Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe epitaksjalne nanostruktury półprzewodnikowe: właściwości optyczne i zastosowania

2011/02/A/ST3/00152

Słowa kluczowe:

nanostruktury epitaksjalne własności optyczne nanofotonika lasery źródła pojedynczych fotonów

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Misiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 2 897 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-04-27

Zakończenie projektu: 2017-07-27

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Analizator wielokanałowy. Za kwotę 25 000 PLN
 2. Wielokanałowy detektor- linijka InGaAs na zakres spektralny 800-1700 nm. Za kwotę 180 000 PLN
 3. System chłodzenia kriogenicznego. Za kwotę 0 PLN
 4. Systemy optyczne i mechaniczne/ optyczny system montażowy. Za kwotę 0 PLN
 5. Szybka fotokatoda operująca w zakresie bliskiej podczerwieni. Za kwotę 0 PLN
 6. Szybka kamera CCD. Za kwotę 0 PLN
 7. Konwerter czas-amplituda. Za kwotę 25 000 PLN
 8. Monochromator siatkowy o długości drogi optycznej 300mm do analizy spektralnej sygnału optycznego w zakresie spektralnym powyżej 1000nm. Za kwotę 0 PLN
 9. Stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem do obsługi układu i analizy wyników. Za kwotę 5 000 PLN
 10. Zestaw komputerowy stacjonarny laboratoryjny z monitorami (wyposażenie monochromatora siatkowego o długości drogi optycznej 300mm). Za kwotę 0 PLN
 11. Elektroniczny moduł akwizycji danych dla szybkich przebiegów czasowych. Za kwotę 0 PLN
 12. Monochromator o wysokiej rozdzielczości spektralnej. Za kwotę 300 000 PLN
 13. Monochromator siatkowy. Za kwotę 0 PLN
 14. Generator/kontroler impulsów. Za kwotę 0 PLN
 15. Kriostat mikroskopowy z cewką magnetyczną. Za kwotę 400 000 PLN
 16. Monochromator siatkowy z dwoma wyjściami, umożliwiający podłaczenie detektora jednokanałowego i detektora wielokanałowego. Za kwotę 180 000 PLN
 17. Zestaw dwóch detektorów nadprzewodzących wraz z systemem kriogenicznym. Za kwotę 285 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Electronic structure, morphology and emission polarization of enhanced symmetry InAs quantum-dot-like structures grown on InP substrates by molecular beam epitaxy IF: 2,22
  Autorzy:
  A. Maryński, G. Sęk, A. Musiał, J. Andrzejewski, J. Misiewicz, C. Gilfert, J. P. Reithmaier, A. Capua, O. Karni, D. Gready, G. Eisenstein, G. Atiya, W. D. Kaplan, S. Koelling
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2013, tom: 114, strony: 094306-1-7), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4820517 - link do publikacji
 2. Controlling the Biexciton-Exciton Cascade Kinetics in a Quantum Dot via Coupling to a Microcavity Optical Mode IF: ,53
  Autorzy:
  G. Sęk, D. N. Krizhanovskii, V. D. Kulakovskii, S. Reitzenstein, M. Kamp
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 129, strony: A44-A47), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.129.A-44 - link do publikacji
 3. Electronic Structure of Elongated In0.3Ga0.7As/GaAs Quantum Dots IF: ,53
  Autorzy:
  M. Pieczarka, A. Musiał, P. Podemski, G. Sęk, J. Misiewicz
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2013, tom: 124, strony: 809-812), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.124.809 - link do publikacji
 4. On optimizing Jacobi–Davidson method for calculating eigenvalues in low dimensional structures using eight band kp model IF: 2,851
  Autorzy:
  J. Andrzejewski
  Czasopismo:
  Journal of Computational Physics (rok: 2013, tom: 249, strony: 22-35), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jcp.2013.04.003 - link do publikacji
 5. Single-photon emission of InAs/InP quantum dashes at 1.55 µm and temperatures up to 80K IF: 3,142
  Autorzy:
  Ł. Dusanowski, M. Syperek, J. Misiewicz, A. Somers, S. Höfling, M. Kamp, J. P. Reithmaier, G. Sęk
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2016, tom: 108, strony: 163108-1-5), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4947448 - link do publikacji
 6. Excitonic fine structure and binding energies of excitonic complexes in single InAs quantum dashes IF: 3,718
  Autorzy:
  P. Mrowiński, M. Zieliński, M. Świderski, J. Misiewicz, A. Somers, J. P. Reithmaier, S. Höfling, G. Sęk
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 94, strony: 115434-1-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.94.115434 - link do publikacji
 7. Lateral Coupling within the Ensemble of InAs/InGaAlAs/InP Quantum Dashes IF: ,53
  Autorzy:
  K. Ryczko, G. Sęk, J. Misiewicz
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2013, tom: 124, strony: 805-808), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.124.805 - link do publikacji
 8. Magnetic field control of the neutral and charged exciton fine structure in single quantum dashes emitting at 1.55 μm IF: 3,515
  Autorzy:
  P. Mrowiński, A. Musiał, A. Maryński, M. Syperek, J. Misiewicz, A. Somers, J. P. Reithmaier, S. Hoefling, G. Sęk
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2015, tom: 106, strony: 053114-1-5), Wydawca: America Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4907650 - link do publikacji
 9. Phonon-assisted radiative recombination of excitons confined in strongly anisotropic nanostructures IF: 3,564
  Autorzy:
  Ł. Dusanowski, A. Musiał, A. Maryński, P. Mrowiński, J. Andrzejewski, P. Machnikowski, J. Misiewicz, A. Somers, S. Hoefling, J. P. Reithmaier, G. Sęk
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2014, tom: 90, strony: 125424-1-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.90.125424 - link do publikacji
 10. Tailoring the photoluminescence polarization anisotropy of a single InAs quantum dash by a post-growth modification of its dielectric environment IF: 2,101
  Autorzy:
  P. Mrowiński, K. Tarnowski, J. Olszewski, A. Somers, M. Kamp, J. P. Reithmaier, W. Urbańczyk, J. Misiewicz, P. Machnikowski, G. Sęk
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2016, tom: 120, strony: 074303-1-7), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4961044 - link do publikacji
 11. Toward weak confinement regime in epitaxial nanostructures: Interdependence of spatial character of quantum confinement and wave function extension in large and elongated quantum dots IF: 3,564
  Autorzy:
  A. Musiał, P. Gold, J. Andrzejewski, A. Loeffler, J. Misiewicz, S. Hoefling, A. Forchel, M. Kamp, G. Sęk, S. Reitzenstein
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2014, tom: 90, strony: 045430-1-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.90.045430 - link do publikacji
 12. Effect of Dielectric Medium Anisotropy on the Polarization Degree of Emission from a Single Quantum Dash IF: ,53
  Autorzy:
  P. Mrowiński, K. Tarnowski, J. Olszewski, A. Somers, M. Kamp, S. Hoefling, J. P. Reithmaier, W. Urbanczyk, J. Misiewicz, P. Machnikowski, G. Sęk
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 129, strony: A48-A52), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.129.A-48 - link do publikacji
 13. The effect of structural parameters on the in-plane coupling between quantum dashes of a dense ensemble in the InAs-InP material system IF: 2,22
  Autorzy:
  K. Ryczko, G. Sęk, J. Misiewicz
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2014, tom: 115, strony: 213502-1-7), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4879680 - link do publikacji
 14. Effect of Confinement Anisotropy on Excitonic Properties in InAs/InP Quantum Dashes IF: ,53
  Autorzy:
  P. Mrowiński, A. Musiał, G. Sęk, J. Misiewicz, S. Höfling, A. Somers, S. Hein, A. Forchel
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2013, tom: 124, strony: 801-804), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.124.801 - link do publikacji
 15. Exciton spin relaxation in InAs/InGaAlAs/InP(001) quantum dashes emitting near 1.55µm IF: 3,142
  Autorzy:
  M. Syperek, Ł. Dusanowski, M. Gawełczyk, G. Sęk, A. Somers, J. P. Reithmaier, S. Höfling, J. Misiewicz
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2016, tom: 109, strony: 193108-1-4), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4966997 - link do publikacji
 16. The Phonon-Assisted Radiative Recombination of Excitons Confined in InAs Quantum Dashes IF: ,53
  Autorzy:
  Ł. Dusanowski, A. Musiał, G. Sęk, P. Machnikowski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2013, tom: 124, strony: 813-816), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.124.813 - link do publikacji
 17. Exciton lifetime and emission polarization dispersion in strongly in-plane asymmetric nanostructures
  Autorzy:
  M. Gawełczyk, M. Syperek, A. Marynski, P. Mrowinski, Ł. Dusanowski, K. Gawarecki, J. Misiewicz, A. Somers, J. P. Reithmaier, S. Höfling, G. Sęk
  Status:
  Złożone
 18. Controllable electron spin dephasing due to phonon state distinguishability in a coupled quantum dot system
  Autorzy:
  M. Gawełczyk, M. Krzykowski, K. Gawarecki, P. Machnikowski
  Status:
  Złożone
 19. Confinement regime in self-assembled InAs/InAlGaAs/InP quantum dashes determined from exciton and biexciton recombination kinetics
  Autorzy:
  Ł. Dusanowski, P. Mrowiński, M. Syperek, J. Misiewicz, A. Somers, S. Höfling, J.P. Reithmaier, G. Sęk
  Status:
  Złożone
 20. InAs on InP quantum dashes as single photon emitters at the second telecommunication window: optical, kinetic and excitonic properties IF: ,53
  Autorzy:
  P. Mrowiński, Ł. Dusanowski, A. Somers, S. Höfling, J. P. Reithmaier, J. Misiewicz, G. Sęk
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A , Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Przyjęte
 1. Optical properties of quantum dashes
  Autorzy:
  G. Sęk, A. Musiał, P. Mrowiński, A. Maryński, J. Andrzejewski, J. Misiewicz, A. Somers, A. Forchel, S. Höfling
  Konferencja:
  ASCO-NANOMAT - Second Asian School-Conference on Physics and Technology of Nanostructured Material (rok: 2013, ), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Data:
  konferencja 20-27 sierpnia 2013
  Status:
  Opublikowane
 2. Lateral interdot coupling among dense ensemble of InAs quantum dots grown on InP substrate observed at cryogenic temperatures
  Autorzy:
  A. Maryński, M. Syperek, M. Pieczarka, J. Misiewicz, V. Liverini, M. Beck, J. Faist, G. Sęk
  Konferencja:
  EDISON20 – The 20th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Physics Conference Series
  Data:
  konferencja 16-21.07.2017
  Status:
  Przyjęte