Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kataliza metalonieorganiczna - nowa strategia syntezy metaloorganicznych reagentów, polimerów i nanomateriałów

2011/02/A/ST5/00472

Słowa kluczowe:

związki metaloorganiczne związki metalonieorganiczne kataliza homogeniczna polimery hybrydowe nanomateriały odczynniki metaloorganiczne

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET IM.A.MICKIEWICZA W POZNANIU

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Bogdan Marciniec 

Liczba wykonawców projektu: 17

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 2 400 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-05-24

Zakończenie projektu: 2016-12-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System oczyszczania rozpuszczalników z podwójnym systemem sorbentów, rezerwuarami rozpuszczalników oraz pompą próżniową. Za kwotę 130 000 PLN
 2. pompa próżniowa.
 3. Chromatograf cieczowy. Za kwotę 300 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (30)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (45)
 1. An efficient catalytic synthesis and characterization of new styryl- ferrocenes and their trans-π-conjugated organosilicon materials. IF: 3,84
  Autorzy:
  M. Majchrzak, S. Kostera, M. Grzelak, B. Marciniec, M. Kubicki
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 39947-39954), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra00859c - link do publikacji
 2. Electron transfer in silicon-bridged adjacent chromophores: the source for blue-green emission IF: 4,123
  Autorzy:
  M. Bayda, G. Angulo, G. L. Hug, M. Ludwiczak, J. Karolczak, J. Koput, J. Dobkowski, B. Marciniak
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2017, tom: 19, strony: 11404-11415), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp00590c - link do publikacji
 3. New arylene-germylene-vinylene compounds – stereoselective synthesis, characterization and photophysical properties IF: 4,186
  Autorzy:
  M. Ludwiczak, M. Bayda, M. Dutkiewicz, D. Frąckowiak, M. Majchrzak, B. Marciniak, B. Marciniec
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2016, tom: 35, strony: 2454–2461), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.organomet.6b00336 - link do publikacji
 4. Olefin Metathesis of Vinylgermanium Derivatives as Method for the Synthesis of Functionalized Cubic and Double-Decker Germasilsesquioxanes IF: 6,453
  Autorzy:
  P. Żak, D. Frąckowiak, M. Grzelak, M. Bołt, M. Kubicki, B. Marciniec
  Czasopismo:
  Advanced Synthesis & Catalysis (rok: 2016, tom: 358, strony: 3265 –3276), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adsc.201600489 - link do publikacji
 5. Synthesis of new styrylarenes via Suzuki-Miyaura coupling catalysed by highly active, well-defined palladium catalysts IF: 4,097
  Autorzy:
  M.Majchrzak, S.Kostera, M.Kubicki, I.Kownacki
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2013, tom: 42, strony: 15535-15539), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3DT52063C - link do publikacji
 6. A new catalytic route to borylgermyl‐substituted buta‐1,3‐dienes IF: 2,302
  Autorzy:
  J. Pyziak, J. Walkowiak, M. Hoffmann, B. Marciniec
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemsitry (rok: 2015, tom: 794, strony: 96-103), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jorganchem.2015.06.018 - link do publikacji
 7. A new class of stereoregular vinylene-arylene copolymers with double-decker silsesquioxane in the main chain IF: 3,113
  Autorzy:
  P. Żak, B. Dudziec, M. Dutkiewicz, M. Ludwiczak, B. Marciniec, M. Nowicki
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Science. Part A, Polymer chemistry (rok: 2016, tom: 54, strony: 1044-1055), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pola.27957 - link do publikacji
 8. Double-Decker Silsesquioxanes: Current Chemistry and Applications IF: 2,436
  Autorzy:
  B. Dudziec, B. Marciniec.
  Czasopismo:
  Current Organic Chemistry (rok: 2017, tom: 21, strony: 2794-2813), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1385272820666151228193728 - link do publikacji
 9. New vinylgermanium derivatives of silsesquioxanes and their ruthenium complexes – synthesis, structure and reactivity IF: 4,253
  Autorzy:
  D. Frąckowiak, P. Żak, G. Spólnik, M. Pyziak, B. Marciniec
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2015, tom: 34, strony: 3950-3958), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.organomet.5b00142 - link do publikacji
 10. Ruthenium-catalyzed silylation of 1,3-butadienes with vinylsilanes IF: 6,324
  Autorzy:
  P. Pawluc, B. Marciniec, G. Hreczycho, J. Szudkowska‐Fratczak, M. Kubicki
  Czasopismo:
  Organic Letters (rok: 2015, tom: 17, strony: 2366–2369), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.orglett.5b00865 - link do publikacji
 11. Stereoselective Synthesis and Luminescence Properties of Novel trans-Regular N-AlkylCarbazolylene-Silylene-Vinylene Polymers IF: 2,302
  Autorzy:
  M. Ludwiczak, M. Majchrzak, M. Bayda, B. Marciniak, M. Kubicki, B. Marciniec
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemistry (rok: 2014, tom: 750, strony: 150-161), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jorganchem.2013.11.022 - link do publikacji
 12. Vinyl-functionalized silsesquioxanes and germasilsesquioxanes IF: 2,942
  Autorzy:
  M. Grzelak, D. Frąckowiak, B. Marciniec
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry 2017, (rok: 2017, tom: 27, strony: 3337–3342), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201700465 - link do publikacji
 13. A highly stereoselective synthesis of new steryl-π-conjugate organosilicon compounds IF: 2,391
  Autorzy:
  M. Majchrzak, M. Hybsz, S. Kostera, M. Kubicki, B. Marciniec
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2014, tom: 55, strony: 3055-3058), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetlet.2014.03.119 - link do publikacji
 14. A stereoselective synthesis of (E)- or (Z)-β-arylvinyl halides via borylative coupling/halodeborylation protocol IF: 3,559
  Autorzy:
  J. Szyling, A. Franczyk, P. Pawluć, B.Marciniec, J.Walkowiak
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2017, tom: 15, strony: 3207-3215), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7OB00054E - link do publikacji
 15. Intramolecular charge transfer photoemission of a silicon-based copolymer containing carbazole and divinylbenzene chromophores. Electron Transfer across silicon bridges IF: 2,775
  Autorzy:
  M.Bayda, M.Ludwiczak, G. L. Hug, M.Majchrzak, B.Marciniec, B.Marciniak
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry A (rok: 2014, tom: 118, strony: 4750-4758), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp504649p - link do publikacji
 16. Ruthenium-catalyzed deaminative redistribution of primary and secondary amines IF: 4,177
  Autorzy:
  S. Kostera, B. Wyrzykiewicz, P. Pawluć, B. Marciniec
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 11552 - 11555), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt02470c - link do publikacji
 17. Highly selective synthesis of substituted (E)-alkenylsilatranes via catalytic trans-silylation and mechanistic implications IF: 4,177
  Autorzy:
  B. Sztorch, D. Frąckowiak, J. Pyziak, A. Czapik, M. Hoffmann, B. Marciniec
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 4975–4981), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt00201g - link do publikacji
 18. Iridium complex catalyzed germylative coupling of alkynes with iodogermanes-new route to alkynylgermanium and alkynylgermasilicon compounds IF: 4,097
  Autorzy:
  M.Rzonsowska, I.Kownacki, B.Dudziec, B.Marciniec
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2014, tom: 43, strony: 16795-16799), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4dt02290d - link do publikacji
 19. Ru(0)- catalyzed coupling of vinylborantes with silanols, dislianols and disiloxanediols: a selective route to borasiloxanes IF: 2,965
  Autorzy:
  D.Frąckowiak, J.Walkowiak, G.Hreczycho, B.Marciniec
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2014, tom: 20, strony: 3216-3220), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201402212 - link do publikacji
 20. Silylative coupling versus metathesis—efficient methods for the synthesis of difunctionalized double-decker silsesquioxane derivatives IF: 5,696
  Autorzy:
  P.Żak, B.Dudziec, M.Kubicki, B.Marciniec
  Czasopismo:
  Chemistry A European Journal (rok: 2014, tom: 20, strony: 9387-9393), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201402862 - link do publikacji
 21. Synthesis and characterization of functionalized molecular and macromolecular double-decker silsesquioxane systems IF: 3,84
  Autorzy:
  P. Żak, M. Majchrzak, G. Wilkowski, B. Dudziec, M. Dutkiewicz, B. Marciniec
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 10054-10063), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5RA20848C - link do publikacji
 22. The first ruthenium-silsesquioxyl complexes- synthesis, structure and mechanistic implications in silylative coupling IF: 4,097
  Autorzy:
  P.Żak, M.Kubicki, B.Marciniec, Sz.Rogalski, C.Pietraszuk, D.Frąckowiak
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2014, tom: 43, strony: 7911-7916), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4DT00553H - link do publikacji
 23. A Simple Catalytic Route for Alkynylgermanes IF: 2,942
  Autorzy:
  M. Rzonsowska, B. Woźniak, B. Dudziec, J. Pyziak, I. Kownacki, B. Marciniec
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 3, strony: 339-346), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201501110 - link do publikacji
 24. Mechanism of co-dimerization of vinylboronates with terminal alkynes catalyzed by ruthenium-hydride complex IF: 3,679
  Autorzy:
  J.Pyziak, J.Walkowiak, M.Hoffmann, B.Marciniec
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (rok: 2015, tom: 396, strony: 239-244), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molcata.2014.09.040 - link do publikacji
 25. New protocol for one-pot synthesis of functionalized symmetrical 1, 4-dialkyl- or 1,4-diaryl-1,3-diynes IF: 2,302
  Autorzy:
  M.Rzonsowska, B.Dudziec, I.Kownacki, B.Marciniec
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemistry (rok: 2015, tom: 775, strony: 20-26), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 26. Recent advances in boron substituted 1,3-dienes chemistry – synthesis and application IF: 5,771
  Autorzy:
  J. Pyziak, J. Walkowiak, B. Marciniec
  Czasopismo:
  Chemistry A European Journal (rok: 2017, tom: 23, strony: 3502 –3541), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201602124 - link do publikacji
 27. Ruthenium-catalyzed dealkenative N-silylation of amines by substituted vinylsilanes IF: 4,097
  Autorzy:
  B.Marciniec, S.Kostera, B.Wyrzykiewicz, P.Pawluć
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 782-786), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4dt03084b - link do publikacji
 28. Synthesis of a new class of silsesquioxanes with alkynyl and germyl functionality IF: 4,177
  Autorzy:
  M. Rzonsowska, B. Dudziec, B. Marciniec
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2016, tom: 45, strony: 17187–17194), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6dt03251f - link do publikacji
 29. Synthesis of novel styryl-N-isopropyl-9H-carbazoles for designing trans-conjugated regular silicon hybrid materials IF: 3,559
  Autorzy:
  M. Majchrzak, M. Grzelak, B. Marciniec
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2016, tom: 14, strony: 9406–9415), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ob01560c - link do publikacji
 30. Metalative coupling vs oligomerization of diethylvinylgallium catalyzed by ruthenium(II)-hydride complex IF: 2,686
  Autorzy:
  J. Szudkowska-Frątczak, B. Wyrzykiewicz, J. Pyziak, P. Pawluć, M. Hoffmann, D. Basiak, W. Ziemkowska, B. Marciniec
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 1. A new one-pot" reaction in alkynylgermanium chemistry
  Autorzy:
  M. Rzonsowska, B. Dudziec, B. Woźniak, I. Kownacki, B. Marciniec
  Konferencja:
  XXI EuCheMS International conference on organometallic chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: EuCheMS Division of Organometallic Chemistry
  Data:
  konferencja 5-9 lipca 2015, Bratislava, Slovakia
  Status:
  Opublikowana
 2. Inorgnometallics vs. Organometallics and Catalysis – application to organic synthesis and materials science
  Autorzy:
  B. Marciniec
  Konferencja:
  Advances in OXO process – where science meets industry (rok: 2016, ), Wydawca: Grupa Azoty
  Data:
  konferencja 17-18.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Katalityczne metody otrzymywania organicznych i krzemoorganicznych pochodnych karbazolu i tiofenu
  Autorzy:
  M.Grzelak, M.Majchrzak, B.Marciniec
  Konferencja:
  XL Ogólnopolska Szkoła Chemii (rok: 2014, ), Wydawca: Koło Naukowe Chemików UwB "Pozyton"
  Data:
  konferencja 30.04-4.05, Augustów
  Status:
  Opublikowana
 4. New Ruthenium-catalyzed N-silylation of Amines by Substituted Vinylsilanes
  Autorzy:
  B. Marciniec, P. Pawluć, S. Kostera, B. Wyrzykiewicz
  Konferencja:
  19th International Symposium on Homogeneous Catalysis (ISHC-XIX) (rok: 2014, ), Wydawca: University of Ottawa
  Data:
  konferencja 6-11 lipca 2014, Ottawa (Canada)
  Status:
  Opublikowana
 5. New catalytic activation of n-h bond by substituted vinylsilanes
  Autorzy:
  S. Kostera, B. Marciniec, B. Wyrzykiewicz, P. Pawluć
  Konferencja:
  XXXIV GEQO Congress Organometallic Chemistry Group (rok: 2016, ), Wydawca: Spanish Royal Society of Chemistry
  Data:
  konferencja 7-9 września 2016, Girona (Spain)
  Status:
  Opublikowana
 6. Ruthenium-Catalyzed Silylation of 1,3-Butadienes with Vinylsilanes
  Autorzy:
  J. Szudkowska-Frątczak, P. Pawluć, B. Marciniec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
  Data:
  konferencja 28-31 sierpnia 2016, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 7. Stereoselektywna synteza nowych pochodnych winyleno-germyleno-arelynowych na drodze reakcji germylującego sprzęgania
  Autorzy:
  M. Ludwiczak, D. Frąckowiak, M. Dutkiewicz, M. Bayda, M. Majchrzak, B. Marciniec
  Konferencja:
  II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców. Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2015, ), Wydawca: UAM
  Data:
  konferencja 14 listopada 2015, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 8. Synteza nowych alkinylopodstawionych związków germano- i germanokrzemoorganicznych
  Autorzy:
  M. Rzonsowska, B. Dudziec, B. Woźniak, I. Kownacki, B. Marciniec
  Konferencja:
  Badanie i rozwój młodych naukowców w Polsce (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 23.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Theoretical studies of mechanism of Ru-H catalyzed O-metallation reaction
  Autorzy:
  J. Pyziak, J. Walkowiak, M. Hoffmnan, B. Marciniec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
  Data:
  konferencja 28-31 sierpnia 2016, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 10. A highly selective synthesis of new organic and organosilicon styryl-conjugated compounds via catalytic transormations
  Autorzy:
  M.Majchrzak, B.Marciniec
  Konferencja:
  2nd International Symposium on C-H Activation (rok: 2014, ), Wydawca: Université de Rennes
  Data:
  konferencja 30 czerwca-3 lipca, Rennes/Francja
  Status:
  Opublikowana
 11. Borylobuta-1,3-dieny synteza oraz zastosowanie jako tzw. bloki budulcowe we współczesnej syntezie organicznej oraz metaloorganicznej
  Autorzy:
  J. Pyziak, M. Hoffmann, B. Marciniec
  Konferencja:
  BioOrg I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej Organicznej i Biomateriałów (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 5 grudnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Catalytic metallation of compounds containing heteroatom – hydrogen vs. carbon (sp2, sp) - hydrogen bonds by vinylmetalloids
  Autorzy:
  B.Marciniec
  Konferencja:
  European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms (rok: 2014, ), Wydawca: University of Debrecen
  Data:
  konferencja 17-20 czerwca, Debrecen/Hungary
  Status:
  Opublikowana
 13. Codimerization of terminal ethynylsilanes and ethynylgermanes with vinylborantes catalyzed by [Ru]-H complexes – synthethic and mechanistic
  Autorzy:
  J. Pyziak, J. Walkowiak, M. Pluta, M. Hoffmann, B. Marciniec
  Konferencja:
  I Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców. Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2014, ), Wydawca: UAM
  Data:
  konferencja 15 listopada 2014, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 14. New functionalized, unsaturated molecular and macromolecular derivatives of double-decker silsesquioxanes
  Autorzy:
  B. Dudziec, P. Żak, M. Ludwiczak, M. Rzonsowska, M. Dutkiewicz, B. Marciniec
  Konferencja:
  10th International Workshop on Silicon-Based Polymers (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 26-30 kwietnia, Aussois (Francja)
  Status:
  Opublikowana
 15. New unsatureted organogermanium and organogermasilicon compounds
  Autorzy:
  M.Rzonsowska, B.Dudziec, I.Kownacki, B.Marciniec
  Konferencja:
  20th EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry (rok: 2013, ), Wydawca: University of St Andrews
  Data:
  konferencja 30 czerwca- 4 lipca 2013, Scotland
  Status:
  Opublikowana
 16. Nowe alkinylopodstawione związki germanu- germanokrzemoorganiczne otrzymywane na drodze katalitycznej z udziałem kompleksu irydu(I)
  Autorzy:
  M. Rzonsowska, B. Dudziec, B. Woźniak, I. Kownacki, B. Marciniec
  Konferencja:
  II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców. Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2015, ), Wydawca: UAM
  Data:
  konferencja 14 listopada 2015, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 17. Reakcje kodimeryzacji etynyloboranów z winyloboranami –mechanizm reakcji
  Autorzy:
  J. Pyziak, M. Hoffmann, B. Marciniec
  Konferencja:
  Badanie i rozwój młodych naukowców w Polsce (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 23.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 18. Synthesis and application of new styryl-boron-silsesquioxanes for designing hybrid materials
  Autorzy:
  M. Majchrzak, G. Wilkowski, B. Marciniec, M. Kubicki
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
  Data:
  konferencja 28-31 sierpnia 2016, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 19. Synthesis of new molecular systems based on semidouble-decker silsesquioxanes
  Autorzy:
  G. Wilkowski, M. Majchrzak, M. Walczak, B. Marciniec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
  Data:
  konferencja 28-31 sierpnia 2016, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 20. Activation of N-H Bond by Substituted Vinylsilanes – New Silylamines Synthesis
  Autorzy:
  S. Kostera, B. Marciniec, B. Wyrzykiewicz, P. Pawluć
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
  Data:
  konferencja 28-31 sierpnia 2016, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 21. Aktywacja wiązania N-H w reakcji pierwszo i drugorzędowych amin z sililoetenami
  Autorzy:
  S. Kostera, B. Marciniec, B. Wyrzykiewicz, P. Pawluć
  Konferencja:
  I Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców. Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2014, ), Wydawca: UAM
  Data:
  konferencja 15 listopada 2014, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 22. Catalytic coupling of carbon sp2-hydrogen bond with divinylgermanes and boronates
  Autorzy:
  M. Ludwiczak, B. Storch, J. Walkowiak, M. Majchrzak, B. Marciniec
  Konferencja:
  European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms (rok: 2014, ), Wydawca: University of Debrecen
  Data:
  konferencja 17-20 czerwca, Debrecen/Hungary
  Status:
  Opublikowana
 23. Co-dimeryzation of terminal alkynylsilanes and alkynylgermanes with vinyloborantes- synthetic, mechanistic and kinetic studies
  Autorzy:
  J.Pyziak, J.Walkowiak, M.Hoffmann, B.Marciniec
  Konferencja:
  XV International Seminar of PhD-Students on Organometallic and Coordination Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 5-9 kwietnia, Świeradów Zdrój
  Status:
  Opublikowana
 24. New class of stereoregular double-decker silsesquioxylene-vinylene-arylene polymers
  Autorzy:
  B. Marciniec, P. Żak, B. Dudziec, M. Dutkiewicz, M. Ludwiczak
  Konferencja:
  10th International Workshop on Silicon-Based Polymers (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 26-30 kwietnia, Aussois (Francja)
  Status:
  Opublikowana
 25. New functionalized, unsaturated molecular derivatives of cubic and double-decker (germa)silsesquioxane systems
  Autorzy:
  P. Żak, B. Dudziec, D. Frąckowiak, M. Grzelak, G. Wilkowski, M. Majchrzak, M. Kubicki, B. Marciniec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
  Data:
  konferencja 28-31 sierpnia 2016, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 26. New ruthenium-catalyzed N-silylation of amines by vinylsilanes
  Autorzy:
  B.Marciniec, S.Kostera, B.Wyrzykiewicz, P.Pawluć
  Konferencja:
  XV International Seminar of PhD-Students on Organometallic and Coordination Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 5-9 kwietnia, Świeradów Zdrój
  Status:
  Opublikowana
 27. Nowa katalityczna metody syntezy 1-borylo-4-metaloido(B, Ge, Si) butadienów oraz innych pochodnych borylobutadienów
  Autorzy:
  J. Pyziak, J. Walkowiak, M. Pluta, M. Hoffmann, B. Marciniec
  Konferencja:
  II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców. Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2015, ), Wydawca: UAM
  Data:
  konferencja 14 listopada 2015, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 28. Ru(0) catalyzed coupling of vinylmetalloids with silanols and disilanols-selective route to heterosiloxanes
  Autorzy:
  D.Frąckowiak, J.Walkowiak. B.Marciniec
  Konferencja:
  XV International Seminar of PhD-Students on Organometallic and Coordination Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 5-9 kwietnia, Świeradów Zdrój
  Status:
  Opublikowana
 29. Ruthenium-catalyzed dealkenative N-silylation of amines by substituted vinylsilanes
  Autorzy:
  S. Kostera, B. Marciniec, B. Wyrzykiewicz, P. Pawluć
  Konferencja:
  The 17th International Symposium on Silicon Chemistry - ISOS XVII (rok: 2014, ), Wydawca: Technische Universität Berlin
  Data:
  konferencja 3-8 sierpnia, Berlin
  Status:
  Opublikowana
 30. Vinylsilatrane: precursor for the synthesis of unsaturated silatranes via catalytic trans-silylation
  Autorzy:
  B. Sztorch, J. Pyziak, D. Frąckowiak, B. Marciniec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
  Data:
  konferencja 28-31 sierpnia 2016, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 31. A new route to alkynylgermanium and alkynylgermasilicon compounds
  Autorzy:
  M. Rzonsowska, B. Dudziec, I. Kownacki and B. Marciniec
  Konferencja:
  2nd International Symposium on C-H Activation (rok: 2014, ), Wydawca: Université de Rennes
  Data:
  konferencja 30 czerwca-3 lipca, Rennes/Francja
  Status:
  Opublikowana
 32. Catalytic coupling of heteroatom (O, N)- hydrogen bond with vinylmetalloid compounds
  Autorzy:
  B.Marciniec, P.Pawluć, J.Walkowiak, D.Frąckowiak, S.Kostera
  Konferencja:
  20th EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry (rok: 2013, ), Wydawca: University of St Andrews
  Data:
  konferencja 30 czerwca- 4 lipca 2013, Scotland
  Status:
  Opublikowana
 33. Codimerization of terminal ethynylsilanes and ethynylgermanes with vinylboranates catalyzed by [Ru]-H complexes – synthethic and mechanistic studies
  Autorzy:
  J. Pyziak, J. Walkowiak, M. Hoffmann, B. Marciniec
  Konferencja:
  European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms (rok: 2014, ), Wydawca: University of Debrecen
  Data:
  konferencja 17-20 czerwca, Debrecen/Hungary
  Status:
  Opublikowana
 34. Functionalized double-decker silsesquioxanes as precursors for organic–inorganic hybrid materials
  Autorzy:
  B. Dudziec, P. Żak, M. Ludwiczak, M. Dutkiewicz, M. Szołyga, B. Marciniec
  Konferencja:
  The 17th International Symposium on Silicon Chemistry - ISOS XVII (rok: 2014, ), Wydawca: Technische Universität Berlin
  Data:
  konferencja 3-8 sierpnia, Berlin
  Status:
  Opublikowana
 35. Highly stereo-controlled synthesis of new conjugated styryl-carbazole silicon derivatives
  Autorzy:
  M. Grzelak, M. Majchrzak, B. Marciniec
  Konferencja:
  16th International Seminar of Phd Students on Organometalic and Coordination Chemistry Scho (rok: 2015, ), Wydawca: Friedrich-Alexander Univesitat Erlangen-Nurnberg
  Data:
  konferencja 17-21 października, Lichtenfels, Germany
  Status:
  Opublikowana
 36. Highly strereo-controlled synthesis of new conjugated styryl-carbazole silicon derivatives
  Autorzy:
  M. Majchrzak, M.Grzelak, M.Ludwiczak, B.Marciniec
  Konferencja:
  The 17th International Symposium on Silicon Chemistry - ISOS XVII (rok: 2014, ), Wydawca: Technische Universität Berlin
  Data:
  konferencja 3-8 sierpnia, Berlin
  Status:
  Opublikowana
 37. Reakcje kodimeryzacji terminalnych etynylmetaloidów z winyloboranami katalizowana kompleksami [Ru]-H jako nowa katalityczna metoda syntezy borylometaloidobuta-1,3-dienów
  Autorzy:
  J. Pyziak, J. Walkowiak, M. Hoffmnan, B. Marciniec
  Konferencja:
  Badanie i rozwój młodych naukowców w Polsce (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 23.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 38. Transformations of vinylsubstituted silsesquioxanes and heterosilsesquioxanes via metathesis vs. metallative coupling procedures
  Autorzy:
  B. Marciniec
  Konferencja:
  21st International Symposium on Olefin Metathesis and Related Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Graz University of Technology
  Data:
  konferencja 12-16 lipca, Graz, Austria
  Status:
  Opublikowana
 39. Iridium-promoted Silylation of Terminal Alkynes with Halosilanes
  Autorzy:
  B. Orwat, I. Kownacki, B. Marciniec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
  Data:
  konferencja 28-31 sierpnia 2016, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 40. New class of functional silsesquioxane systems as precursors and building blocks of new materials
  Autorzy:
  B. Dudziec, P. Żak, M. Dutkiewicz, D. Brząkalski, M. Rzonsowska, G. Wilkowski, M. Ludwiczak, M. Majchrzak, M. Nowicki, B. Marciniec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
  Data:
  konferencja 28-31 sierpnia 2016, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 41. Reakcje kodimeryzacji etynyloboranów w winyloboranami jako nowa katalityczna metoda syntezy 1,4-diborylobuta-1,3-dienów
  Autorzy:
  J. Pyziak, M. Pyziak, J. Walkowiak, M. Kubicki, B. Marciniec
  Konferencja:
  Badanie i rozwój młodych naukowców w Polsce (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 23.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 42. Ru(0) catalyzed coupling of vinylmetalloids with silanols, silanediols and disilanols – straightforward route to heterosiloxanes
  Autorzy:
  D. Frąckowiak, J. Walkowiak, G. Hreczycho, B. Marciniec
  Konferencja:
  European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms (rok: 2014, ), Wydawca: University of Debrecen
  Data:
  konferencja 17-20 czerwca, Debrecen/Hungary
  Status:
  Opublikowana
 43. Synteza funkcjonalizowanych silseskwioksanów i heterosilseskwioksanów jako prekursorów materiałów hybrydowych
  Autorzy:
  B.Marciniec
  Konferencja:
  III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 7-9 grudnia, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 44. Synteza organicznych i krzemoorganicznych pochodnych karbazolu
  Autorzy:
  M. Grzelak, M. Majchrzak, B. Marciniec
  Konferencja:
  I Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców. Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2014, ), Wydawca: UAM
  Data:
  konferencja 15 listopada 2014, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 45. Vinylsubstituted Germasilsesquioxanes - Synthesis and Reactivity
  Autorzy:
  M. Grzelak, P,Żak, D.Frąckowiak, M. Bołt, A. Owczarzak, M. Kubicki, B. Marciniec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
  Data:
  konferencja 28-31 sierpnia 2016, Poznań
  Status:
  Opublikowana