Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Określenie znaczenia nowych, potencjalnych biomarkerów opartych na miRNA w biologii i wczesnym wykrywaniu raka jajnika.

2011/02/A/NZ2/00017

Słowa kluczowe:

rak jajnika krążące miRNA osocze mutacje germinalne geny BRCA1 BRCA2 BARD1 RAD51C RAD51D

Deskryptory:

 • NZ2_1: Genetyka molekularna
 • NZ2_11: Epidemiologia genetyczna

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Limon 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 3 000 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-04-30

Zakończenie projektu: 2017-12-30

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. analizator genetyczny (sekwenator) MiSeq Illumina.
 2. po-demonstracyjny analizator genetyczny ABI PRISM 3500. Za kwotę 470 000 PLN
 3. Blok 384 do LightCyclera 480. Za kwotę 30 000 PLN
 4. oprogramowanie HGMD.
 5. licencja dostępu do bazy ALAMUT.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Mutational analysis of BRCA1/2 in a group of 134 consecutive ovarian cancer patients. Novel and recurrent BRCA1/2 alterations detected by next generation sequencing IF: 1,902
  Autorzy:
  Magdalena Ratajska, Magdalena Krygier, Maciej Stukan, Alina Kuźniacka, Magdalena Koczkowska, Mirosław Dudziak, Marcin Śniadecki, Jarosław Dębniak, Dariusz Wydra, Izabela Brozek, Wojciech Biernat, Ake Borg, Janusz Limon, Bartosz Wasąg
  Czasopismo:
  J Appl Genetics (rok: 2014, tom: online, strony: online), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13353-014-0254-5 - link do publikacji
 2. Analysis of large mutations in BARD1 in patients with breast and/or ovarian cancer: the Polish population as an example. IF: 5,578
  Autorzy:
  Klonowska K, Ratajska M, Czubak K, Kuzniacka A, Brozek I, Koczkowska M, Sniadecki M, Debniak J, Wydra D, Balut M, Stukan M, Zmienko A, Nowakowska B, Irminger-Finger I, Limon J, Kozlowski P.
  Czasopismo:
  Scientific reports (rok: 2015, tom: 5, strony: 10424), Wydawca: Nature group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep10424. - link do publikacji
 3. Concurrent DNA Copy-Number Alterations and Mutations in Genes Related to Maintenance of Genome Stability in Uninvolved Mammary Glandular Tissue from Breast Cancer Patients. IF: 5,34
  Autorzy:
  Ronowicz A, Janaszak-Jasiecka A, Skokowski J, Madanecki P, Bartoszewski R, Bałut M, Seroczyńska B, Kochan K, Bogdan A, Butkus M, Pęksa R, Ratajska M, Kuźniacka A, Wasąg B, Gucwa M, Krzyżanowski M, Jaśkiewicz J, Jankowski Z, Forsberg L, Ochocka JR, Limon J, Crowley MR, Buckley PG, Messiaen L, Dumanski JP, Piotrowski A.
  Czasopismo:
  Human Mutation (rok: 2015, tom: 36(11, strony: 1088-1099), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/humu.22845 - link do publikacji
 4. Detection of BRCA1/2 mutations in circulating tumor DNA from patients with ovarian cancer. IF: 5,168
  Autorzy:
  Ratajska M, Koczkowska M, Żuk M, Gorczyński A, Kuźniacka A, Stukan M, Biernat W, Limon J, Wasąg B
  Czasopismo:
  Oncotarget (rok: 2017, tom: 8 (60), strony: 101325-101332), Wydawca: Impact Journals, LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18632/oncotarget.20722 - link do publikacji
 5. A novel splicing mutation in the SLC9A3R1 gene in tumors from ovarian cancer patients. IF: 1,554
  Autorzy:
  Kreimann EL, Ratajska M, Kuzniacka A, Demacopulo B, Stukan M, Limon J.
  Czasopismo:
  Oncology Letters (rok: 2015, tom: 10(6), strony: 3722-3726), Wydawca: Spandidos publications
  Status:
  Opublikowana
 6. Bayesian multilevel model of micro RNA levels in ovarian-cancer and healthy subjects. IF: 2,776
  Autorzy:
  Wiczling P, EmiliaDaghir-Wojtkowiak E, Kaliszan R, Markuszewski M, Limon J, Koczkowska M, Stukan M,Kuźniacka A, Ratajska M
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2019, tom: 14(8), strony: e0221764), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0221764 - link do publikacji
 7. Cancer predisposing BARD1 mutations affect exon skipping and are associated with overexpression of specific BARD1 isoforms. IF: 2,301
  Autorzy:
  Ratajska M, Matusiak M, Kuzniacka A, Wasag B, Brozek I, Biernat W, Koczkowska M, Debniak J, Sniadecki M, Kozlowski P, Klonowska K, Pilyugin M, Wydra D, Laurent G, Limon J, Irminger-Finger I.
  Czasopismo:
  Oncology Reports (rok: 2015, tom: 34(5), strony: 2609-2617), Wydawca: Spandidos publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3892/or.2015.4235. - link do publikacji
 8. Prevalence of the BLM nonsense mutation, p.Q548X, in ovarian cancer patients from Central and Eastern Europe. IF: 1,618
  Autorzy:
  Bogdanova N1, Togo AV, Ratajska M, Kluźniak W, Takhirova Z, Tarp T, Prokofyeva D, Bermisheva M, Yanus GA, Gorodnova TV, Sokolenko AP, Kuźniacka A, Podolak A, Stukan M, Wokołorczyk D, Gronwald J, Vasilevska D, Rudaitis V, Runnebaum IB, Dürst M, Park-Simon TW, Hillemanns P, Antonenkova N, Khusnutdinova E, Limon J, Lubinski J, Cybulski C, Imyanitov E, Dörk T.
  Czasopismo:
  Fam Cancer. (rok: 2014, tom: online, strony: online), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10689-014-9748-x - link do publikacji
 9. Spectrum and Prevalence of Pathogenic Variants in Ovarian Cancer Susceptibility Genes in a Group of 333 Patients IF: 5,326
  Autorzy:
  Koczkowska M, Krawczynska N, Stukan M, Kuzniacka A, Brozek I, Sniadecki M, Debniak J, Wydra D, Biernat W, Kozlowski P, Limon J, Wasag B, Ratajska M
  Czasopismo:
  Cancers (rok: 2018, tom: 10(11), strony: E442), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cancers10110442 - link do publikacji
 10. Antagonizing functions of BARD1 and its alternatively spliced variant BARD1δ in telomere stability. IF: 5,008
  Autorzy:
  Pilyugin M, André PA, Ratajska M, Kuzniacka A, Limon J, Tournier BB, Colas J, Laurent G, Irminger-Finger I.
  Czasopismo:
  Oncotarget (rok: 2017, tom: 8, strony: 9339-9353), Wydawca: Impact Journals, LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18632/oncotarget.14068 - link do publikacji