Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji

2011/02/A/ST2/00294

Słowa kluczowe:

kwantowa grawitacja deformacje symetrii czasoprzestrzennych względna lokalność

Deskryptory:

 • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola
 • ST2_11: Teoria względności i grawitacja

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Kowalski-Glikman 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 1 363 420 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-04-26

Zakończenie projektu: 2017-12-26

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptopy. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (37)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Big-bounce cosmology in the presence of Immirzi field IF: 4,506
  Autorzy:
  Flavio Bombacigno,Francesco Cianfrani, and Giovanni Montani
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2016, tom: D 94, strony: 64021), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.94.064021 - link do publikacji
 2. Generally covariant formulation of Relative Locality in curved spacetime IF: 4,864
  Autorzy:
  F. Cianfrani, J. Kowalski- Glikman, G. Rosati
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2014, tom: 89, strony: 44039), Wydawca: AMER PHYSICAL SOC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.89.044039 - link do publikacji
 3. In vacuo dispersion features for gamma-ray-burst neutrinos and photons
  Autorzy:
  Giovanni Amelino-Camelia, Giacomo D'Amico, Giacomo Rosati and Niccoló Loret
  Czasopismo:
  Nature Astronomy (rok: 2017, tom: 1, strony: 139), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41550-017-0139 - link do publikacji
 4. Multiparticle systems in κ-Poincaré inspired by (2+1)D gravity IF: 4643
  Autorzy:
  Jerzy Kowalski-Glikman and Giacomo Rosati
  Czasopismo:
  Physical Review (rok: 2015, tom: D91, strony: 84061), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.91.084061 - link do publikacji
 5. Probabilistic interpretation of the wave function for the Bianchi I model IF: 4,568
  Autorzy:
  Leonardo Agostini, Francesco Cianfrani, and Giovanni Montani
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2017, tom: 95, strony: 126010), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.95.126010 - link do publikacji
 6. Quantum-Reduced Loop-Gravity: Relation with the Full Theory IF: 4,691
  Autorzy:
  Emanuele Alesci, Francesco Cianfrani, Carlo Rovelli
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2013, tom: D88, strony: 104001), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.88.104001 - link do publikacji
 7. Reply to Comment on 'Relative locality and the soccer ball problem'" IF: 4,691
  Autorzy:
  Giovanni Amelino-Camelia, Laurent Freidel, Jerzy Kowalski-Glikman, and Lee Smolin
  Czasopismo:
  Physicsl Review D (rok: 2013, tom: D 88, strony: 28702), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.88.028702 - link do publikacji
 8. A new perspective on cosmology in Loop Quantum Gravity IF: 2,26
  Autorzy:
  Emanuele Alesci, Francesco Cianfrani
  Czasopismo:
  Europhysics Letters (rok: 2013, tom: 104, strony: 10001), Wydawca: IOPscience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1209/0295-5075/104/10001 - link do publikacji
 9. Quantum-Reduced Loop Gravity: Cosmology IF: 4,691
  Autorzy:
  Emanuele Alesci, Framcesco Cianfrani
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2013, tom: D87, strony: 83521), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.87.083521 - link do publikacji
 10. Diffusion in kappa-Minkowski space IF: 4,864
  Autorzy:
  M. Arzano, T. Trześniewski
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2014, tom: 89, strony: 124024), Wydawca: AMER PHYSICAL SOC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.89.124024 - link do publikacji
 11. Effective Chern–Simons actions of particles coupled to 3D gravity IF: 3,678
  Autorzy:
  T. Trześniewski
  Czasopismo:
  Nuclear Physics B (rok: 2018, tom: 928, strony: 448), Wydawca: Elseview
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nuclphysb.2018.01.023 - link do publikacji
 12. Loop quantum cosmology from quantum reduced loop gravity IF: 2,095
  Autorzy:
  Emanuele Alesci and Francesco Cianfrani
  Czasopismo:
  EPL (rok: 2015, tom: 111, strony: 40002), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1209/0295-5075/111/40002 - link do publikacji
 13. Quantum reduced loop gravity and the foundation of loop quantum cosmology IF: 1,963
  Autorzy:
  Emanuele Alesci and Francesco Cianfrani
  Czasopismo:
  International Journal of Modern Physics D (rok: 2016, tom: 25, strony: 1642005), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S0218271816420050 - link do publikacji
 14. Quantum reduced loop gravity: Semiclassical limit IF: 4,864
  Autorzy:
  E. Alesci, F. Cianfrani
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2014, tom: 90, strony: 24006), Wydawca: AMER PHYSICAL SOC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.90.024006 - link do publikacji
 15. Space-Time Defects and Group Momentum Space IF: 1,74
  Autorzy:
  Michele Arzano, Tomasz Trześniewski
  Czasopismo:
  Advances in High Energy Physics (rok: 2017, tom: 2017, strony: 4731050), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2017/4731050 - link do publikacji
 16. Symmetries of quantum spacetime in three dimensions IF: 4,506
  Autorzy:
  Francesco Cianfrani, Jerzy Kowalski-Glikman, Daniele Pranzetti, and Giacomo Rosati
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2016, tom: D 94, strony: 84044), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.94.084044 - link do publikacji
 17. Living in Curved Momentum Space IF: 1,127
  Autorzy:
  Jerzy Kowalski-Glikman
  Czasopismo:
  International Journal of Modern Physics A (rok: 2013, tom: A28, strony: 1330014), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S0217751X13300147 - link do publikacji
 18. Cyclic universe from Loop Quantum Gravity IF: 2,095
  Autorzy:
  Francesco Cianfrani, Jerzy Kowalski-Glikman and Giacomo Rosati
  Czasopismo:
  EPL (rok: 2016, tom: 113, strony: 40005), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1209/0295-5075/113/40005 - link do publikacji
 19. Deformed Carroll particle from 2+1 gravity IF: 6,019
  Autorzy:
  J. Kowalski-Glikman, T. Trześniewski
  Czasopismo:
  Physics Letters B (rok: 2014, tom: 737, strony: 267), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physletb.2014.08.066 - link do publikacji
 20. Deformed discrete symmetries IF: 4,787
  Autorzy:
  Michele Arzano, Jerzy Kowalski-Glikman
  Czasopismo:
  Physics Letters B (rok: 2016, tom: B 760, strony: 69-73), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physletb.2016.06.048 - link do publikacji
 21. Non-commutative fields and the short-scale structure of spacetime IF: 4,568
  Autorzy:
  Michele Arzano, Jerzy Kowalski-Glikman
  Czasopismo:
  Physics Letters B (rok: 2017, tom: 771, strony: 222), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physletb.2017.05.047 - link do publikacji
 22. Planck-scale-modified dispersion relations in FRW spacetime IF: 4,643
  Autorzy:
  Giacomo Rosati, Giovanni Amelino-Camelia, Antonino Marcianò, and Marco Matassa
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW (rok: 2015, tom: D 92, strony: 124042), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.92.124042 - link do publikacji
 23. Quantum reduced loop gravity: Universe on a lattice IF: 4,643
  Autorzy:
  Emanuele Alesci and Francesco Cianfrani
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW (rok: 2015, tom: D 92, strony: 84065), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.92.084065 - link do publikacji
 24. Relative locality in a quantum spacetime and the pregeometry of κ-Minkowski IF: 5,247
  Autorzy:
  Giovanni Amelino-Camelia, Valerio Astuti, Giacomo Rosati
  Czasopismo:
  European Physical Journal C (rok: 2013, tom: 73, strony: 2521), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-013-2521-8 - link do publikacji
 25. κ–de Sitter and κ-Poincaré symmetries emerging from Chern-Simons 2+1 D gravity with a cosmological constant IF: 4,568
  Autorzy:
  G. Rosati
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2017, tom: 96, strony: 66027), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.96.066027 - link do publikacji
 26. A short introduction to kappa-deformation IF: 1,597
  Autorzy:
  J. Kowalski-Glikman
  Czasopismo:
  International Journal of Modern Physics A (rok: 2017, tom: 32, strony: 1730026), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S0217751X17300265 - link do publikacji
 27. Beyond Fock space in three dimensional semiclassical gravity IF: 3,103
  Autorzy:
  M. Arzano, J. Kowalski-Glikman, T. Trześniewski
  Czasopismo:
  Classical and Quantum Gravity (rok: 2014, tom: 31, strony: 35013), Wydawca: IOP PUBLISHING LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0264-9381/31/3/035013 - link do publikacji
 28. Curved Momentum Space and Relative Locality IF: 0,951
  Autorzy:
  Jerzy Kowalski-Glikman
  Czasopismo:
  Int.J.Geom.Meth.Mod.Phys. (rok: 2012, tom: 9, strony: 1261008), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S0219887812610087 - link do publikacji
 29. Nonsingular cosmology from evolutionary quantum gravity IF: 4,864
  Autorzy:
  F. Cianfrani, G. Montani, F. Pittorino
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2014, tom: 90, strony: 103503), Wydawca: AMER PHYSICAL SOC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.90.103503 - link do publikacji
 30. Quantum reduced loop gravity: Extension to gauge vector field IF: 4,568
  Autorzy:
  Jakub Bilski, Emanuele Alesci, Francesco Cianfrani, Pietro Donà, and Antonino Marcianò
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2017, tom: 95, strony: 104048), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.95.104048 - link do publikacji
 31. Cosmological singularity resolution from quantum gravity: The emergent-bouncing universe IF: 4,567
  Autorzy:
  Emanuele Alesci, Gioele Botta, Francesco Cianfrani, and Stefano Liberati
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2017, tom: 96, strony: 46008), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.96.046008 - link do publikacji
 32. Dirac prescription from BRST symmetry in FRW space-time IF: 4,691
  Autorzy:
  Francesco Cianfrani, Giovanni Montani
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2013, tom: D87, strony: 84025), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.87.084025 - link do publikacji
 33. IceCube and GRB neutrinos propagating in quantum spacetime IF: 4,787
  Autorzy:
  Giovanni Amelino-Camelia, Leonardo Barcaroli, Giacomo D'Amico, Niccoló Loret, Giacomo Rosati
  Czasopismo:
  Physics Letters B (rok: 2016, tom: B 761, strony: 318–325), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physletb.2016.07.075 - link do publikacji
 34. Quantum reduced loop gravity: Extension to scalar fields IF: 4,643
  Autorzy:
  Jakub Bilski, Emanuele Alesci, and Francesco Cianfrani
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW (rok: 2015, tom: D 92, strony: 124029), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.92.124029 - link do publikacji
 35. Quantum-gravity-induced dual lensing and IceCube neutrinos IF: 2,476
  Autorzy:
  Giovanni Amelino-Camelia, Leonardo Barcaroli, Giacomo D'Amico, Niccol´o Loret and Giacomo Rosati
  Czasopismo:
  International Journal of Modern Physics D (rok: 2017, tom: 26, strony: 1750076), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S0218271817500766 - link do publikacji
 36. Relative Locality in Curved Space-time IF: 1,11
  Autorzy:
  Jerzy Kowalski-Glikman, Giacomo Rosati
  Czasopismo:
  Modern Physics Letters A (rok: 2013, tom: A28, strony: 1350101), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S0217732313501010 - link do publikacji
 37. Wheeler-DeWitt equation and AdS/CFT correspondence IF: 4,569
  Autorzy:
  Francesco Cianfrani, Jerzy Kowalski-Glikman
  Czasopismo:
  Physics Letters B (rok: 2013, tom: B725, strony: 463-467), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physletb.2013.07.034 - link do publikacji
 1. On the No-Gravity Limit of Gravity
  Autorzy:
  J. Kowalski-Glikman, M. Szcząchor
  Konferencja:
  13 marcel Grossmann Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: World Scientific
  Data:
  konferencja lipiec 2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Physics with curved momentum space
  Autorzy:
  Jerzy Kowalski-Glikman
  Konferencja:
  CST-MISC Joint Symp. on Particle Physics — from Spacetime Dynamics to Phenomenology (rok: 2014, ), Wydawca: JPS
  Data:
  konferencja Marzec 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Quantum Reduced Loop Gravity
  Autorzy:
  Emanuele Alesci and Francesco Cianfrani
  Konferencja:
  14th International Symposium Frontiers of Fundamental Physics (FFP14) (rok: 2016, ), Wydawca: Proceedings of Science
  Data:
  konferencja 15-18/07/2014
  Status:
  Opublikowana
 4. AdS-Maxwell BF Theory as a Model of Gravity and Bi-Gravity
  Autorzy:
  A. Borowiec, J. Kowalski- Glikman, M. Szcząchor
  Konferencja:
  13 Marcel Grossmann Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: World Scientific
  Data:
  konferencja lipiec 2012
  Status:
  Opublikowana
 5. κ-Poincaré as a Symmetry of Flat Quantum Spacetime
  Autorzy:
  J. Kowalski-Glikman
  Konferencja:
  III Konferencja Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego (rok: 2016, ), Wydawca: Acta Physica Polonica Conference Proceedings Supplement
  Data:
  konferencja 25-29.09
  Status:
  Opublikowana
 6. INVESTIGATING QUANTUM SPACETIME THROUGH ICE CUBE ASTROPHYSICAL NEUTRINOS OBSERVATIONS
  Autorzy:
  G. Rosati
  Konferencja:
  III Konferencja Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego (rok: 2016, ), Wydawca: Acta Physica Polonica Conference Proceedings
  Data:
  konferencja 25-29.09
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Francesco Cianfrani, Orchidea Maria Lecian, Matteo Lulli, Giovanni Montani
  Książka:
  CANONICAL QUANTUM GRAVITY Fundamentals and Recent Developments (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Opublikowana