Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe izomery porfiryny: synteza, spektroskopia, fotofizyka, tautomeria i zastosowania

2011/02/A/ST5/00443

Słowa kluczowe:

porfiryny tautomeria stany wzbudzone

Deskryptory:

 • ST4_17: Fotochemia
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Waluk 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 2 878 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-04-26

Zakończenie projektu: 2017-04-26

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Detektory promieniowania oparte o matryce CCD. Za kwotę 55 614 PLN
 2. Mechaniczne elementy przesuwu. Za kwotę 120 000 PLN
 3. Moduł licznika fotonów. Za kwotę 41 137 PLN
 4. Spektrofotometr. Za kwotę 80 000 PLN
 5. Źródła światła. Za kwotę 23 980 PLN
 6. Detektory promieniowania. Za kwotę 150 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 1. Direct Observation of Photoinduced Tautomerization in Single Molecules at a Metal Surface IF: 13,592
  Autorzy:
  Böckmann, H., Liu, S., Mielke, J., Gawinkowski, S., Waluk, J., Grill, L., Wolf, M., Kumagai, T.
  Czasopismo:
  Nano Lett. (rok: 2016, tom: 16, strony: 1034-1041), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.nanolett.5b04092 - link do publikacji
 2. Evidence for Dominant Role of Tunneling in Condensed Phases and at High Temperatures: Double Hydrogen Transfer in Porphycenes IF: 7458
  Autorzy:
  Ciąćka, P., Fita, P., Listkowski, A., Radzewicz, C., Waluk, J.
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. Lett (rok: 2016, tom: 7, strony: 283-288), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.jpclett.5b02482 - link do publikacji
 3. Influence of alkyl substituents in corrphycene on geometry, electronic structure, hydrogen bonding, and tautomerization IF: 1,087
  Autorzy:
  Gorski, A., Leśniewska, B., Orzanowska, G., Waluk, J.
  Czasopismo:
  J. Porphyrins Phthalocyanines (rok: 2016, tom: 20, strony: 367-377), Wydawca: World Scientific Publishing Company
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1142/S1088424616500140 - link do publikacji
 4. Spectroscopic Studies of Jet-Cooled Deuterated Porphycenes: Unusual Isotopic Effects on Proton Tunneling IF: 3,377
  Autorzy:
  Mengesha, E.T., Zehnacker-Rentien, A., Sepioł, J., Kijak, M., Waluk, J.
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2015, tom: 119, strony: 2193-2203), Wydawca: ACS publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/jp505553z - link do publikacji
 5. Spectroscopy and Tautomerization Studies of Porphycenes IF: 37,369
  Autorzy:
  Waluk, J.
  Czasopismo:
  Chem. Rev. (rok: 2017, tom: 117, strony: 2447−2480), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.chemrev.6b00328 - link do publikacji
 6. Tautomerism in Porphycenes: Analysis of Rate-Affecting Factors IF: 3,377
  Autorzy:
  Ciąćka, P., Fita, P., Listkowski, A., Kijak, M., Nonell, S., Kuzuhara, D., Yamada, H., Radzewicz, C., Waluk, J.
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2015, tom: 119, strony: 2292-2301), Wydawca: ACS publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/jp506150r - link do publikacji
 7. Force-induced tautomerization in a single molecule IF: 27,893
  Autorzy:
  Ladenthin, J. N., Frederiksen,T., Persson, M., Sharp, J. C., Gawinkowski, S., Waluk, J., Kumagai, T.
  Czasopismo:
  Nature Chem. (rok: 2016, tom: 8, strony: 935-940), Wydawca: Macmillan Publishers
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1038/nchem.2552 - link do publikacji
 8. Parent, Unsubstituted Hemiporphycene: Synthesis and Properties IF: 5,771
  Autorzy:
  Ostapko, J., Nawara, K., Kijak, M., Buczyńska, J., Leśniewska, B., Pietrzak, M., Orzanowska, G., Waluk, J.
  Czasopismo:
  Chem. Eur. J. (rok: 2016, tom: 22, strony: 17311 – 17320), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/chem.201603560 - link do publikacji
 9. Simulations of Fluorescence Enhancement and Emission Profile Changes in Porphyrin Attached to Gold-Silica Core–Shell Nanoparticles
  Autorzy:
  Kelm, A., Waluk, J.
  Czasopismo:
  Methods Appl. Fluoresc, 2016, 4, 014002. (rok: 2016, tom: 4, strony: 14002), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1088/2050-6120/4/1/014002 - link do publikacji
 10. Vibrations of porphycene in the S0 and S1 electronic states: Single vibroni clevel dispersed fluorescence study in a supersonic jet IF: 3,164
  Autorzy:
  Mengesha, E.T., Sepioł, J. Borowicz, P, Waluk, J
  Czasopismo:
  J.Chem. Phys. (rok: 2013, tom: 138, strony: 174201-14), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4802769 - link do publikacji
 11. Anharmonicity in a double hydrogen transfer reaction studied in a single porphycene molecule on a Cu(110) surface IF: 3,567
  Autorzy:
  Liu,S.; Baugh, D.; Motobayashi, K.; Zhao, X.; Levchenko, S. V.; Gawinkowski, S.; Waluk, J.; Grill, L.; Persson, M.; Kumagai, T.
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2018, tom: 20, strony: 12112-12119), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c8cp00178b - link do publikacji
 12. Hot Carrier-Induced Tautomerization within a Single Porphycene Molecule on Cu(111) IF: 12,881
  Autorzy:
  Ladenthin, J. N., Grill, L., Gawinkowski, S., Liu, S., Waluk, J., Kumagai, T. ACS Nano 2015, 9, 7287-7295.
  Czasopismo:
  ACS Nano (rok: 2015, tom: 9, strony: 7287-7295), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acsnano.5b02147 - link do publikacji
 13. In Search for the Best Environment for Single Molecule Studies: Photostability of Single Terrylenediimide Molecules in Various Polymer Matrices IF: 7,458
  Autorzy:
  Piwoński, H., Sokołowski, A., Waluk, J.
  Czasopismo:
  J Phys Chem Lett (rok: 2015, tom: 6, strony: 2477-2482), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.jpclett.5b01060 - link do publikacji
 14. Non-classical effects in proton or hydrogen transfer IF: 3,386
  Autorzy:
  Waluk, J.
  Czasopismo:
  Pure Appl. Chem. (rok: 2016, tom: 88, strony: 1063-1071), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/pac-2016-0706 - link do publikacji
 15. Single Molecule Raman Spectra of Porphycene Isotopologues IF: 7,394
  Autorzy:
  Gawinkowski, S., Pszona, M., Gorski, A., Niedziółka-Jönsson, J., Kamińska, I., Nogala, W., Waluk, J.
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2016, tom: 8, strony: 3337-3349), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c5nr08627b - link do publikacji
 16. Structure, Electronic States, and Anion-Binding Properties of Cyclo[4]naphthobipyrroles IF: 2,771
  Autorzy:
  Kowalska, P., Gawinkowski, S., Sarma, T., Panda, P. K., Waluk, J.
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. A (rok: 2014, tom: 118, strony: 1038-1046), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/jp412139r - link do publikacji
 17. Arresting Tautomerization in s Single Molecule by the Surrounding Polymer: 2,7,12,17-Tetraphenylporphycene IF: 6,585
  Autorzy:
  Piwoński, H., Sokołowski, A., Kijak, M., Nonell, S., Waluk, J
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. Lett. (rok: 2013, tom: 4, strony: 3967-3971), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/jz4022602 - link do publikacji
 18. Non-typical fluorescence studies of excited and ground state proton and hydrogen transfer IF: 2,429
  Autorzy:
  Gil, M., Kijak, M., Piwoński, H., Herbich, J., Waluk, J.
  Czasopismo:
  Methods Appl. Fluoresc. (rok: 2017, tom: 5, strony: 44211), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1088/2050-6120/aa5e29 - link do publikacji
 19. Spectroscopic and microscopic investigations of tautomerization in porphycenes: condensed phases, supersonic jets, and single molecule studies IF: 4,449
  Autorzy:
  Fita, P., Grill, L., Listkowski, A., Piwoński, H., Gawinkowski, S., Pszona, M., Sepioł, J., Mengesha, E., Kumagai, T., Waluk; J.
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2017, tom: 19, strony: 4921-4937), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c6cp07955e - link do publikacji
 20. Synthesis, spectroscopy, and photophysics of porphyrins attached to gold nanoparticles via one or two linkers IF: 1,364
  Autorzy:
  Ostapko, J., Buczyńska, J., Pszona, M., Kowalska, P., Waluk, J.
  Czasopismo:
  Journal of Porphyhrins and Phthalocyanines (rok: 2014, tom: 18, strony: 686-697), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1142/S1088424614500424 - link do publikacji