Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe izomery porfiryny: synteza, spektroskopia, fotofizyka, tautomeria i zastosowania

2011/02/A/ST5/00443

Słowa kluczowe:

porfiryny tautomeria stany wzbudzone

Deskryptory:

 • ST4_17: Fotochemia
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Waluk 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 2 878 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-04-26

Zakończenie projektu: 2017-04-26

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 1. Force-induced tautomerization in a single molecule IF: 27,893
  Autorzy:
  Ladenthin, J. N., Frederiksen,T., Persson, M., Sharp, J. C., Gawinkowski, S., Waluk, J., Kumagai, T.
  Czasopismo:
  Nature Chem. (rok: 2016, tom: 8, strony: 935-940), Wydawca: Macmillan Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/nchem.2552 - link do publikacji
 2. Direct Observation of Photoinduced Tautomerization in Single Molecules at a Metal Surface IF: 13,592
  Autorzy:
  Böckmann, H., Liu, S., Mielke, J., Gawinkowski, S., Waluk, J., Grill, L., Wolf, M., Kumagai, T.
  Czasopismo:
  Nano Lett. (rok: 2016, tom: 16, strony: 1034-1041), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.nanolett.5b04092 - link do publikacji
 3. Hot Carrier-Induced Tautomerization within a Single Porphycene Molecule on Cu(111) IF: 12,881
  Autorzy:
  Ladenthin, J. N., Grill, L., Gawinkowski, S., Liu, S., Waluk, J., Kumagai, T. ACS Nano 2015, 9, 7287-7295.
  Czasopismo:
  ACS Nano (rok: 2015, tom: 9, strony: 7287-7295), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsnano.5b02147 - link do publikacji
 4. Non-typical fluorescence studies of excited and ground state proton and hydrogen transfer IF: 2,429
  Autorzy:
  Gil, M., Kijak, M., Piwoński, H., Herbich, J., Waluk, J.
  Czasopismo:
  Methods Appl. Fluoresc. (rok: 2017, tom: 5, strony: 44941), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2050-6120/aa5e29 - link do publikacji
 5. Structure, Electronic States, and Anion-Binding Properties of Cyclo[4]naphthobipyrroles IF: 2,771
  Autorzy:
  Kowalska, P., Gawinkowski, S., Sarma, T., Panda, P. K., Waluk, J.
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. A (rok: 2014, tom: 118, strony: 1038-1046), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp412139r - link do publikacji
 6. Tautomerism in Porphycenes: Analysis of Rate-Affecting Factors IF: 3,377
  Autorzy:
  Ciąćka, P., Fita, P., Listkowski, A., Kijak, M., Nonell, S., Kuzuhara, D., Yamada, H., Radzewicz, C., Waluk, J.
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2015, tom: 119, strony: 2292-2301), Wydawca: ACS publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp506150r - link do publikacji
 7. Arresting Tautomerization in s Single Molecule by the Surrounding Polymer: 2,7,12,17-Tetraphenylporphycene IF: 6,585
  Autorzy:
  Piwoński, H., Sokołowski, A., Kijak, M., Nonell, S., Waluk, J
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. Lett. (rok: 2013, tom: 4, strony: 3967-3971), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jz4022602 - link do publikacji
 8. Non-classical effects in proton or hydrogen transfer IF: 3,386
  Autorzy:
  Waluk, J.
  Czasopismo:
  Pure Appl. Chem. (rok: 2016, tom: 88, strony: 1063-1071), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pac-2016-0706 - link do publikacji
 9. Anharmonicity in a double hydrogen transfer reaction studied in a single porphycene molecule on a Cu(110) surface IF: 3,567
  Autorzy:
  Liu,S.; Baugh, D.; Motobayashi, K.; Zhao, X.; Levchenko, S. V.; Gawinkowski, S.; Waluk, J.; Grill, L.; Persson, M.; Kumagai, T.
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2018, tom: 20, strony: 12112-12119), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8cp00178b - link do publikacji
 10. In Search for the Best Environment for Single Molecule Studies: Photostability of Single Terrylenediimide Molecules in Various Polymer Matrices IF: 7,458
  Autorzy:
  Piwoński, H., Sokołowski, A., Waluk, J.
  Czasopismo:
  J Phys Chem Lett (rok: 2015, tom: 6, strony: 2477-2482), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpclett.5b01060 - link do publikacji
 11. Influence of alkyl substituents in corrphycene on geometry, electronic structure, hydrogen bonding, and tautomerization IF: 1,087
  Autorzy:
  Gorski, A., Leśniewska, B., Orzanowska, G., Waluk, J.
  Czasopismo:
  J. Porphyrins Phthalocyanines (rok: 2016, tom: 20, strony: 367-377), Wydawca: World Scientific Publishing Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S1088424616500140 - link do publikacji
 12. Simulations of Fluorescence Enhancement and Emission Profile Changes in Porphyrin Attached to Gold-Silica Core–Shell Nanoparticles
  Autorzy:
  Kelm, A., Waluk, J.
  Czasopismo:
  Methods Appl. Fluoresc, 2016, 4, 014002. (rok: 2016, tom: 4, strony: 14002), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2050-6120/4/1/014002 - link do publikacji
 13. Single Molecule Raman Spectra of Porphycene Isotopologues IF: 7,394
  Autorzy:
  Gawinkowski, S., Pszona, M., Gorski, A., Niedziółka-Jönsson, J., Kamińska, I., Nogala, W., Waluk, J.
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2016, tom: 8, strony: 3337-3349), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5nr08627b - link do publikacji
 14. Spectroscopic and microscopic investigations of tautomerization in porphycenes: condensed phases, supersonic jets, and single molecule studies IF: 4,449
  Autorzy:
  Fita, P., Grill, L., Listkowski, A., Piwoński, H., Gawinkowski, S., Pszona, M., Sepioł, J., Mengesha, E., Kumagai, T., Waluk; J.
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2017, tom: 19, strony: 4921-4937), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6cp07955e - link do publikacji
 15. Spectroscopy and Tautomerization Studies of Porphycenes IF: 37,369
  Autorzy:
  Waluk, J.
  Czasopismo:
  Chem. Rev. (rok: 2017, tom: 117, strony: 2447−2480), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.chemrev.6b00328 - link do publikacji
 16. Synthesis, spectroscopy, and photophysics of porphyrins attached to gold nanoparticles via one or two linkers IF: 1,364
  Autorzy:
  Ostapko, J., Buczyńska, J., Pszona, M., Kowalska, P., Waluk, J.
  Czasopismo:
  Journal of Porphyhrins and Phthalocyanines (rok: 2014, tom: 18, strony: 686-697), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1142/S1088424614500424 - link do publikacji
 17. Evidence for Dominant Role of Tunneling in Condensed Phases and at High Temperatures: Double Hydrogen Transfer in Porphycenes IF: 7458
  Autorzy:
  Ciąćka, P., Fita, P., Listkowski, A., Radzewicz, C., Waluk, J.
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. Lett (rok: 2016, tom: 7, strony: 283-288), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpclett.5b02482 - link do publikacji
 18. Parent, Unsubstituted Hemiporphycene: Synthesis and Properties IF: 5,771
  Autorzy:
  Ostapko, J., Nawara, K., Kijak, M., Buczyńska, J., Leśniewska, B., Pietrzak, M., Orzanowska, G., Waluk, J.
  Czasopismo:
  Chem. Eur. J. (rok: 2016, tom: 22, strony: 17311 – 17320), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201603560 - link do publikacji
 19. Spectroscopic Studies of Jet-Cooled Deuterated Porphycenes: Unusual Isotopic Effects on Proton Tunneling IF: 3,377
  Autorzy:
  Mengesha, E.T., Zehnacker-Rentien, A., Sepioł, J., Kijak, M., Waluk, J.
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2015, tom: 119, strony: 2193-2203), Wydawca: ACS publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp505553z - link do publikacji
 20. Vibrations of porphycene in the S0 and S1 electronic states: Single vibroni clevel dispersed fluorescence study in a supersonic jet IF: 3,164
  Autorzy:
  Mengesha, E.T., Sepioł, J. Borowicz, P, Waluk, J
  Czasopismo:
  J.Chem. Phys. (rok: 2013, tom: 138, strony: 174201-14), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4802769 - link do publikacji