Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Określenie sejsmicznej struktury systemu litosfera-astenosfera strefy brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce

2011/02/A/ST10/00284

Słowa kluczowe:

Struktura litosfery astenosfera sejsmologia szerokopasmowa

Deskryptory:

 • ST10_7: Fizyka wnętrza Ziemi, sejsmologia, grawimetria, wulkanologia
 • ST10_5: Geologia, tektonika, sedymentologia
 • ST10_13: Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Grad 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 2 364 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-05-24

Zakończenie projektu: 2017-05-24

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zestaw rejestracyjny szerokopasmowy RefTek 151-120. Za kwotę 980 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 1. On the rotation of teleseismic seismograms based on receiver function technique IF: 1,55
  Autorzy:
  Wilde-Piórko M., Grycuk M., Polkowski M., Grad M.
  Czasopismo:
  Journal of Seismology (rok: 2017, tom: 21, strony: 857-868), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s10950-017-9640-x - link do publikacji
 2. Lithospheric density structure study by isostatic modelling of the European geoid IF: ,752
  Autorzy:
  Krysiński L., Wybraniec S., Grad M.,
  Czasopismo:
  Studia Geophysica et Geodaetica (rok: 2015, tom: 59, strony: 212-252), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11200-014-1014-z - link do publikacji
 3. Seismic Wave Velocities in Deep Sediments in Poland: Borehole and Refraction Data Compilation IF: 1,365
  Autorzy:
  Marcin POLKOWSKI and Marek GRAD
  Czasopismo:
  Acta Geophysica (rok: 2015, tom: 63, strony: 698-714), Wydawca: Versita
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/acgeo-2015-0019 - link do publikacji
 4. Seismic and density structure of the lithosphere−asthenosphere system along transect Knipovich Ridge−Spitsbergen−Barents Sea – geological and petrophysical implications IF: ,745
  Autorzy:
  Krysiński L., Grad M., Mjelde R., Czuba W., Guterch A.
  Czasopismo:
  Polish Polar Research (rok: 2013, tom: 34, strony: 111–138), Wydawca: Versita
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/popore−2013−0011 - link do publikacji
 5. Geophysical and petrological modeling of the lower crust and uppermost mantle in the Variscan and Proterozoic surroundings of the Trans-European Suture Zone in Central Europe IF: 3,723
  Autorzy:
  Puziewicz J., Polkowski M., Grad M.
  Czasopismo:
  Lithos (rok: 2017, tom: 276, strony: 44269), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.lithos.2016.06.013 - link do publikacji
 6. Impact of wind on ambient noise recorded by seismic array in northern Poland IF: 2,42
  Autorzy:
  Lepore S., Markowicz K., Grad M.
  Czasopismo:
  Geophysical Journal International (rok: 2016, tom: 205, strony: 1406-1413), Wydawca: The Royal Astronomical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1093/gji/ggw093 - link do publikacji
 7. Geophysical investigations of the area between the Mid-Atlantic Ridge and the Barents Sea: from water to the lithosphere-asthenosphere system IF: ,707
  Autorzy:
  Grad M., Mjelde R., Krysiński L., Czuba W., Libak A., Guterch A., IPY Project Group
  Czasopismo:
  Polar Science (rok: 2015, tom: 9, strony: 168-183), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.polar.2014.11.001 - link do publikacji
 8. High-resolution 3D seismic model of the crustal and uppermost mantle structure in Poland IF: 2,972
  Autorzy:
  Grad M., Polkowski M., Ostaficzuk S.R.,
  Czasopismo:
  Tectonophysics (rok: 2016, tom: 666, strony: 188–210), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040195115006058 - link do publikacji
 9. Local seismic events in the area of Poland based on data from the PASSEQ 2006-2008 Experiment IF: ,945
  Autorzy:
  Polkowski M., Plesiewicz B., Wiszniowski J., Wilde-Piórko M., PASSEQ Working Group
  Czasopismo:
  Acta Geophysica (rok: 2016, tom: 64, strony: 2092-2113), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/acgeo-2016-0091 - link do publikacji
 10. Passive Seismic Experiment "13 BB Star" in the Margin of the East European Craton, Northern Poland IF: 1,365
  Autorzy:
  Grad M., Polkowski M., Wilde-Piórko M., Suchcicki J., Arant T.,
  Czasopismo:
  Acta Geophysica (rok: 2015, tom: 63, strony: 352-373), Wydawca: Versita
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/acgeo-2015-0006 - link do publikacji
 11. Seismic basement in Poland IF: 2,093
  Autorzy:
  Grad M., Polkowski M.,
  Czasopismo:
  International Journal of Earth Sciences (rok: 2016, tom: 105, strony: 1199-1214), Wydawca: Kluwer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s00531-015-1233-8 - link do publikacji
 12. Seismic lithosphere–asthenosphere boundary beneath the Baltic Shield IF: ,707
  Autorzy:
  Grad M., Tiira T., Olsson S., Komminaho K.,
  Czasopismo:
  GFF (rok: 2014, tom: 136, strony: 581-598), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/11035897.2014.959042 - link do publikacji
 13. Seismic model of the lower crust, uppermost mantle and LAB in Poland
  Autorzy:
  Grad M., Polkowski M., Wilde-Piórko M., Lepore S.
  Czasopismo:
  Mineralogia (rok: 2015, tom: 42, strony: 42-43), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowane
 14. Analysis of the primary and secondary microseisms in the wavefield of the ambient noise recorded in northern Poland
  Autorzy:
  Simone Lepore, Marek Grad
  Status:
  Złożone
 15. Crustal and uppermost mantle S-wave velocity below the East European Craton in northern Poland from the inversion of ambient noise records
  Autorzy:
  Simone Lepore, Marcin Polkowski, Marek Grad
  Status:
  Złożone
 16. Resolution analysis of joint inversion of seismic receiver function and surface wave dispersion curves in the "13 BB Star" experiment
  Autorzy:
  Chrapkiewicz K., Wilde-Piórko M., Polkowski M., Grad M.,
  Status:
  Złożone