Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wysokorozdzielcza mapa pęknięć dsDNA w genomie człowieka

2011/02/A/NZ2/00014

Słowa kluczowe:

genomika pękniecia dsDNA stabilność genomu sekwencjonowanie nowej generacji

Deskryptory:

  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
  • NZ2_7: Bioinformatyka
  • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Krzysztof Ginalski 

Liczba wykonawców projektu: 15

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 3 000 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-05-24

Zakończenie projektu: 2018-05-24

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony