Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Potencjał biotechnologiczny układu endofitycznego Sphagnum - metanotrofy

2011/01/N/NZ9/06811

Słowa kluczowe:

metan metanotrofy torfowisko

Deskryptory:

 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agnieszka Kuźniar 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 53 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Zakończenie projektu: 2012-12-13

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zestaw do elektroforezy agarozowej. Za kwotę 4 959 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Endophytic microorganisms - promising applications in bioremediation of greenhouse gases IF: 3,689
  Autorzy:
  Stępniewska Z., Kuźniar A.
  Czasopismo:
  Applied Microbiology and Biotechnology (rok: 2013, tom: 97, strony: nie dotyczy), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00253-013-5235-9 - link do publikacji
 2. Detection of methanotrophic endosymbionts in Sphagnum sp. originating from Moszne peat bog (East Poland). IF: 0,54
  Autorzy:
  Stępniewska Z., Kuźniar A., Pytlak A., Szymczycha J.
  Czasopismo:
  African Journal of Microbiology Research (rok: 2013, tom: 7, strony: 1319-1325), Wydawca: Academic Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5897/AJMR12.915 - link do publikacji
 3. Cultivation and detection of endophytic aerobic methanotrophs isolated from Sphagnum species as a perspective for environmental biotechnology IF: 2,167
  Autorzy:
  Stępniewska Zofia, Kuźniar Agnieszka
  Czasopismo:
  AMB Express (rok: 2014, tom: 0,206944444444444, strony: 44935), Wydawca: Springer Open
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Detection of SMMO- Methanotrophic Endophytes Inhabiting Different Species Sphagnum
  Autorzy:
  Kuźniar A., Stepniewska Z., Goraj W.
  Konferencja:
  Molecular ecology (rok: 2012, ), Wydawca: VIPCA
  Data:
  konferencja 4-7 Luty
  Status:
  Opublikowana
 2. The cultivation of endophytic methanotrophs isolated from different species Sphagnum as perspective for environmental bioengineering
  Autorzy:
  Zofia Stepniewska, Agnieszka Kuźniar
  Konferencja:
  5 Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Targi w Krakowie
  Data:
  konferencja 8-11 Październik
  Status:
  Opublikowana
 3. Can peatlands plants may oxidaze of methane?
  Autorzy:
  Stępniewska Z., Kuźniar A.
  Konferencja:
  II International Conference and Workshop Plant - the source of reserach material (rok: 2012, ), Wydawca: POLIHYMNIA sp. z. o. o.
  Data:
  konferencja 18-20 Październik
  Status:
  Opublikowana
 4. DIRECT IDENTIFICATION OF ENDOPHYTIC METHANOTROPHS FROM DIFFERENT SPECIES SPHAGNUM
  Autorzy:
  STĘPNIEWSKA Z., KUŹNIAR A., GORAJ W.
  Konferencja:
  Mini-Symposium PLANT-ASSOCIATED MICROORGANISMS: AN IMPORTANT KEY TO A SUCCESSFUL APPLICATION OF PHYTOREMEDIATION (rok: 2014, ), Wydawca: P.W. Polimax P. Kacprzak, R. Suława - S.C.
  Data:
  konferencja 28-29 Maj
  Status:
  Opublikowana
 5. Endofity metanotroficzne a zmiany klimatu
  Autorzy:
  Zofia Stępniewska, Agnieszka Kuźniar, Anna Pytlak
  Konferencja:
  41 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy-roślina-środowisko w warunkach zmnieniającego się klimatu" (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznastwa PAN, Puławy
  Data:
  konferencja 12-15 Maj
  Status:
  Opublikowana
 6. Methanotrophic bacteria biomass as feed ingredients
  Autorzy:
  A. Kuzniar, A. Wolinska, A. Banach, A. Pytlak, A. Górski, W. Goraj, M. Wysokinska, K. Ratajczyk, Z. Stepniewska
  Konferencja:
  17 the European Congress on Biotechnology (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier, New Biotechnology 33
  Data:
  konferencja 3-6 Lipiec
  Status:
  Opublikowana
 7. Perspective for application on the coal mine methanotrophs as producers of biodegradable polymers
  Autorzy:
  Stępniewska Z., Pytlak A., Kuźniar A.
  Konferencja:
  International scientific conference Global environmental processes (rok: 2012, ), Wydawca: ACADEMIA
  Data:
  konferencja 2-4 Październik
  Status:
  Opublikowana