Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza wpływu wysiłku fizycznego na zmiany kształtu sygnału EKG z wykorzystaniem 67-kanałowego systemu do akwizycji sygnałów EKG o wysokiej rozdzielczości.

2011/01/N/ST7/06690

Słowa kluczowe:

maping EKG o wysokiej rozdzielczości choroba niedokrwienna serca test wysiłkowy integralna analiza kształtów

Deskryptory:

 • ST7_11: Inżynieria biomedyczna
 • ST7_7: Przetwarzanie sygnałów

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michał Kania 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 80 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2013-12-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. A simulation of T-wave alternans vectocardiographic representation performed by changing the ventricular heart cells action potential duration IF: 1,555
  Autorzy:
  Janusek D, Kania M, Zaczek R, Zavala-Fernandez H, Maniewski R
  Czasopismo:
  Computer Methods and Programs in Biomedicine (rok: 2014, tom: 114, strony: 102-108), Wydawca: Elsevier Ireland Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cmpb.2014.01.015 - link do publikacji
 2. ST-segment changes in high-resolution BSPM measured during exercise to assess myocardial ischemia: a pilot study IF: 1,067
  Autorzy:
  Kania M, Zaczek R, Zavala-Fernandez H, Janusek D, Kobylecka M, Krolicki L, Opolski G, Maniewski R
  Czasopismo:
  Archives of Medical Science (rok: 2014, tom: 10, strony: 1086–1090), Wydawca: Termedia Publishing House Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/aoms.2013.39938 - link do publikacji
 3. The effect of precordial lead displacement on ECG morphology IF: 1,79
  Autorzy:
  Kania M, Rix H, Fereniec M, Zavala-Fernandez H, Janusek D, Mroczka T, Stix G, Maniewski R
  Czasopismo:
  Medical & Biological Engineering & Computing (rok: 2014, tom: 52, strony: 109-119), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11517-013-1115-9 - link do publikacji
 1. Analysis of T-wave morphology in high-resolution ECG for risk stratification of sudden cardiac death
  Autorzy:
  Kania M, Fereniec M, Maniewski R
  Konferencja:
  ICB Seminar: Variability in Biomedical Signals (rok: 2012, ), Wydawca: Zespół Wydawniczo-Poligraficzny IBIB PAN
  Data:
  konferencja 4-7 listopad
  Status:
  Opublikowana
 2. The effect of precordial leads displacement on P-wave morphology in body surface potential mapping
  Autorzy:
  Kania M, Rix H, Fereniec M, Janusek D, Maniewski R
  Konferencja:
  Computing in Cardiology (CinC) (rok: 2013, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 22-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. Application of independent component analysis for rejection of motion artefact in BSPM recorded during exercise
  Autorzy:
  Zavala-Fernandez H, Kania M, Janusek D, Maniewski R
  Konferencja:
  International Conference on Measurement (rok: 2013, ), Wydawca: VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 27-30 maj
  Status:
  Opublikowana
 4. Independent component analysis applied to multi-lead ECG signals
  Autorzy:
  Zavala-Fernandez H, Kania M, Janusek D, Maniewski R
  Konferencja:
  Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna (rok: 2013, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 10-12 październik
  Status:
  Opublikowana
 5. Evaluation of T-wave morphology dispersion in high-resolution ECG for risk stratification of sudden cardiac death
  Autorzy:
  Kania M, Fereniec M, Maniewski R
  Konferencja:
  Computing in Cardiology (CinC) (rok: 2012, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 9-12 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 6. Exercise Induced Depolarization Changes in BSPMs for Assessment of Ischemic Heart Disease
  Autorzy:
  Kania M, Maniewski R, Zaczek R, Kobylecka M, Opolski G, Królicki L
  Konferencja:
  Computing in Cardiology (CinC) (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 6-9 wrzesien
  Status:
  Opublikowana
 7. Wpływ lokalizacji obszarów niedokrwiennych w sercu na rozkład potencjałów elektrycznych serca rejestrowanych z powierzchni tułowia
  Autorzy:
  Kania M, Janusek D, Zaczek R, Kobylecka M, Zavala-Fernandez H, Maniewski R
  Konferencja:
  Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna (rok: 2013, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 10-12 październik
  Status:
  Opublikowana