Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Femtoskopia korelacyjna zderzeń protonów i ciężkich jonów w eksperymencie ALICE na zderzaczu LHC w CERN

2011/01/B/ST2/03483

Słowa kluczowe:

zderzenia ciężkich jonów zderzenia proton-proton femtoskopia korelacje dwucząstkowe

Deskryptory:

 • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych
 • ST2_3: Fizyka jądrowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Pluta 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 407 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27

Zakończenie projektu: 2015-02-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Multiparticle azimuthal correlations in p -Pb and Pb-Pb collisions at the CERN Large Hadron Collider IF: 3,881
  Autorzy:
  A. Kisiel, J. Pluta, H.Zbroszczyk et al. (ALICE Collaboration)
  Czasopismo:
  Phys. Rev. C (rok: 2014, tom: 90, strony: 54901), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.90.054901 - link do publikacji
 2. Freeze-out radii extracted from three-pion cumulants in pp, p–Pb and Pb–Pb collisions at the LHC IF: 6,019
  Autorzy:
  A. Kisiel, J. Pluta, H.Zbroszczyk et al. (ALICE Collaboration)
  Czasopismo:
  Phys. Lett. B (rok: 2014, tom: 739, strony: 139-151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Multiplicity dependence of jet-like two-particle correlations in p-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV IF: 6,019
  Autorzy:
  A. Kisiel, J. Pluta, H.Zbroszczyk et al. (ALICE Collaboration)
  Czasopismo:
  Phys. Lett. B (rok: 2015, tom: 741, strony: 38-50), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physletb.2014.11.028 - link do publikacji
 4. Two- and three-pion quantum statistics correlations in Pb-Pb collisions at sNN=√ 2.76 TeV at the CERN Large Hadron Collider IF: 3,881
  Autorzy:
  A. Kisiel, J. Pluta, H.Zbroszczyk et al. (ALICE Collaboration)
  Czasopismo:
  Phys.Rev. C (rok: 2014, tom: 89, strony: 24911), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.89.024911 - link do publikacji
 5. Event-by-event mean pT fluctuations in pp and Pb-Pb collisions at the LHC IF: 5,436
  Autorzy:
  A. Kisiel, J. Pluta, H.Zbroszczyk et al. (ALICE Collaboration)
  Czasopismo:
  Eur. Phys. J. C (rok: 2014, tom: 74, strony: 3077), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-014-3077-y - link do publikacji
 6. Extracting femtoscopic radii in the presence of significant additional correlation sources IF: 998
  Autorzy:
  Ł.K. Graczykowski, A. Kisiel, M.A. Janik, P. Karczmarczyk
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica B (rok: 2014, tom: 45, strony: 1993-2009), Wydawca: UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5506/AphysPolB.45.1993 - link do publikacji
 7. Measurement of visible cross sections in proton-lead collisions at √sNN√ = 5.02 TeV in van der Meer scans with the ALICE detector IF: 1,526
  Autorzy:
  A. Kisiel, J. Pluta, H.Zbroszczyk et al. (ALICE Collaboration)
  Czasopismo:
  JINST (rok: 2014, tom: 9, strony: P11003), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1748-0221/9/11/P11003 - link do publikacji
 8. Pion, kaon, and proton femtoscopy in Pb--Pb collisions at sNN=√2.76 TeV modeled in (3+1)D hydrodynamics IF: 3,881
  Autorzy:
  A. Kisiel, M. Gałażyn, P. Bożek
  Czasopismo:
  Phys. Rev. C (rok: 2014, tom: 90, strony: 64914), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.90.064914 - link do publikacji
 9. Two-pion femtoscopy in p-Pb collisions at sNN=√5.02 TeV IF: 3,881
  Autorzy:
  A. Kisiel, J. Pluta, H.Zbroszczyk et al. (ALICE Collaboration)
  Czasopismo:
  Phys. Rev. C (rok: 2015, tom: 91, strony: 34906), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.91.034906 - link do publikacji
 10. Extracting baryon-antibaryon strong interaction potentials from pΛ¯ femtoscopic correlation functions IF: 3,881
  Autorzy:
  A. Kisiel, H. Zbroszczyk, M. Szymanski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. C (rok: 2014, tom: 89, strony: 54916), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.89.054916 - link do publikacji
 11. Transverse momentum dependence of inclusive primary charged-particle production in p-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV IF: 5,436
  Autorzy:
  A. Kisiel, J. Pluta, H.Zbroszczyk et al. (ALICE Collaboration)
  Czasopismo:
  Eur. Phys. J (rok: 2014, tom: 74, strony: 3054), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-014-3054-5 - link do publikacji
 1. Overview of baryon femtoscopy in the ALICE experiment; ALICE Collaboration
  Autorzy:
  A. Kisiel
  Konferencja:
  42nd International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD 2012) (rok: 2013, ), Wydawca: IF UJ
  Data:
  konferencja 17-21 Sep 2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Baryon femtoscopy in heavy-ion collisions at ALICE
  Autorzy:
  M.P. Szymański
  Konferencja:
  2nd International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2013) (rok: 2014, ), Wydawca: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
  Data:
  konferencja 28 Aug - 5 Sep 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Measuring the size and dynamics of heavy-ion collisions with femtoscopy
  Autorzy:
  A. Kisiel
  Konferencja:
  54th Cracow School of Theoretical Physics (rok: 2014, ), Wydawca: IF UJ, Acta Phys.Polon. B45 (2014) no.12, 2395
  Data:
  konferencja 6,2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Femtoscopy at the LHC;
  Autorzy:
  A. Kisiel
  Konferencja:
  2nd International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2013) (rok: 2014, ), Wydawca: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
  Data:
  konferencja 28 Aug - 5 Sep 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Pion femtoscopy measurements in ALICE at the LHC
  Autorzy:
  Ł.K. Graczykowski (for the ALICE Collaboration)
  Konferencja:
  2nd International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2013) (rok: 2014, ), Wydawca: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
  Data:
  konferencja 28 Aug - 5 Sep 2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Angular correlations of identified charged particles measured in pp collisions by ALICE at the LHC
  Autorzy:
  Ł.K. Graczykowski, M.A. Janik (for the ALICE Collaboration)
  Konferencja:
  1st International Conference on the Initial Stages in High-Energy Nuclear Collisions (IS2013) (rok: 2014, ), Wydawca: 1st International Conference on the Initial Stages in High-Energy Nuclear Collisions (IS2013)
  Data:
  konferencja 08-14 Sep 2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Two-particle angular correlations in pp collisions recorded with the ALICE detector at the LHC
  Autorzy:
  M.A. Janik
  Konferencja:
  2nd International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2013) (rok: 2014, ), Wydawca: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
  Data:
  konferencja 28 Aug - 5 Sep 2013
  Status:
  Opublikowana