Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika mszarów otwartych torfowisk wysokich i sosnowego boru bagiennego na tle prowadzonych odwodnień powierzchniowych

2011/01/N/NZ9/04502

Słowa kluczowe:

mszary otwarte bór bagienny odwodnienia torfowisko bałtyckie dendrochronologia wkraczanie drzew

Deskryptory:

  • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Joanna Nowakowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 73 850 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-21

Zakończenie projektu: 2013-04-20

Planowany czas trwania projektu: 16 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony