Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika mszarów otwartych torfowisk wysokich i sosnowego boru bagiennego na tle prowadzonych odwodnień powierzchniowych

2011/01/N/NZ9/04502

Słowa kluczowe:

mszary otwarte bór bagienny odwodnienia torfowisko bałtyckie dendrochronologia wkraczanie drzew

Deskryptory:

 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Joanna Nowakowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 73 850 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-21

Zakończenie projektu: 2013-04-20

Planowany czas trwania projektu: 16 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Drainage ditches enhance forest succession in a raised bog but do not affect the spatial pattern of tree encroachment IF: 3,24
  Autorzy:
  Joanna Nowakowska, Anna Gazda*, Andrzej Tomski, Jerzy Szwagrzyk
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2021, tom: 16(3): e0247760, strony: 44574), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi: