Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza, charakteryzacja i reaktywność nowych kompleksów hydroksy- i okso- cynkowych jako potencjalnych prekursorów materiałów funkcjonalnych

2011/01/N/ST5/05562

Słowa kluczowe:

związki alkilocynkowe hydroliza materiały funkcjonalne prekursory

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Kamil Sokołowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 65 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Zakończenie projektu: 2012-12-13

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Naczynie Dewara. Za kwotę 3 444 PLN
 2. Mieszadło magnetyczne. Za kwotę 3 832 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Activation of CO2 by tBuZnOH species: efficient routes to novel nanomaterials based on zinc carbonates IF: 6,378
  Autorzy:
  K. Sokołowski, W. Bury, I. Justyniak, A.M. Cieślak, M. Wolska, K. Sołtys, I. Dzięcielewski, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2013, tom: 49, strony: 5271), Wydawca: RSC Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3cc41639a - link do publikacji