Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza wodonośności zbiorników szczelinowo-porowych na przykładzie zlewni Ścinawki (Sudety Środkowe)

2011/01/N/ST10/07022

Słowa kluczowe:

drenaż wód podziemnych zasoby wód podziemnych dynamika i struktura drenażu

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Linda Chudzik 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 156 585 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27

Zakończenie projektu: 2015-12-26

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Application of gas concentration measurements (He, Ne, Ar, CFC-11, CFC-12 and SF6) as well as hydrochemical and isotopic data to determine the circulatory conditions and age of groundwaters in the fissure-porous aquifer system (the Central Sudetes, Lower Silesia, Poland) IF: 4
  Autorzy:
  dr inż. Tomasz Kotowski, mgr Linda Chudzik, dr Joanna Najman
  Czasopismo:
  Journal of Hydrology (rok: 2019, tom: 569, strony: 735-752), Wydawca: Elsevier Science B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhydrol.2018.12.013 - link do publikacji
 2. Zmienność składu chemicznego wód podziemnych zlewni Ścinawki (Sudety Środkowe) IF: 12
  Autorzy:
  Linda Chudzik, Tomasz Kotowski
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2017, tom: 65, strony: 1251-1256), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
 1. Analysis of groundwater resources availability in complex fissured-porous aquifers. Example of the Ścinawka River catchment, Sudety Mts., SW Pol
  Autorzy:
  Chudzik L., Serafin R., Kłonowski M.
  Konferencja:
  39th International Association of Hydrogeologists Congress (rok: 2012, ), Wydawca: International Association of Hydrogeologists - Canadian National Chapter
  Data:
  konferencja September 16-21, 2012
  Status:
  Opublikowana