Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ciecze jonowe jako związki amfifilowe - właściwości i zastosowanie w procesach separacji

2011/01/B/ST5/06349

Słowa kluczowe:

aktywność powierzchniowa kąt zwilżania wodne układy dwufazowe

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Materna 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 298 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Moduł ODM do aparatu do badania kąta zwilżania DSA 100E. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Asocjacja jonów w wodnych roztworach cieczy jonowych z kationem 1-alkilo-1-metylopiperydyniowym IF: 0,344
  Autorzy:
  Agata Sznajdrowska, Roksana Kordala-Markiewicz, Katarzyna Materna
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2013, tom: 92(09), strony: 1680-1682), Wydawca: Sigma-Not Spółka z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 2. Phenoxy Herbicidal Ammonium Ionic Liquids IF: 2,803
  Autorzy:
  Juliusz Pernak, Prof.; Roksana Kordala-Markiewicz; Hubert Rodak; Bartosz Markiewicz; Filip Walkiewicz; Agata Sznajdrowska; Katarzyna Materna; Katarzyna Marcinkowska; Tadeusz Praczyk
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2014, tom: 70(32), strony: 4784-4789), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2014.05.041 - link do publikacji
 3. Ciecze jonowe z anionem (4-chloro-2-metylofenoksy)octanowym IF: 0,344
  Autorzy:
  Anna Syguda, Ewa Jakubiak, Katarzyna Materna
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2013, tom: 92(09), strony: 1677-1679), Wydawca: Sigma-Not Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 4. Ekstrakcja fenoli w wodnych układach dwufazowych IF: 0,344
  Autorzy:
  Katarzyna Materna
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2013, tom: 92(09), strony: 1640-1642), Wydawca: Sigma-Not Spółka z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 1. Aktywność powierzchniowa wodnych roztworów amoniowych cieczy jonowych
  Autorzy:
  Katarzyna Materna
  Konferencja:
  7 Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2012, ), Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - Chemik 7/2012 Suplement
  Data:
  konferencja 8-12.07.2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Cloud point extraction of phenolic compounds from solutions containing morpholinium ionic liquids
  Autorzy:
  Katarzyna Materna, Anna Syguda, Irmina Turowicz
  Konferencja:
  Conference on Molten Salts and Ionic Liquids EUCHEM2014 (rok: 2014, ), Wydawca: EUCHEM2014 Scientific Committee
  Data:
  konferencja July 6-11, 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Sole alkilocykloheksylodimetyloamoniowe
  Autorzy:
  Roksana Kordala, Hubert Rodak, Agata Sznajdrowska, Katarzyna Materna
  Konferencja:
  VIII Sympozjum Czawartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt. Ciecze jonowe - od syntezy, przez właściowości, do aplikacji (rok: 2013, ), Wydawca: Komitet Naukowy SCSA
  Data:
  konferencja 1-3.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Wydzielanie pochodnych fenolowych z wykorzystaniem dwufazowego układu wodnego
  Autorzy:
  Katarzyna Materna
  Konferencja:
  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 7-8.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Aktywność powierzchniowa wodnych roztworów morfoliniowych cieczy jonowych z anionem o działaniu herbicydowym
  Autorzy:
  Anna Syguda, Katarzyna Materna
  Konferencja:
  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 7-8.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Asocjacja jonów w roztworach wodnych cieczy jonowych z kationem 1-metylopiperydyniowym
  Autorzy:
  Agata Sznajdrowska, Roksana Kordala, Katarzyna Materna
  Konferencja:
  VIII Sympozjum Czawartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt. Ciecze jonowe - od syntezy, przez właściowości, do aplikacji (rok: 2013, ), Wydawca: Komitet Naukowy SCSA
  Data:
  konferencja 1-3.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Ciecze jonowe jako związki amfifilowe - zastosowanie w procesach separacji
  Autorzy:
  Katarzyna Materna
  Konferencja:
  VIII Sympozjum Czawartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt. Ciecze jonowe - od syntezy, przez właściowości, do aplikacji (rok: 2013, ), Wydawca: Komitet Naukowy SCSA
  Data:
  konferencja 1-3.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 8. Separation of phenols in aqueous two-phase system
  Autorzy:
  Katarzyna Materna
  Konferencja:
  5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5) (rok: 2013, ), Wydawca: ITQB/UNL
  Data:
  konferencja 21-25.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 9. Surface activity of n-alkyl-n-methylpiperidinium ionic liquids
  Autorzy:
  Katarzyna Materna, Monika Stasiewicz
  Konferencja:
  Conference on Molten Salts and Ionic Liquids EUCHEM2014 (rok: 2014, ), Wydawca: EUCHEM2014 Scientific Committee
  Data:
  konferencja July 6-11, 2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Surface tension measurements of ammonium ionic liquids
  Autorzy:
  Katarzyna Materna
  Konferencja:
  5th International Congress on Ionic Liquids (COIL-5) (rok: 2013, ), Wydawca: ITQB/UNL
  Data:
  konferencja 21-25.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 11. Wydzielanie pochodnych fenolowych w układzie dwufazowym ciecz-jonowa
  Autorzy:
  Katarzyna Materna
  Konferencja:
  7 Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2012, ), Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - Chemik 7/2012 Suplement
  Data:
  konferencja 8-12.07.2012
  Status:
  Opublikowana
 1. Ionic liquids for separation of metal ions and organic compounds from aqueous solutions
  Autorzy:
  Magdalena Regel-Rosocka; Katarzyna Materna
  Książka:
  Ionic Liquids in Separation Technology (rok: 2014, tom: 1st Edition, strony: 153-181), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana