Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach górskich

2011/01/B/ST10/07096

Słowa kluczowe:

współczesna dynamika rzeźby dendrochronologia cechy anatomiczne drewna zalesione masywy górskie Karpaty Zachodnie Sudety

Deskryptory:

 • ST10_14: Geografia fizyczna, geomorfologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ireneusz Malik 

Liczba wykonawców projektu: 13

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 379 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2015-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. stacja pomiarowa z oprogramowaniem WINCELL. Za kwotę 6 000 PLN
 2. komputer - notebook (3 szt.). Za kwotę 9 000 PLN
 3. ręczny odbiornik GPS (3 szt.). Za kwotę 5 000 PLN
 4. aparat fotograficzny z obiektywem do mikrofotografii. Za kwotę 6 000 PLN
 5. komputer stacjonarny. Za kwotę 4 000 PLN
 6. skaner A3. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Precipitation as a factor triggering landslide activity in the Kamień massif (Beskid Niski Mts, Western Carpathians)
  Autorzy:
  Tomasz Papciak1 Ireneusz Malik1 Kazimierz Krzemień Małgorzata Wistuba Elżbieta Gorczyca Dominika Wrońska-Wałach Mateusz Sobucki
  Czasopismo:
  Bulletin of Geography. Physical Geography Series (rok: 2015, tom: 8, strony: 44698), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/bgeo-2015-0001 - link do publikacji
 2. Activity of slow-moving landslides recorded in eccentric tree rings of Norway spruce trees (Picea abies Karst.) an example from Kamienne Mts. (Sudetes Mts., Central Europe) IF: 2,093
  Autorzy:
  Malik I., wistuba M., Migoń P., Fajer M., Chochół K.
  Czasopismo:
  Landslides (rok: 2013, tom: -, strony: 44587), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 3. Rzeźbotwórcza rola wezbrań o różnej wielkości zapisana w anatomii drewna drzew, przykład z Hrubégo Jeseníka (Sudety Wschodnie)
  Autorzy:
  Malik I. Wistuba M. Stopka R. Trąbka K.
  Czasopismo:
  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie (rok: 2012, tom: 14,1(30), strony: 157-165), Wydawca: Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej
  Status:
  Opublikowana
 4. Czynniki uruchamiające i zróżnicowanie czasowe przemieszczeń koluwiów w różnych częściach stoku osuwiskowego – analiza dendrochronologiczna na przykładzie osuwiska Skalka (Moravskoslezské Beskydy)
  Autorzy:
  Katarzyna Łuszczyńska Małgorzata Wistuba
  Czasopismo:
  Landform Analysis (rok: 2015, tom: 28, strony: 103-103), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Bogucki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12657/lanfana.028.008 - link do publikacji
 5. Dendrochronologiczny zapis niewielkich trzęsień ziemi występujących na Podhalu
  Autorzy:
  Patrycja Michałowicz, Ireneusz Malik, Małgorzata Wistuba
  Czasopismo:
  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (rok: 2015, tom: -, strony: 44571), Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Status:
  Opublikowana
 6. Application of eccentric growth of tree-rings as a tool for landslide analyses (an example of Picea abies Karst. in the Carpathian and Sudeten Mountains – Central Europe) IF: 2,528
  Autorzy:
  Wistuba M. Malik I. Gärtner H. Kojs P. Owczarek P.
  Czasopismo:
  Catena (rok: 2013, tom: 111, strony: 41-55), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catena.2013.06.027 - link do publikacji
 7. Activity of slow-moving landslides recorded in eccentric tree rings of Norway spruce trees (Picea abies Karst.) - an example from the Kamienne Mts. (Sudetes Mts., Central Europe) IF: 1,158
  Autorzy:
  Ireneusz Malik Małgorzata Wistuba Piotr Migoń Maria Fajer
  Czasopismo:
  Geochronometria (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Coupling between landslides and eroding stream channels reconstructed from spruce tree rings (examples from the Carpathians and Sudetes – Central Europe) IF: 2,49
  Autorzy:
  Wistuba M. Malik I. Wójcicki K. Michałowicz P.
  Czasopismo:
  Earth Surface Processes and Landforms (rok: 2015, tom: 40, strony: 293–312), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/esp.3632 - link do publikacji
 9. Dendrochronological methods for reconstructing mass movements – an example of landslide activity analysis using tree-ring eccentricity. IF: 1,653
  Autorzy:
  Malik I. Wistuba M.
  Czasopismo:
  Geochronometria (rok: 2012, tom: 39,3, strony: 180-196), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s13386-012-0005-5 - link do publikacji
 10. Dendrochronological record of coupling between landslides and eroding stream channel (Western Outer Carpathians, Czech Republic)
  Autorzy:
  Wistuba M., Malik I., Fajer M., Papciak T.
  Czasopismo:
  Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica (rok: 2013, tom: XLVII, strony: 107-125), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 11. Possibility to distinguish tree-ring reductions caused by landsliding and by air pollution (example from Western Carpathians)
  Autorzy:
  Malik I., Polowy M., K. Krzemień K.,Wistuba M., Gorczyca E., Papciak T., Wrońska- Wałach D., Abramowicz A., Sobucki M., Zielonka T.
  Czasopismo:
  TRACE Tree-Rings in Archaeology, Climatology and Ecology (rok: 2013, tom: -, strony: 44567), Wydawca: Association for Tree-Ring Research
  Status:
  Opublikowana
 12. Redukcje przyrostów rocznych wskaźnikiem zanieczyszczenia po-wietrza – przykład Jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Beskidzie Niskim
  Autorzy:
  Katarzyna Łuszczyńska, Małgorzata Wistuba, Ireneusz Malik
  Czasopismo:
  Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska (rok: 2015, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Złożona
 1. -
  Autorzy:
  Małgorzata Wistuba
  Książka:
  Slope-Channel Coupling as a Factor in the Evolution of Mountains (rok: 2014, tom: -, strony: 1-218), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana