Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Krytyczność Kwantowa w Ferromagnetycznych Gęstych Sieciach Kondo i Nadprzewodnikach Ciężkofermionowych

2011/01/B/ST3/04553

Słowa kluczowe:

krytyczność kwantowa ciężkie fermiony ciecz nielandauowska ferromagnetizm układy silnie skorelowanych elektronów efekt Halla moment skręcający

Deskryptory:

 • ST3_8: Nadprzewodnictwo
 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Vinh Tran 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 362 150 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2014-12-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Rotator poziomowy firmy Quantum Design (nr katalogowy QD-P310A) z motorem krokowym. Za kwotę 80 500 PLN
 2. Układ pomiarowy momentu skręcającego (nr katalogowy QD-P550) z zestawem uchwytów. Za kwotę 52 700 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Electronic band structure of Ru3Sn7 IF: 0,6
  Autorzy:
  M. Sahakyan, V.H. Tran
  Czasopismo:
  Acta Phys. Pol. A (rok: 2015, tom: 127, strony: 303-305), Wydawca: Instytut Fizyki, PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Ferromagnetism in the Kondo-lattice compound CePd2P2 IF: 2,355
  Autorzy:
  Vinh Hung Tran, Zbigniew Bukowski
  Czasopismo:
  J. Phys.: Cond. Mater (rok: 2014, tom: 26, strony: 255602 (10 stron)), Wydawca: IOP publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/26/25/255602 - link do publikacji
 3. Observation of superconductivity in the intermetallic compound β -IrSn4 IF: 2,355
  Autorzy:
  Vinh Hung Tran, Zbigniew Bukowski, Piotr Wi´sniewski, Lan Maria Tran, Andrzej J Zaleski
  Czasopismo:
  J. Phys.: Cond. Mater (rok: 2013, tom: 25, strony: 155701 (8str)), Wydawca: IOP publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/25/15/155701 - link do publikacji
 4. Tuning superconductivity in Eu(Fe 0.81 Co 0.19 ) 2 As 2 with magnetic fields IF: 3,767
  Autorzy:
  V. H.Tran, T. A. Zaleski, Z. Bukowski, L. M. Tran, A. J Zaleski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2012, tom: 85, strony: 52502), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.85.052502 - link do publikacji
 5. Evolution of magnetic properties in the solid solution UCo1􀀀xPdxGs IF: 2,133
  Autorzy:
  D.Gralak, A.J. Zaleski, and V.H. Tran
  Czasopismo:
  J. Solid State Chemistry (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 6. Magnetic properties of URu1-xPdxGe solid solutions IF: 0,6
  Autorzy:
  D. Gralak, A.J. Zaleski, V.H. Tran
  Czasopismo:
  Acta Phys. Pol. A (rok: 2014, tom: 126, strony: 314 (str. 2)), Wydawca: Instytut Fizyki, PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Non-Fermi-liquid state in URu0.68Pd0.32Ge IF: 0,6
  Autorzy:
  V.H. Tran, D. Gralak
  Czasopismo:
  Acta Phys. Pol. A (rok: 2015, tom: 127, strony: 312-314), Wydawca: Instytut Fizyki (Polska Akademia Nauk)
  Status:
  Opublikowana
 8. The electronic phase diagrams of the Eu ( Fe0.81Co0.19)2As2 superconductor IF: 4,063
  Autorzy:
  V. H. Tran, Z. Bukowski, L. M. Tran, A. J Zaleski
  Czasopismo:
  New J. Phys. (rok: 2012, tom: 14, strony: 073052 (22str)), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/14/7/073052 - link do publikacji
 9. Thermoelectric power of the URu1-xPdxGe system IF: 0,6
  Autorzy:
  D. Gralak, T. Tokiski, V.H. Tran
  Czasopismo:
  Acta Phys. Pol. A (rok: 2015, tom: 127, strony: 287-289), Wydawca: Instytut Fizyki, PAN
  Status:
  Opublikowana
 10. Magnetic phase transition in CePd2P2 IF: 0,6
  Autorzy:
  V.H. Tran, Z. Bukowski, L.M. Tran, A.J. Zaleski
  Czasopismo:
  Acta. Phys. Pol. A (rok: 2014, tom: 126, strony: 334 (2 str)), Wydawca: Instytut Pizyki, PAN
  Status:
  Opublikowana
 11. Magnetic phase diagram of pseudo-ternary solid solution URu1−xPdxGe IF: 2,386
  Autorzy:
  D. Gralak, V. H. Tran
  Czasopismo:
  J. Solid State Chem. (rok: 2015, tom: 226, strony: 50-58), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2015.01.027 - link do publikacji
 1. Electronic band structure of Ru3Sn7
  Autorzy:
  M. Sahakyan, V.H. Tran,
  Konferencja:
  The European Conference Physics of Magnetism 2014, (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Fizyki Molekularnej, PAN
  Data:
  konferencja Poznań, 23-27.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Evolution of a non-Fermi liquid State in the pseudo-ternary solid solutions URu1-xPdxGe
  Autorzy:
  V. H. Tran, D. Gralak
  Konferencja:
  The European Conference Physics of Magnetism 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Fizyki Molekularnej
  Data:
  konferencja Poznań, 23-27.06.2014,
  Status:
  Opublikowana
 3. Magnetic phase diagram of URu1-xPdxGe
  Autorzy:
  D. Gralka, V. H. Tran
  Konferencja:
  11th Conference on Solid State Chemistry (SSC 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences
  Data:
  konferencja Trenčianske Teplice, Slovakia, 6-11.7.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. The hybridization of 5f-conduction electrons in URu1-xPdxGe
  Autorzy:
  D. Gralak, V.H. Tran,
  Konferencja:
  11th Prague Colloquium on f-electron systems, (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Karola, Praga
  Data:
  konferencja Praha, Czechy, 2-5.7.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Interplay between magnetism and superconductivity in solid solutions derived from AFe2As2 (A = Ca, Ba, Eu and La) compounds
  Autorzy:
  V. H. Tran
  Konferencja:
  3-nd International Conference for Young Scientists "Low Temperature Physics- 2012" (rok: 2012, ), Wydawca: The National Academy of Sciences of Ukraine, B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering
  Data:
  konferencja 14-18, Maj
  Status:
  Opublikowana