Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie i charakterystyka biochemiczna nukleaz pochodzących z psychrofilnych mikroorganizmów Desulfotalea psychrophila LSv54, Psychromonas ingrahamii 37 i Shewanella violacea DSS12.

2011/01/N/NZ1/01569

Słowa kluczowe:

nukleazy psychrofile klonowanie PCR ekspresja genów aktywność enzymów

Deskryptory:

  • NZ1_9: Biotechnologia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Natalia Maciejewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 91 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony