Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie i charakterystyka biochemiczna nukleaz pochodzących z psychrofilnych mikroorganizmów Desulfotalea psychrophila LSv54, Psychromonas ingrahamii 37 i Shewanella violacea DSS12.

2011/01/N/NZ1/01569

Słowa kluczowe:

nukleazy psychrofile klonowanie PCR ekspresja genów aktywność enzymów

Deskryptory:

 • NZ1_9: Biotechnologia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Natalia Maciejewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 91 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-06-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. New Nuclease from Extremely Psychrophilic Microorganism Psychromonas ingrahamii 37: Identification and Characterization IF: 1,815
  Autorzy:
  Natalia Maciejewska, Rafał Walkusz, Marcin Olszewski, Aneta Szymańska
  Czasopismo:
  Molecular Biotechnology (rok: 2018, tom: 60, strony: -), Wydawca: Springer US
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s12033-018-0142-z - link do publikacji
 1. The molecular characteristics of the nuclease from extreme psychrophilic bacterium Psychromonas ingrahamii 37
  Autorzy:
  Natalia Maciejewska, Emilia Iłowska, Aneta Szymańska, Marcin Olszewski
  Konferencja:
  Polish Biochemical Society Meeting Toruń (rok: 2013, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica
  Data:
  konferencja 02-05 wrzesnia
  Status:
  Opublikowane