Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompozytowe ceramiczne przewodniki protonowe nowej generacji - mechanizm poprawy odporności chemicznej i wzrostu przewodnictwa elektrycznego

2011/01/B/ST5/06427

Słowa kluczowe:

przewodniki protonowe cerany kompozyty stabilność chemiczna przewodnictwo elektryczne ogniwa elektrochemiczne

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Paweł Pasierb 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 422 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Synthesis and properties of BaCe1-xYxO3-d–BaWO4 composite protonic conductors" IF: 1,982
  Autorzy:
  A. Łącz, P. Pasierb
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2013, tom: 113, strony: 405–412), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-013-3071-x - link do publikacji
 2. , "Application of DTA-TG-MS for determination of chemical stability of BaCeO3−δ-based protonic conductors IF: 2,21
  Autorzy:
  P.Pasierb, R. Gajerski, M.Osiadły, A.Łącz
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2014, tom: 117(2), strony: 683-691), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-014-3746-y - link do publikacji
 3. Electrical properties of BaCeO3-based composite protonic conductors IF: 5,21
  Autorzy:
  P.Pasierb, K.Grzesik, A.Łącz
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2015, tom: 279, strony: 80-87), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpowsour.2014.12.065 - link do publikacji
 1. Methods of modification of BaCeO3 based protonic conductors towards improved chemical stability and increased electrical conductivity
  Autorzy:
  P. Pasierb, M. Osiadły, A. Łącz
  Konferencja:
  VII Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Polska Ceramika 2012" (rok: 2012, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja Kraków, 9–12 wrzesnia 2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Application of DTA-TG-EGA for determination of chemical stability of BaCeO3 − based protonic conductors
  Autorzy:
  P. Pasierb, R. Gajerski, M. Osiadły, A. Łącz
  Konferencja:
  CCTA 11 - 11th conference on Calorimetry and thermal analysis (rok: 2012, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit" ISBN 978-83-63663-01-8
  Data:
  konferencja 9–13 September 2012, Zakopane, Poland
  Status:
  Opublikowana
 3. Microstructural, thermal and chemical stability of BaCe1-xYxO3-BaWO4 composites
  Autorzy:
  P. Pasierb, A. Łącz
  Konferencja:
  CCTA 11 - 11th conference on Calorimetry and Thermal Analysis (rok: 2012, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit, ISBN 978-83-63663-01-8
  Data:
  konferencja 9–13 September 2012, Zakopane, Poland
  Status:
  Opublikowana
 4. Ceramic protonic conductors for energy conversion applications
  Autorzy:
  P. Pasierb
  Konferencja:
  The Polish-Japanese workshop Zakopane (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Data:
  konferencja 20-21.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Modyfikacja właściwości wysokotemperaturowych przewodników protonowych typu ABO3-
  Autorzy:
  P. Pasierb, M. Osiadły, A. Łącz
  Konferencja:
  IX Konferencja i Zjazd Poskiego Towarzystwa Ceramicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Data:
  konferencja 19-22.09.2013
  Status:
  Opublikowana