Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe metody otrzymywania mikroporowatych materiałów typu MOF na bazie klasterów oksokarboksylanowych cynku

2011/01/N/ST5/05547

Słowa kluczowe:

mechanochemia sorpcja gazów

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Daniel Prochowicz 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 62 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2012-12-18

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zbiornik Dewar LD35. Za kwotę 4 624 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Facile Mechanosynthesis of the Archetypal Zn-Based Metal–Organic Frameworks IF: 4,7
  Autorzy:
  Daniel Prochowicz, Jan Nawrocki, Michał Terlecki, Wojciech Marynowski and Janusz Lewiński
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: 57, strony: 13437-13442), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b02026 - link do publikacji
 1. Rozprawa doktorska
  Autorzy:
  Daniel Prochowicz
  Książka:
  Wybrane związki kompleksowe Zn i Cu jako jednostki budulcowe polimerów koordynacyjnych (rok: 2013, tom: -, strony: -), Wydawca: Oficyna wydawnicza PW
  Status:
  Opublikowana