Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Azamakrocykliczne kompleksy metali przejściowych jako elektroaktywne elementy strukturalne do konstrukcji rotaksanowego przełącznika molekularnego.

2011/01/N/ST5/05560

Słowa kluczowe:

rotaksan przełącznik molekularny DCC maszyny molekularne urządzenia molekularne monowarstwy samozorganizowane kompleksy azamakrocykliczne

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samo organizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_22: Chemia supramolekularna
 • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mateusz Woźny 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 48 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Zakończenie projektu: 2013-04-13

Planowany czas trwania projektu: 16 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Synthesis of non-symmetrically substituted tetraimine macrocyclic complexes of copper(II) and nickel(II) IF: 1,687
  Autorzy:
  Mateusz Woźny, Iwona Mames, Bohdan Korybut-Daszkiewicz
  Czasopismo:
  Inorganica Chimica Acta (rok: 2012, tom: 395, strony: 160-168), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi: