Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie naturalnych wektorów owadzich oraz żywicieli roślinnych fitoplazmy 'Candidatus Phytoplasma asteris' w infekcji rzepaku ozimego (Brassica napus L.).

2011/01/N/NZ9/06512

Słowa kluczowe:

fitoplazma wektor przenoszenie

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agnieszka Zwolińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 198 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2013-12-14

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. The role of selected Auchenorrhyncha species (Hemiptera: Cicadomorpha & Fulgoromorpha) in a transmission of 'Candidatus Phytoplasma asteris' phytoplasma – a causal factor of oilseed rape phyllody. Rola wybranych gatunków piewików (Hemiptera: Cicadomorpha & Fulgoromorpha) w przenoszeniu fitoplazmy 'Candidatus Phytoplasma asteris' – sprawcy fyllodiozy rzepaku.
  Autorzy:
  Agnieszka Zwolińska, Tomasz Klejdysz, Krzysztof Krawczyk, Jan Nawrot
  Czasopismo:
  Progress in Plant Protection (rok: 2017, tom: 57(1), strony: 45061), Wydawca: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14199/ppp - link do publikacji
 2. Non-crop sources of Aster Yellows phytoplasma causing Rapeseed Phyllody disease and novel Aster Yellows phytoplasma lineages. IF: 2,425
  Autorzy:
  A. Zwolińska, N. Borodynko, K. Krzysztof, H. Pospieszny
  Czasopismo:
  Plant Pathology (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: British Society for Plant Pathology
  Status:
  Złożona
 1. Research on Auchenorrhyncha species vectoring Aster Yellows Phytoplasma in Oilseed Rape Phyllody Disease in Poland
  Autorzy:
  Zwolińska A., Klejdysz T., Krawczyk K., Nawrot J.
  Konferencja:
  Sixth European Hemiptera Congress (rok: 2012, ), Wydawca: Pensoft. Sofia–Moscow
  Data:
  konferencja 25–29 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Monitoring zasiedlania przez fitoplazmy wybranych gatunków piewików, potencjalnych wektorów 'Candidatus Phytoplasma asteris', na terenach dotkniętych fyllodiozą rzepaku
  Autorzy:
  Zwolińska A., Klejdysz T., Krawczyk K., Maćkowiak-Sochacka A., Nawrot J.
  Konferencja:
  54. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 6-7 luty
  Status:
  Opublikowana
 3. Research on Ca. Phytoplasma asteris causing Oilseed Rape Phyllody disease in Poland
  Autorzy:
  Zwolińska A., Klejdysz T., Krawczyk K., Pospieszny H., Nawrot J.
  Konferencja:
  ICPP 2013, 10th International Congress of Plant Pathology (rok: 2013, ), Wydawca: Chinese Society of Plant Pathology
  Data:
  konferencja 25-30 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 4. The prevalence of a phytoplasma virulence gene that aids insect vector colonization in an oilseed rape agroecosystem.
  Autorzy:
  Agnieszka Zwolińska, Paulina Brus, Krzysztof Krawczyk, Henryk Pospieszny, Saskia A. Hogenhout
  Konferencja:
  Using Three-way Interactions between Plants, Microbes and Arthropods to Enhance Crop Protection and Production (rok: 2016, ), Wydawca: FA COST Action FA1405
  Data:
  konferencja 10-12 lutego
  Status:
  Opublikowana
 5. Wstępne badania nad przenoszeniem fitoplazmy 'Candidatus Phytoplasma asteris' przez dwa gatunki piewików: Macrosteles laevis i Psammotettix alienus, w infekcji rzepaku ozimego (Brassica napus L.)
  Autorzy:
  Zwolińska A, Klejdysz T., Krawczyk K, Maćkowiak-Sochacka A., Kamasa J., Nawrot J.
  Konferencja:
  XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic" (rok: 2012, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Data:
  konferencja 5-8 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Ocena ryzyka wystąpienia chorób fitoplazmatycznych w rejonach uprawnych na przykładzie wybranych lokalizacji
  Autorzy:
  Agnieszka Zwolińska, Tomasz Klejdysz, Krzysztof Krawczyk, Anna Maćkowiak-Sochacka, Joanna Kamasa
  Konferencja:
  53. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Ochrony Roślin
  Data:
  konferencja 7-8 lutego
  Status:
  Opublikowana