Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Krajobraz wczesnośredniowiecznego osadnictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego w Poganowie, stan. IV.

2011/01/B/HS3/04167

Słowa kluczowe:

Prusy wczesne średniowiecze osadnictwo środowisko archeobotanika archeozoologia geomorfologia

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mariusz Wyczółkowski 

Liczba wykonawców projektu: 27

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 251 776 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-20

Zakończenie projektu: 2014-12-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Przekształcenia środowiska przyrodniczego w otoczeniu wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Poganowie (Pojezierze Mrągowskie)
  Autorzy:
  Szal M., Kupryjanowicz M., Smolska E., Szwarczewski P., Wyczółkowski M.
  Czasopismo:
  Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (rok: 2015, tom: 46, strony: 295-311), Wydawca: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 2. Anthropogenic transformation of the vegetation in the immediate vicinity of the settlement complex in Poganowo (Mrągowo Lakeland, NE Poland)
  Autorzy:
  Szal M., Kupryjanowicz M., Wyczółkowski M.
  Czasopismo:
  Studia Qaternaria (rok: 2015, tom: 32 (1), strony: 19-29), Wydawca: Instytut Nauk Geologicznych PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/squa-2015-0002 - link do publikacji
 1. Archeologia krajobrazu dawnych ziem pruskich: wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Poganowie stan IV. - stan i perspektywy badań [abstrakt]
  Autorzy:
  M.Wyczółkowski
  Konferencja:
  I Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza (za lata 2008-2012) (rok: 2013, ), Wydawca: IA UMK Toruń, IHiNP UwB, IHiSM UWM, OBEŚ-W Białystok
  Data:
  konferencja 24-26-10.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Lokalny charakter zmian roślinności w sąsiedztwie kompleksu osadniczego w Poganowie (Pojezierze Mrągowskie)
  Autorzy:
  Szal M., Kupryjanowicz M., Wyczółkowski M., Lokalny charakter zmian roślinności w sąsiedztwie kompleksu osadniczego w Poganowie (Pojezierze Mrągowskie)
  Konferencja:
  Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych: Dziedzictwo przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Mantis
  Data:
  konferencja 24-30.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Puszcza Galindzka - kto i kiedy przyczynił się do jej wylesienia?
  Autorzy:
  Szal M., Kupryjanowicz M., Wyczółkowski M.
  Konferencja:
  Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu (rok: 2013, ), Wydawca: PTB Białystok
  Data:
  konferencja 21-22.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ długotrwałej antropopresji na roślinność mikroregionu osadniczego nad jeziorem Salęt (Pojezierze Mrągowskie) – wstępne wyniki
  Autorzy:
  Szal M., Kupryjanowicz M., Wyczółkowski M.
  Konferencja:
  Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych: Dziedzictwo przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Mantis
  Data:
  konferencja 24-30.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Antropogeniczne przekształcenia roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu osadniczego w Poganowie na Pojezierzu Mrągowskim
  Autorzy:
  Szal M., Kupryjanowicz M., Wyczółkowski M
  Konferencja:
  Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 12-13.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Kompleks osadniczy w Poganowie, pow. kętrzyński, stanowisko IV: wstępne wyniki badań interdyscyplinarnych, [w:] Z. Kobyliński (red.), Grodziska Warmii i Mazur 1: stan wiedzy i perspektywy badawcze. Seria: Archaeologica Hereditas. Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Autorzy:
  M.Wyczółkowski, M.Szal, M.Kupryjanowicz, E.Smolska
  Konferencja:
  Grodziska Warmii i Mazur: stan wiedzy i perspektywy badawcze (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Data:
  konferencja 30.11.2012
  Status:
  Opublikowana
 7. Local environmental changes in close vicinity of Poganowo settlement complex (Mrągowo Lake District, NE Poland) as a result of human activity [abstrakt]
  Autorzy:
  Szal M., Kupryjanowicz M., Wyczółkowski M.
  Konferencja:
  11th International Conference "METHODS OF ABSOLUTE CHRONOLOGY" (rok: 2013, ), Wydawca: CADAM CENTRE, IF UŚ w Gliwicach
  Data:
  konferencja 15-18.05.2013
  Status:
  Opublikowana
 8. Z badań nad przemianami środowiska przyrodniczego, gospodarki i osadnictwa na Pojezierzu Mrągowskim
  Autorzy:
  Szal M.
  Konferencja:
  Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko – eksperyment – edukacja (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok
  Data:
  konferencja 3-4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Środowisko przyrodnicze, osadnictwo i gospodarka we wczesnym średniowieczu w okolicach Poganowa
  Autorzy:
  Wyczółkowski M., Smolska E., Szwarczewski P.
  Konferencja:
  Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Nauk Geograficznych UŁ
  Data:
  konferencja 22-25 września
  Status:
  Opublikowana