Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stworzenie unikatowego warsztatu naukowego z zakresu pozyskania i przetwarzania danych geoprzestrzennych stosowanych w modelowaniu hydrodynamicznym przepływów powodziowych

2011/01/D/ST10/07671

Słowa kluczowe:

numeryczne modele terenu modele 3D modelowanie hydrodynamiczne skaning laserowy ochrona przeciwpowodziowa

Deskryptory:

 • ST10_15: Geodezja, kartografia, Geograficzny System Informacji, teledetekcja
 • ST6_4: Grafika i przetwarzanie obrazów
 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Przemysław Tymków 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 311 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System Tesla S2090 (Serwer olbliczeniowy - Asus ESC4000 -/2U, 2xXeonE5649, 48GB, 4x2TB, 4xTeslaM2090). Za kwotę 66 000 PLN
 2. Serwer plików NAS. Za kwotę 7 110 PLN
 3. System modelowania hydrodynamicznego MIKE-11, biblioteki programistyczne. Za kwotę 61 417 PLN
 4. UPS EATON 9135 6kVA. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Accuracy assessment of automatic image processing for land cover classification of ST. Petersburg protected area
  Autorzy:
  Anna Bogoliubowa, Przemysław Tymków
  Czasopismo:
  Acta Scientarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum (rok: 2014, tom: 13(1), strony: 44703), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  Status:
  Złożona
 2. Wizualizacja wyników modelowania hydrodynamicznego z wykorzystaniem systemów GIS 3D
  Autorzy:
  Edyta Hadaś, Przemysław Tymków
  Czasopismo:
  Acta Scientarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum (rok: 2013, tom: 12(4), strony: 44693), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 3. Land cover changes and dynamics of Yuntolovsky reserve
  Autorzy:
  Anna Bogoliubowa, Przemysłąw Tymków
  Czasopismo:
  Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) Geodesy and Cartography (rok: 2014, tom: 17(3), strony: nie dotyczy), Wydawca: Wrocław Uniwersity of Environmental and Life Sciences Publishing House
  Status:
  Złożona
 4. Estymacja objętości obiektów o złożonej geometrii na podstawie pomiarów naziemnym skaningiem laserowym
  Autorzy:
  Przemysław Tymków
  Czasopismo:
  Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (rok: 2012, tom: 24, strony: 383-391), Wydawca: Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich
  Status:
  Opublikowana
 1. Sposoby reprezentacji danych geoprzestrzennych w systemach modelowania hydrodynamicznego przepływów powodziowych
  Autorzy:
  Przemysław Tymków, Radosław Stodolak
  Konferencja:
  Sympozjum europejskie "Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej" (rok: 2012, ), Wydawca: Stacja naukowa PAN w Paryżu
  Data:
  konferencja 28-30.03.2012
  Status:
  Opublikowana
 2. GIS system for 3D visualization of hydrodynamic modeling of flood flows in river valleys
  Autorzy:
  Edyta Hadaś
  Konferencja:
  16th International Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2014" (rok: 2014, ), Wydawca: Brono University of Technology
  Data:
  konferencja 30.01.2014
  Status:
  Opublikowana