Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikowane perowskity tytanowe jako fotokatalizatory rozkładu wody.

2011/01/N/ST5/02922

Słowa kluczowe:

fotokataliza perowskity wodór fotokatalityczny rozkład wody

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Włodarczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 50 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2013-12-14

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Synteza i właściwości fotokatalityczne perowskitów SnxBa1-xTiO3
  Autorzy:
  M. Włodarczak, R. Zagrodnik, M. Łaniecki
  Konferencja:
  XLIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Fundacja Pro Kataliza, Polski Klub Katalizy, Komitet Chemii Pan
  Data:
  konferencja 14–16 III 2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Photofermentation metabolites as a sacrificial agent in photocatalytic splitting of water
  Autorzy:
  M. Włodarczak, R. Zagrodnik, M. Łaniecki
  Konferencja:
  International Conference on Hydrogen Production (rok: 2012, ), Wydawca: Hydrogen Energy R&D Center, The Korean Hydrogen & New Energy Society
  Data:
  konferencja 24-27 VI 2012
  Status:
  Opublikowana