Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Formowanie nowej generacji funkcjonalnych tlenków nieorganicznych, na bazie TiO2, o specyficznych właściwościach użytkowych

2011/01/B/ST8/03961

Słowa kluczowe:

TiO2 kompozyty tlenkoweTiO2-SiO2 metoda zol-żel metoda mikroemulsyjna modyfikacja powierzchni właściwości fizykochemiczne

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Teofil Jesionowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 329 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2014-12-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wirówka 5810R z rotorem i adapterami (wirówka z chłodzeniem). Za kwotę 29 000 PLN
 2. Reaktor laboratoryjny typ IKA LR-2.ST (reaktor z oprzyrządowaniem). Za kwotę 42 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Formowanie kompozytu tlenkowego TiO2-SiO2 w emulsji z wykorzystaniem heksanu lub heptanu jako rozpuszczalnika organicznego IF: 0,367
  Autorzy:
  Katarzyna Siwińska-Stefańska, Jagoda Michalak, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2012, tom: 91, strony: 964-969), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of selected alkoxysilanes on dispersive properties and surface chemistry of titanium dioxide and TiO2–SiO2 composite material IF: 1,611
  Autorzy:
  Katarzyna Siwińska-Stefańska, Filip Ciesielczyk, Magdalena Nowacka, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Journal of Nanomaterials (rok: 2012, tom: ArticleID316173, strony: 19 stron), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2012/316173 - link do publikacji
 3. Modified TiO2-SiO2 ceramic filler for a composite gel polymer electrolytes working with LiMn2O4 IF: 2,234
  Autorzy:
  Beata Kurc, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s10008-015-2762-6 - link do publikacji
 4. The influence of addition of catalyst and chelating agent on the properties of titanium dioxide synthesized via the sol-gel method IF: 1,547
  Autorzy:
  Katarzyna Siwińska-Stefańska, Jakub Zdarta, Dominik Paukszta, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Journal Of Sol-Gel Science And Technology (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 5. Structural characterisation of titania or silane-grafted TiO2-SiO2 oxide composite and influence of ionic strength or electrolyte type on their electrokinetic properties IF: 2,41
  Autorzy:
  Magdalena Nowacka, Katarzyna Siwińska-Stefańska, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Colloid and Polymer Science (rok: 2013, tom: 291, strony: 603−612), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00396-012-2762-3 - link do publikacji
 6. Synthesis and physicochemical characteristic of titanium dioxide doped with selected metals IF: 0,862
  Autorzy:
  Katarzyna Siwińska-Stefańska, Dominik Paukszta, Adam Piasecki, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Physicochemical Problems of Mineral Processing (rok: 2014, tom: 50, strony: 263−274), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
 7. TiO2-SiO2/Ph-POSS functional hybrids: Preparation and characterisation IF: 1,611
  Autorzy:
  Magdalena Nowacka, Damian Ambrożewicz, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Journal of Nanomaterials (rok: 2013, tom: ArticleID680821, strony: 10 stron), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2013/680821 - link do publikacji
 1. A novel TiO2-SiO2 inorganic hybrid - preparation, characteristic and their application
  Autorzy:
  Katarzyna Siwińska-Stefańska, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Baltsilica2014" (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 1-3.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza nowej generacji funkcjonalnych tlenków nieorganicznych na bazie TiO2 oraz ich charakterystyka fizykochemiczna
  Autorzy:
  Katarzyna Siwińska-Stefańska, Anna Marciniak, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  7 Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2012, ), Wydawca: Chemik
  Data:
  konferencja 8-12.07.2012
  Status:
  Opublikowana
 3. TiO2-SiO2 hybrid as a selective adsorbent of food dyes
  Autorzy:
  Katarzyna Siwińska-Stefańska, Filip Ciesielczyk, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  Eighth International Symposium, Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids, ISSHAC-8 (rok: 2012, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 26-31.08.2012
  Status:
  Opublikowana
 4. Obróbka termiczna nieorganicznych układów tlenkowych na bazie TiO2 i jej wpływ na ich właściwości barierowe
  Autorzy:
  Katarzyna Siwińska-Stefańska, Teofil Jesionowski, Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Joanna Olczyk
  Konferencja:
  II Sympozjum "Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu" (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 8-9.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Adsorpcja chlorofiliny na wybranych nośnikach nieorganicznych na bazie TiO2
  Autorzy:
  Katarzyna Siwińska-Stefańska, Olga Wolna, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  IX Poznańska Konferencja Naukowa "Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu" (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 5.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Synthesis and characterisation of TiO2-SiO2/hydroxyapatite hybrid systems
  Autorzy:
  Katarzyna Siwińska-Stefańska, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  Eurofillers 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Librix.eu
  Data:
  konferencja 25-29.08.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Titanium dioxide obtained via sol-gel method as a potential photocatalyst
  Autorzy:
  Katarzyna Siwińska-Stefańska, Magdalena Goderska, Filip Ciesielczyk, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne Chemistry for agriculture (rok: 2013, ), Wydawca: Centrum Naukowo Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska "AGROPHOS" Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 1-4.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 8. Otrzymywanie i ocena aktywności fotokatalitycznej ditlenku tytanu domieszkowanego srebrem
  Autorzy:
  Katarzyna Siwińska-Stefańska, Adam Piasecki, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie (rok: 2013, ), Wydawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp.J.
  Data:
  konferencja 11-14.06.2013
  Status:
  Opublikowana