Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Centra aktywne w zeolitach - charakterystyka spektroskopowa IR oraz obliczenia kwantowochemiczne

2011/01/B/ST5/00915

Słowa kluczowe:

zeolity spektroskopia IR chemia kwantowa

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST4_12: Kataliza

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Datka 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 360 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Electronic propensity of Cu(II) versus Cu(I) sites in zeolites to activate NO — Spin- and orbital-resolved Cu–NO electron transfer IF: 0,964
  Autorzy:
  E. Broclawik, M. Radoń, P. Kozyra, A. Stępniewski, J. Datka
  Czasopismo:
  Canadian Journal of Chemistry (rok: 2013, tom: 91, strony: 538-543), Wydawca: NRC Research Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1139/cjc-2012-0536 - link do publikacji
 2. Extinction coefficients of C"C and C@C bands in ethyne and ethene molecules interacting with Cu+ and Ag+ in zeolites – IR studies and quantumchemical DFT calculations IF: 2,129
  Autorzy:
  P. Kozyra, K. Góra-Marek, J. Datka
  Czasopismo:
  Spectrochemica Acta A (rok: 2015, tom: 136, strony: 1988-1992), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2014.09.027 - link do publikacji
 3. Fabrication and Catalytic Activity of Thermally Stable Gold Nanoparticles on Ultrastable Y (USY) Zeolites
  Autorzy:
  Takashi Sanada, Chika Murakami, Kinga Góra-Marek, Keiko Iida, Naonobu Katada, Kazu Okumura
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2013, tom: 3, strony: 599-613), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal3030599 - link do publikacji
 4. Desilication of highly siliceous zeolite ZSM-5 with NaOH and NaOH/tetrabutylamine hydroxide IF: 3,365
  Autorzy:
  K. Sadowska, K. Góra-Marek, M. Drozdek, P. Kuśtrowskia, J. Datka, J. Martinez Triguero, F. Rey
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2013, tom: 168, strony: 195-205), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2012.09.033 - link do publikacji
 5. Porosity and accessibility of acid sites in desilicated ZSM-5 zeolites studied using adsorption of probe molecules IF: 3,209
  Autorzy:
  K. Mlekodaj, K. Tarach, J. Datka, K. Góra-Marek, W. Makowski
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2014, tom: 183, strony: 54-61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2013.08.051 - link do publikacji
 6. Accessibility of Acid Sites in Hierarchical Zeolites: Quantitative IR Studies of Pivalonitrile Adsorption IF: 4,814
  Autorzy:
  Karolina Sadowska, Kinga Góra-Marek, Jerzy Datka
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2013, tom: 117, strony: 9237–9244), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp400400t - link do publikacji
 7. Ag+ and Cu+ Cations Ligated by Zeolite Environment Enhancing Hydrogen Activation - ETS-NOCV Charge Transfer Analysis
  Autorzy:
  P. Kozyra, M. Świętek, J. Datka, E. Brocławik
  Czasopismo:
  The Journal of Computer Chemistry, Japan (rok: 2013, tom: 12, strony: 30-37), Wydawca: Society of Computer Chemistry, Japan
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2477/jccj.2012-0015 - link do publikacji
 8. C=C, CC and C=O Bond Activation by Coinage Metal Cations in Zeolites: Quantitative Charge Transfer Resolution IF: 4,805
  Autorzy:
  P. Kozyra, E. Broclawik, M. Mitoraj, J. Datka
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2013, tom: 117, strony: 7511-7518), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp310251v - link do publikacji
 9. Copper sites in zeolites - Quantitative IR studies IF: 3,285
  Autorzy:
  K. Góra-Marek, A.E. Palomares, A. Glanowska, K. Sadowska K., J. Datka
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2012, tom: 162, strony: 175-180), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2012.06.029 - link do publikacji
 10. On The Nature of Spin- And Orbital-Resolved Cu+-NO Charge Transfer In The Gas Phase And At Cu(I) Sites in Zeolites IF: 0,575
  Autorzy:
  P. Kozyra, M. Radon, J. Datka, E. Broclawik
  Czasopismo:
  Journal of Structural Chemistry (rok: 2012, tom: 23, strony: 1349-1356), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11224-012-0050-y - link do publikacji
 11. Quantitative IR studies of the concentration of different nickel sites in NiZSM-5 zeolites IF: 3,285
  Autorzy:
  K. Góra-Marek, A. Glanowska, J. Datka
  Czasopismo:
  Microporous Mesoporous Materials (rok: 2012, tom: 158, strony: 162-169), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2012.03.027 - link do publikacji
 12. Catalytic cracking performance of alkaline-treated zeolite Beta in the terms of acid sites properties and their accessibility IF: 6,073
  Autorzy:
  K. Tarach, K. Góra-Marek, J. Tekla, K. Brylewska, J. Datka, K. Mlekodaj, W. Makowski, M. C. Igualada, J. Martinez-Triguero, F. Rey
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2014, tom: 312, strony: 46-57), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2014.01.009 - link do publikacji
 13. In situ IR spectroscopic study to reveal the impact of the synthesis conditions of zeolite b nanoparticles on the acidic properties of the resulting zeolite IF: 3,473
  Autorzy:
  C.J. Van Oers, K. Góra-Marek, K. Sadowska, M. Mertens, V. Meynen, J. Datka, P. Cool
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2014, tom: 237, strony: 372-379), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 14. Nitric oxide as a non-innocent ligand in (bio-)inorganic complexes: Spin and electron transfer in FeII\NO bond IF: 3,274
  Autorzy:
  E. Broclawik, A. Stępniewski, M. Radoń
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2014, tom: 136, strony: 147-153), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2014.01.010 - link do publikacji
 15. Spin-Resolved NOCV Analysis of the Zeolite Framework Influence on The Interaction of NO with Cu(I/II) Sites in Zeolites IF: 4,198
  Autorzy:
  P. Kozyra, W. Piskorz
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics , Wydawca: RSC
  Status:
  Złożona
 16. Demonstrating the benefits and pitfalls of various acidity characterization techniques by a case study on bimodal aluminosilicates IF: 4,384
  Autorzy:
  C. J. Van Oers, K. Góra-Marek, B. Prelot, B., J. Datka , V. Meynen, P. Cool
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2014, tom: 30, strony: 1880-1887), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/la4034194 - link do publikacji
 17. Ethene and Ethyne Molecules Interacting with Cu+ Sites in Zeolites - IR Quantitative Studies IF: 1,547
  Autorzy:
  K. Tarach, S. Walas, J. Datka, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Vibrational Spectroscopy , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Acid properties of hierarchical zeolites
  Autorzy:
  J. Datka, K. Góra-Marek, K. Tarach
  Książka:
  Mesoporous Zeolites: Preparation, Characterization and Applications , Wydawca: Wiley VC
  Status:
  Przyjęta do publikacji