Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie nowych układów sorpcyjnych do izolowania, pobierania próbek i oznaczania organicznych zanieczyszczeń środowiska za pomocą membranowej mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej

2011/01/N/ST4/01941

Słowa kluczowe:

mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej techniki przygotowania próbki organiczne zanieczyszczenia środowiska sorbenty polimerowe ciecze jonowe

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agata Spietelun 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 74 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2013-12-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do powlekania fazą stacjonarną włókien urządzenia do SPME. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Determination of volatile organic compounds in water samples using membrane-solid phase microextraction (M-SPME) (headspace version) IF: 3,969
  Autorzy:
  Agata Spietelun, Łukasz Marcinkowski, Adam Kloskowski, Jacek Namieśnik
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2013, tom: 138, strony: 5099-5106), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3an36851c - link do publikacji
 2. Recent developments and future trends in solid phase microextraction techniques towards green analytical chemistry IF: 4,612
  Autorzy:
  Agata Spietelun, Łukasz Marcinkowski, Miguel de la Guardia, Jacek Namieśnik
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography A (rok: 2013, tom: 1321, strony: 44574), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Green aspects, developments and perspectives of liquid phase microextraction techniques IF: 3,498
  Autorzy:
  Agata Spietelun, Łukasz Marcinkowski, Miguel de la Guardia, Jacek Namieśnik
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2014, tom: 119, strony: 34-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi: