Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

I sekretarze Komitetów Powiatowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w latach 1948-1975. Portret grupy

2011/01/N/HS3/06034

Słowa kluczowe:

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza województwo lubelskie aparat partyjny ugrupowania polityczne Polska Rzeczpospolita Ludowa

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Rafał Jarosz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 11 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2012-11-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony