Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Odwracalna samoorganizacja naładowanych nanoobiektów w nano-łańcuchy oraz nano-kraty

2011/01/N/ST5/02920

Słowa kluczowe:

nanopręty układy naładowane pH siła jonowa

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samo organizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewelina Kalwarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 95 680 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Zakończenie projektu: 2014-12-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Stability and self-assembly of charged rods and spheres in aqueous solutions IF: 6,687
  Autorzy:
  Ewelina Kalwarczyk, Marcin Fiałkowski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry Letters (rok: 2015, tom: --, strony: --), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Złożona
 2. Length-scale dependent transport properties of colloidal and protein solutions for prediction of crystal nucleation rates IF: 6,739
  Autorzy:
  Tomasz Kalwarczyk, Krzysztof Sozanski, Slawomir Jakiela, Agnieszka Wisniewska, Ewelina Kalwarczyk, Katarzyna Kryszczuk, Sen Hou, Robert Holyst
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2014, tom: 6, strony: 10340–10346), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4nr00647j - link do publikacji