Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie metod utrzymywania w warunkach kontrolowanych i wykorzystania do rozrodu stada podstawowego strzebli błotnej Eupallasella percnurus oraz kriokonserwacji jej nasienia do celów czynnej ochrony gatunku

2011/01/D/NZ9/00254

Słowa kluczowe:

strzebla błotna stado podstawowe warunki kontrolowane kriokonserwacja nasienia ochrona

Deskryptory:

  • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
  • NZ9_5: Naukowe podstawy rybactwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Justyna Sikorska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 199 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Titan 500 - urządzenia do schładzania wody w systemach recyrkulacyjnych z rybami (3 szt.). Za kwotę 12 000 PLN