Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały kamienne w wybranych zabytkach Wrocławia - petrografia, proweniencja i procesy wietrzenia

2011/01/N/ST10/03925

Słowa kluczowe:

proweniencja wietrzenie deterioracja zanieczyszczenie powietrza

Deskryptory:

 • ST10_10: Mineralogia, petrologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marta Prell 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 89 810 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-12-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wiertnica diamentowa. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Metals in Tortula muralis from sandstone buildings in an urban agglomeration IF: 3,23
  Autorzy:
  Grzegorz Kosior, Marta Prell, Aleksandra Samecka-Cymerman, Andrzej Stankiewicz, Krzysztof Kolon, Ryszard Kryza, Anna Brudzińska- Kosior, Marina Frontasyeva, Alexander J Kempers
  Czasopismo:
  Ecological Indicators (rok: 2015, tom: xx, strony: xx), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Złożona
 1. -Świny Castle (Sudetes, SW Poland): a natural laboratory to study lichenological-lithological interrelationships
  Autorzy:
  Pietrzykowska Katarzyna, Prell Marta, Kryza Ryszard
  Konferencja:
  The 2nd International Conference on Contemporary Problems of Geochemistry (rok: 2012, ), Wydawca: Mineralogy – Special Papers
  Data:
  konferencja wrzesień 27-30
  Status:
  Opublikowana
 2. Building-sandstone biodeterioration in polluted urban conditions: a case study from Wrocław, SW Poland
  Autorzy:
  Marta Prell, Ryszard Kryza, Grzegorz Kosior, Aleksandra Samecka-Cymerman, Anna Brudzińska-Kosior, Katarzyna Pietrzykowska
  Konferencja:
  21st General Meeting of the International Mineralogical Association (rok: 2014, ), Wydawca: IMA
  Data:
  konferencja 1-5 september 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. -Petrography, deterioration and lichenology of sandstones from the Pomorski bridge in Wrocław and old Płakowice quarry (a comparative study)
  Autorzy:
  Prell Marta, Pietrzykowska Katarzyna, Kryza Ryszard
  Konferencja:
  The 2nd International Conference on Contemporary Problems of Geochemistry (rok: 2012, ), Wydawca: Mineralogy – Special Papers
  Data:
  konferencja wrzesień 27-30
  Status:
  Opublikowana
 4. Moss-biodeterioration of sandstones in polluted environment: preliminary data from Wrocław historical buildings (SW Poland).
  Autorzy:
  Prell M., Kosior G., Kryza R. Brudzińska-Kosior A.
  Konferencja:
  "From the deep Earth to the human's environmen" (rok: 2013, ), Wydawca: Mineralogy – Special Papers
  Data:
  konferencja 17-20 październik
  Status:
  Opublikowana
 5. Weathering crust on building sandstone in urban environment: examples from the city of Wrocław
  Autorzy:
  Prell M., Kryza R.
  Konferencja:
  XXI Sesja Petrologii "Od powstania magmy do formowania się złóż; spojrzenie od makro do nano skali" (rok: 2014, ), Wydawca: Mineralogy - Special Papers
  Data:
  konferencja 16-19 października 2014 roku, Boguszyn
  Status:
  Opublikowana