Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sarmackie miecze i sztylety. Typologia, chronologia, rozprzestrzenienie (od kultury prochorowskiej do późnego okresu sarmackiego).

2011/01/D/HS3/03438

Słowa kluczowe:

Sarmaci miecz sztylet uzbrojenie koczownicy kultura prochorowska kultura środkowosarmacka kultura późnosarmacka okres sarmacki

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sylwester Sadowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 98 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-11-28

Zakończenie projektu: 2018-03-27

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony