Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wykorzystanie drożdżowego systemu jednohybrydowego w analizie funkcjonalnej genu czynnika transkrypcyjnego bHLH109 o zróżnicowanej ekspresji w procesie somatycznej embriogenezy u Arabidopsis.

2011/01/N/NZ2/01646

Słowa kluczowe:

genomika funkcjonalna czynniki transkrypcyjne drożdżowy system jednohybrydowy analiza oddziaływań DNA-białko Real-Time qPCR

Deskryptory:

 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Nowak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 65 390 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-03-22

Zakończenie projektu: 2013-01-21

Planowany czas trwania projektu: 10 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Stress-related function of bHLH109 in somatic embryo induction in Arabidopsis IF: 2,557
  Autorzy:
  Katarzyna Nowak, Małgorzata D. Gaj
  Czasopismo:
  Journal of Plant Physiology (rok: 2016, tom: 193, strony: 119-126), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jplph.2016.02.012 - link do publikacji