Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Inteligentne membrany polimerowe jako selektywne separatory jonów litowców

2011/01/N/ST5/03288

Słowa kluczowe:

inteligentne polimery nanozawory separacja litowców.

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samo organizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Smolińska-Kempisty 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 68 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2013-07-18

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kompresor EKOM. Za kwotę 5 499 PLN
 2. Ciśnieniowy aparat filtracyjny (komora ultrafiltracyjna). Za kwotę 3 382 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. pH-SENSITIVE MEMBRANS FOR LITHIUM SEPARATION IF: 2,13
  Autorzy:
  Katarzyna Smolinska-Kempisty, Marek Bryjak, Joanna Wolska, Wojciech Kujawski
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2014, tom: bd, strony: 548-553), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Membran polimerowe jako separatory jonów litu
  Autorzy:
  Katarzyna Smolińska-Kempisty
  Konferencja:
  XII Ogólnopolska Szkoła Membranowa, Podstawy Aplikacje Przyszłość (rok: 2012, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Data:
  konferencja 15-18 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 2. pH-sensitive PET membranes as lithium separators
  Autorzy:
  Katarzyna Smolinska, Marek Bryjak
  Konferencja:
  Separation Science-Theory and Practice, II international conferance on methods and materials for separation processes (rok: 2013, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 9-13 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 3. Polimerowe, pH-czułe membrany PET jako separatory jonów potasu
  Autorzy:
  Katarzyna Smolińska-Kempisty, Marek Bryjak
  Konferencja:
  Membrany i procesy Membranowe w Ochronie Środowiska (rok: 2012, ), Wydawca: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Drukarnia Perfekta
  Data:
  konferencja 30 maj- 2 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 4. Porous PET membranes as termoresponsive separators
  Autorzy:
  Katarzyna Smolinska-Kepmisty, Marek Bryjak
  Konferencja:
  European Polymer Congress (rok: 2013, ), Wydawca: Tipografia Editrice Pisana snc
  Data:
  konferencja 16-21 czerwiec
  Status:
  Opublikowana