Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja i charakterystyka specyficznych białek plazmy nasienia karpia (Cyprinus carpio L)-zastosowanie metod klasycznych i proteomicznych

2011/01/D/NZ9/00628

Słowa kluczowe:

karp plazma nasienia proteomika inhibitory proteinaz serynowych kriokonserwacja

Deskryptory:

 • NZ9_5: Naukowe podstawy rybactwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mariola Dietrich 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 750 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2016-12-11

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. kolumny do chromatografii HPLC i FPLC. Za kwotę 25 000 PLN
 2. Komputer osobisty wraz z oprogramowaniem biurowym (MS Office) i antywirusowym. Za kwotę 4 000 PLN
 3. Wirówka z chłodzeniem. Za kwotę 15 000 PLN
 4. Eksykator. Za kwotę 1 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Characterization of carp seminal plasma proteome in relation to blood plasma IF: 4,088
  Autorzy:
  M.A. Dietrich, G.J. Arnold, J. Nynca, T. Fröhlich, K. Otte, A. Ciereszko
  Czasopismo:
  Journal of Proteomics (rok: 2014, tom: 98, strony: 2 1 8 – 2 3 2), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jprot.2014.01.005 - link do publikacji
 2. WYKORZYSTANIE PROTEOMIKI W BADANIACH PODSTAWOWYCH I APLIKACYJNYCH NASIENIA KARPIA
  Autorzy:
  Mariola DIETRICH, Andrzej CIERESZKO
  Czasopismo:
  POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI (rok: 2015, tom: 42, strony: 255-268), Wydawca: Polskie Towarzystwo Anatomiczne i Polskie Towarzystwo Biologii Komórki
  Status:
  Opublikowana
 3. Fish semen proteomics — New opportunities in fish reproductive research IF: 1,893
  Autorzy:
  A. Ciereszko, M.A. Dietrich, J. Nynca
  Czasopismo:
  Aquaculture , Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.aquaculture.2016.03.005 - link do publikacji
 4. DIGE analysis of fish tissues
  Autorzy:
  Joanna Nynca, Mariola A. Dietrich, Andrzej Ciereszko
  Czasopismo:
  Methods in Molecular Biology (rok: 2017, tom: bd, strony: bd), Wydawca: Springer Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Proteomic identification of seminal plasma proteins related to the freezability of carp semen IF: 3,867
  Autorzy:
  Mariola A. Dietrich, Ilgiz Irnazarow, Andrzej Ciereszko
  Czasopismo:
  Journal of Proteomics (rok: 2017, tom: bd, strony: bd), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 6. In-depth proteomic analysis of carp (Cyprinus carpio L) spermatozoa IF: 2,823
  Autorzy:
  M.A. Dietrich, G.J. Arnold, T. Fröhlich, A. Ciereszko
  Czasopismo:
  Comparative Biochemistry and Physiology - Part D: Genomics and Proteomics (rok: 2014, tom: 12, strony: 44849), Wydawca: Elsevier B.V
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cbd.2014.09.003 - link do publikacji
 7. Proteomic analysis of extracellular medium of cryopreserved carp (Cyprinus carpio L.) semen IF: 2,055
  Autorzy:
  Dietrich MA, Arnold GJ, Fröhlich T, Otte KA, Dietrich GJ, Ciereszko A
  Czasopismo:
  Comp Biochem Physiol Part D Genomics Proteomics (rok: 2015, tom: 15, strony: 49-57), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cbd.2015.05.003 - link do publikacji
 8. Motility of carp spermatozoa is associated with profound changes in the sperm proteome. IF: 3,867
  Autorzy:
  Dietrich M.A., Dietrich G.J., Mostek A., Ciereszko A
  Czasopismo:
  Journal of Proteomics (rok: 2016, tom: 138, strony: 124-135), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jprot.2016.02.029. - link do publikacji
 9. Serine protease inhibitor Kazal-type 2 is expressed in the male reproductive tract of carp with a possible role in antimicrobial protection IF: 3,025
  Autorzy:
  Dietrich M.A., Słowińska M., Karol H., Adamek M., Steinhagen D., Hejmej A., Bilińska B., Ciereszko A.
  Czasopismo:
  Fish & Shellfish Immunology (rok: 2017, tom: 60, strony: 150-163), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fsi.2016.11.041 - link do publikacji
 1. Immunohistochemical localization of serine proteinase inhibitor Kazal-type 2 in carp reproductive tract
  Autorzy:
  Dietrich M.A., Bilińska B., Hejmej A., Ciereszko A
  Konferencja:
  International conference on Biotechnology and welfare in animal husbandry (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  Data:
  konferencja 15-16.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Most abundant proteins from seminal plasma may aid protection of the testis via antibacterial activity
  Autorzy:
  Adamek M., Dietrich M., Nynca J., Ciereszko A., Steinhagen D
  Konferencja:
  17th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish (rok: 2015, ), Wydawca: European Associ ation o f Fish Pathologists, 2015
  Data:
  konferencja 5-11.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. PROTEOMIC ANALYSIS OF ALTERATION IN PROTEIN COMPOSITION OF CARP SEMEN AFTER CRYOPRESERVATION
  Autorzy:
  Dietrich M.A., Arnold G.J., Otte K., Dietrich G.J., Ciereszko A.
  Konferencja:
  Aquaculture Europe (rok: 2014, ), Wydawca: European Aquaculture Society
  Data:
  konferencja 14-17 październik
  Status:
  Opublikowana
 4. Analiza proteomiczna nasienia
  Autorzy:
  A. Cereszko
  Konferencja:
  VIIZjazd Towarzystwa Biologii Rozrdu (rok: 2014, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 11-13 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Antiproteolytic and antibacterial activity of Kazal-type inhibitor from carp seminal plasma.
  Autorzy:
  Dietrich M.A., Słowińka M., Adamek M., Steinhagen D., Ciereszko A.
  Konferencja:
  4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and local regulations of reproductive processes" (rok: 2016, ), Wydawca: TBR
  Data:
  konferencja 3 – 5 luty
  Status:
  Opublikowana
 6. Identification of Kazal-type serine proteinase inhibitor in carp seminal plasma
  Autorzy:
  Mariola A. Dietrich, Halina Karol, Andrzej Ciereszko
  Konferencja:
  The 3rd Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and local Regulations of Reproductive Processes" (rok: 2013, ), Wydawca: Society for Biology of Reproduction & the Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish academy of Sciences in Olsztyn
  Data:
  konferencja 30.01-01.02.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Proteomic studies of farm animals semen
  Autorzy:
  Ciereszko A., Nynca J., Dietrich M., Słowińska M., Westfalewicz B
  Konferencja:
  9th Central and Eastern European Proteomic Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Proteomiczne
  Data:
  konferencja 15-18. 06. 2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Expresja mRNA inhibitora z rodziny Kazal w jądrze i wątrobie karpia (Cyprinus carpioL.)
  Autorzy:
  Dietrich M.A., Adamek M., Karol H., Ciereszko A.
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (rok: 2014, ), Wydawca: Towarzystwa Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 11-13 września
  Status:
  Opublikowana
 9. Proteome profile of carp spermatozoa based on Gel-LC-MS/MS analysis
  Autorzy:
  Dietrich M.A., Otte K., Arnold G.J., Fröhlich T., Westfalewicz B., Ciereszko A.
  Konferencja:
  4th Workshop on the Biology of Fish Gametes. Albufeira, Portugalia (rok: 2013, ), Wydawca: Centre of Marine Sciences, University of Algarve, Multicopicas Rua de Sao Luis 34
  Data:
  konferencja 17-20.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 10. Wykorzystanie metod proteomicznych w badaniach podstawowych i aplikacyjnych nasienia karpia (Cyprinus carpio)
  Autorzy:
  Mariola Dietrich, Andrzej Ciereszko
  Konferencja:
  Wylęgarnia 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Rybactwa Sródlądowego w Olsztynie
  Data:
  konferencja 23-24 kwietnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Comparative analysis of carp seminal plasma proteome from different freezability semen.
  Autorzy:
  M Dietrich, I Irnazarow, P Jurecka, G Dietrich, H Karol, E Liszewska, A Ciereszko
  Konferencja:
  20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), Lisbon, Portugal (rok: 2016, ), Wydawca: Reproduction in Domestic Animals
  Data:
  konferencja 27–29 October
  Status:
  Opublikowana
 12. Identification and characterization of major form of the warm temperature acclimation-related 65-kDa protein in carp seminal plasma
  Autorzy:
  Dietrich M.A., Karol H., Ciereszko A.
  Konferencja:
  10th Biennial Conference of the Association for Applied Animal Andrology (rok: 2016, ), Wydawca: Animal Reproduction Science
  Data:
  konferencja 24-26 czerwca
  Status:
  Opublikowana