Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Właściwości sorpcyjne mineralnych nanomateriałów hybrydowych otrzymanych na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu

2011/01/D/ST10/06814

Słowa kluczowe:

kaolinit haloizyt sorbenty sorpcja anionów sorpcja kationów interkalaty materiały hybrydowe

Deskryptory:

 • ST10_10: Mineralogia, petrologia
 • ST10_11: Geochemia, geochemia izotopowa, chemia środowiska

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jakub Matusik 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 212 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stacjonarny pH-metr. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Immobilization and reduction of hexavalent chromium in the interlayer of positively charged kaolinites IF: 3,172
  Autorzy:
  Matusik, J., Bajda, T.
  Czasopismo:
  Journal of Colloid and Interface Science (rok: 2013, tom: 398, strony: 74-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcis.2013.02.015 - link do publikacji
 2. Arsenate, orthophosphate, sulfate, and nitrate sorption equilibria and kinetics for halloysite and kaolinites with an induced positive charge IF: 4,058
  Autorzy:
  Matusik, J.
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2014, tom: 246, strony: 244-253), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2014.03.004 - link do publikacji
 3. Behaviour of kaolinite intercalation compounds with selected ammonium salts in aqueous chromate and arsenate solutions IF: 1,599
  Autorzy:
  Matusik, J., Matykowska, L.
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2014, tom: 1071, strony: 52-59), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2014.04.063 - link do publikacji
 4. Enhanced heavy metal adsorption on functionalized nanotubular halloysite interlayer grafted with aminoalcohols IF: 2,703
  Autorzy:
  Matusik, J., Wścisło, A.
  Czasopismo:
  Applied Clay Science (rok: 2014, tom: 100, strony: 50-59), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.clay.2014.06.034 - link do publikacji
 1. Chromates sorption by functionalized kaolin group minerals
  Autorzy:
  Matusik, J., Bajda, T.
  Konferencja:
  49th Annual Meeting of the Clay Minerals Society (rok: 2012, ), Wydawca: Clay Minerals Society
  Data:
  konferencja 7-11.07.2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Organic synthesis of positively charged kaolinites
  Autorzy:
  Matusik, J.
  Konferencja:
  XIII International Conference of Young Geologists (rok: 2012, ), Wydawca: Geological Club Mlynská Dolina 1 842 15 Bratislava
  Data:
  konferencja 26-28.04.2012
  Status:
  Opublikowana
 3. The kinetics of heavy metals immobilization by modified halloysite
  Autorzy:
  Maziarz, P., Matusik, J.
  Konferencja:
  XV International conference of young geologists (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
  Data:
  konferencja 8-10.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Chromate and arsenate removal by kaolinite intercalated with ammonium salts
  Autorzy:
  Matusik, J., Matykowska, L.
  Konferencja:
  50th Anniversary of The Clay Minerals Society (rok: 2013, ), Wydawca: Clay Minerals Society
  Data:
  konferencja 6-10.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Efficiency and mechanism of heavy metals sorption on grafted kaolinites of different structural order
  Autorzy:
  Koteja, A., Matusik, J.
  Konferencja:
  51st annual meeting of the Clay Minerals Society (rok: 2014, ), Wydawca: Clay Minerals Society
  Data:
  konferencja 17-21.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Halloysite-based material with improved cation sorption properties
  Autorzy:
  Wścisło, A., Matusik, J.
  Konferencja:
  XIV international conference of young geologists (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
  Data:
  konferencja 4-6.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Lead sorption on halloysite grafted with aminoalcohols
  Autorzy:
  Matusik, J., Wścisło, A.
  Konferencja:
  XV International Clay Conference (rok: 2013, ), Wydawca: AIPEA
  Data:
  konferencja 7-11.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 8. Removal of chromate, arsenate and phosphate oxyanions by halloysite from Dunino deposit, Poland
  Autorzy:
  Prokop, A., Matusik, J.
  Konferencja:
  7th Mid-European Clay Conference (rok: 2014, ), Wydawca: German-Austrian-Swiss Clay Group
  Data:
  konferencja 16-19.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Sorption of arsenate and phosphate on positively charged kaolinites
  Autorzy:
  Matusik, J., Bajda, T.
  Konferencja:
  XV International Clay Conference (rok: 2013, ), Wydawca: AIPEA
  Data:
  konferencja 7-11.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 10. Intercalates of kaolinite with ammonium salts and their interaction with aqueous Cr(VI) ions
  Autorzy:
  Matykowska, L., Matusik, J.
  Konferencja:
  XIV international conference of young geologists (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
  Data:
  konferencja 4-6.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 11. Modified kaolinites and halloysite with anion sorption properties
  Autorzy:
  Matusik, J., Zimowska, M., Bajda, T.
  Konferencja:
  6th Mid-European Clay Conference (rok: 2012, ), Wydawca: Czech National Clay Group
  Data:
  konferencja 4-9.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 12. Sorption efficiency of selected metals on kaolinites grafted with aminoalcohols
  Autorzy:
  Koteja, A., Matusik, J.
  Konferencja:
  7th Mid-European Clay Conference (rok: 2014, ), Wydawca: German-Austrian-Swiss Clay Group
  Data:
  konferencja 16-19.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 13. Competitive sorption of selected anions on modified halloysite
  Autorzy:
  Prokop, A., Matusik, J.
  Konferencja:
  XV International conference of young geologists (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
  Data:
  konferencja 8-10.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 14. Equilibrium and kinetic study of heavy metals sorption on grafted halloysite
  Autorzy:
  Matusik, J., Wścisło, A.
  Konferencja:
  50th Anniversary of The Clay Minerals Society (rok: 2013, ), Wydawca: Clay Minerals Society
  Data:
  konferencja 6-10.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 15. Kaolinite-based sorbent of hexavalent chromium: sorption mechanism, pH effect and desorption behaviour
  Autorzy:
  Matusik, J., Bajda, T.
  Konferencja:
  2nd International Conference on Contemporary Problems of Geochemistry (rok: 2012, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
  Data:
  konferencja 24-26.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 16. Improved copper sorption on grafted kaolinites of different structural order
  Autorzy:
  Koteja, A., Matusik, J.
  Konferencja:
  XV International conference of young geologists (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
  Data:
  konferencja 8-10.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Interkalaty kaolinitu z solami amoniowymi i ich zdolność do usuwania chromianów z roztworów wodnych
  Autorzy:
  Matykowska, L., Matusik, J.
  Książka:
  Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie (rok: 2013, tom: 1, strony: 297-310), Wydawca: Wydawnictwa AGH
  Status:
  Opublikowana
 2. Sorpcja kadmu na modyfikowanym haloizycie
  Autorzy:
  Wścisło, A., Matusik, J.
  Książka:
  Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie (rok: 2013, tom: 1, strony: 559-572), Wydawca: Wydawnictwa AGH
  Status:
  Opublikowana
 3. Kinetyka sorpcji Cr(VI) na surowych i modyfikowanych minerałach kaolinitowych
  Autorzy:
  Matusik, J.
  Książka:
  Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie (rok: 2013, tom: 1, strony: 285-296), Wydawca: Wydawnictwa AGH
  Status:
  Opublikowana