Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przejście od nano- do makrolepkości w dyfuzji nanocząstek w zatłoczonym środowisku: Teoretyczne i doświadczalne badania efektu warstwy zubożonej

2011/01/D/ST3/00751

Słowa kluczowe:

Nanolepkość Dynamiczne rozpraszanie światła Spektroskopia korelacji fluorescencji

Deskryptory:

 • ST3_4: Transport w materii skondensowanej
 • ST3_15: "Miękka" materia skondensowana (ciekłe kryształy, polimery,…)
 • ST3_16: Dynamika płynów (zagadnienia fundamentalne)

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Ochab-Marcinek 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 800 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2014-12-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Cluster-size distribution in the autocatalytic growth model IF: 2,302
  Autorzy:
  J. Jędrak
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2014, tom: 89, strony: 52122), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.89.052122 - link do publikacji
 2. Motion of nanoprobes in complex liquids within the framework of the length-scale dependent viscosity model IF: 10,421
  Autorzy:
  T. Kalwarczyk, K. Sozanski, A. Ochab-Marcinek, J. Szymanski, M. Tabaka, S. Hou, R. Holyst,
  Czasopismo:
  Advances in Colloid and Interface Science (rok: 2015, tom: 223, strony: 55-63), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cis.2015.06.007 - link do publikacji
 3. A Universal Model of Restricted Diffusion for Fluorescence Correlation Spectroscopy IF: 3,527
  Autorzy:
  T.K.Piskorz, A. Ochab-Marcinek
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry B (rok: 2014, tom: 118(18), strony: 4906–4912), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp502467u - link do publikacji
 4. Depletion Layer in Polymer Solutions at an Interface Oscillating at the Subnano-to Submicrometer Scale IF: 4,429
  Autorzy:
  K. Sozanski, A. Wisniewska, T. Piasecki, K. Waszczuk, A. Ochab-Marcinek, T. Gotszalk,R. Holyst,
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2014, tom: 10, strony: 7762-7768), Wydawca: RSC Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4SM01280A - link do publikacji
 5. Taylor Dispersion Analysis in Coiled Capillaries at High Flow Rates IF: 5,695
  Autorzy:
  A. Lewandrowska, A. Majcher, A. Ochab-Marcinek, M. Tabaka, R. Hołyst
  Czasopismo:
  Analytical Chemistry (rok: 2013, tom: 85 (8), strony: 4051–4056), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ac4007792 - link do publikacji
 6. The effect of depletion layer on diffusion of nanoparticles in solutions of flexible and polydisperse polymers IF: 4,39
  Autorzy:
  A. Ochab-Marcinek, S.A. Wieczorek, N. Ziębacz, R. Hołyst
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2012, tom: 8, strony: 11173-11179), Wydawca: RSC Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C2SM25925G - link do publikacji