Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikacja powierzchniowa mezoporowatych replik węglowych w kierunku wygenerowania aktywności katalitycznej w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu

2011/01/N/ST5/05595

Słowa kluczowe:

repliki węglowe utleniające odwodornienie etylobenzenu styren

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paula Janus 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 170 150 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-12-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stanowisko do syntezy oraz modyfikacji replik węglowych (Termostat cyrkulacyjny). Za kwotę 5 000 PLN
 2. Zestaw masowych regulatorów przepływu. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Chemically activated poly(furfuryl alcohol)-derived CMK-3 carboncatalysts for the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene IF: 3,309
  Autorzy:
  Paula Janus, Rafał Janus, Piotr Kuśtrowski, Sebastian Jarczewski, Anna Wach, Ana M. Silvestre-Albero, Francisco Rodríguez-Reinoso
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2014, tom: 235, strony: 201-209), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2014.03.019 - link do publikacji
 2. A simplified route to the synthesis of CMK-3 replica based on precipitation polycondensation of furfuryl alcohol in SBA-15 pore system IF: 6,16
  Autorzy:
  Paula Niebrzydowska, Rafał Janus, Piotr Kuśtrowski, Sebastian Jarczewski, Anna Wach, Ana M. Silvestre-Albero, Francisco Rodríguez-Reinoso
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2013, tom: 64, strony: 252-261), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2013.07.060 - link do publikacji
 1. Aktywacja powierzchniowa repliki węglowej typu CMK-3 jako obiecująca metoda modyfikacji katalizatora do utleniającego odwodornienia etylobenzenu
  Autorzy:
  P. Janus, P. Kuśtrowski, K. Bratek, B. Dudek, M. Drozdek
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Aktywacja powierzchniowa repliki węglowej typu CMK-3 przy użyciu różnych czynników utleniających
  Autorzy:
  Paula Janus, Sebastian Jarczewski, Anna Wach, Aneta Rutkowska, Karolina Bratek, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  56. Zjazd PTChem i SITPChem (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Repliki węglowe typu CMK-3 na bazie poli(alkoholu furfurylowego) jako obiecujące katalizatory utleniającego odwodornienia etylobenzenu
  Autorzy:
  P. Niebrzydowska, R. Janus, S. Jarczewski, A. Wach, M. Drozdek, P. Kuśtrowski
  Konferencja:
  7 Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 08-12.07.2012
  Status:
  Opublikowana
 4. Various CMK type carbon replicas as catalysts of oxidative dehydrogenation of ethylbenzene
  Autorzy:
  P. Janus, S. Jarczewski, P. Kuśtrowski, B Dudek, M. Drozdek, A. Wach
  Konferencja:
  6th International FEZA Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Universitat Leipzig
  Data:
  konferencja 8-11.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Nowa metoda syntezy repliki węglowej CMK-3 na bazie poli(alkoholu furfurylowego)
  Autorzy:
  Paula Janus, Rafał Janus, Piotr Kuśtrowski, Sebastian Jarczewski, Anna Wach
  Konferencja:
  Forum Innowacyjne Materiały (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Data:
  konferencja 18-19.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Surface activation of poly(furfuryl alcohol)-derived CMK-3 carbon catalysts for the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene
  Autorzy:
  P. Janus, P. Kuśtrowski, M. Drozdek, A. Wach, B. Dudek
  Konferencja:
  School of Molecular Sieves - Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR
  Data:
  konferencja 17-18.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Synteza replik węglowych typu CMK-3 z użyciem poli(alkoholu furfurylowego) jako obiecujących katalizatorów utleniającego odwodornienia etylobenzenu
  Autorzy:
  P. Niebrzydowska, R. Janus, P. Kuśtrowski, S. Jarczewski, J. Surman, B. Dudek, A. Wach, M. Drozdek
  Konferencja:
  XLIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 14-16.03.2012
  Status:
  Opublikowana
 8. Synthesis and characterization of poly(furfuryl alcohol)-derived CMK-3 carbon replica catalytically active in oxidative dehydrogenation of ethylbenzene
  Autorzy:
  Paula Niebrzydowska, Rafał Janus, Piotr Kuśtrowski, Sebastian Jarczewski, Anna Wach, Ana Maria Silvestre-Albero, Francisco Rodríguez-Reinoso
  Konferencja:
  XIth European Congress on Catalysis (rok: 2013, ), Wydawca: University of Lyon
  Data:
  konferencja 01-06.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 9. Differently modified nanocarbon catalysts for oxidative dehydrogenation of ethylbenzene
  Autorzy:
  P. Kuśtrowski, P. Janus, S. Jarczewski, A. Wach, B. Dudek, S. Utgenannt, F. Hansen, O. Klepel
  Konferencja:
  International Symposia on Advancing the Chemical Science - Challenges in Nanoscience (rok: 2014, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Data:
  konferencja 17-20.08.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Surface properties of poly(furfuryl alcohol)-derived CMK-3 carbon replica
  Autorzy:
  Paula Niebrzydowska, Rafał Janus, Anna Wach, Sebastian Jarczewski, Marek Drozdek, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  15th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis - ECASIA'13 (rok: 2013, ), Wydawca: Universita di Cagliari
  Data:
  konferencja 13-18.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 11. TG study on CMK-3 synthesized by polycondensation of furfuryl alcohol
  Autorzy:
  P. Niebrzydowska, R. Janus, P. Kuśtrowski, S. Jarczewski, J. Surman, A. Wach, M. Drozdek
  Konferencja:
  CCTA 11- 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (rok: 2012, ), Wydawca: Wydaw. Naukowe Akapit
  Data:
  konferencja 09-13.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 12. lkohol furfurylowy jak prekursor węgla do otrzymania repliki węglowej CMK-3 aktywnej katalitycznie w utleniającym odwodornieniu etylobenzenu
  Autorzy:
  Paula Niebrzydowska, Rafał Janus, Piotr Kuśtrowski, Sebastian Jarczewski, Anna Wach, Ana Maria Silvestre-Albero, Francisco Rodrígues-Reinoso
  Konferencja:
  XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 13-15.03.2013
  Status:
  Opublikowana