Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza oraz badania fizykochemiczne nowych nośników do terapii genowej i transferu siRNA

2011/01/B/ST5/00846

Słowa kluczowe:

nośniki leków siRNA surfaktanty dikationowe

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maciej Kozak 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 567 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2015-08-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przystawka spektrofotometryczna do pomiarów dichroizmu kołowego.. Za kwotę 190 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (21)
 1. Structure and Conformational Dynamics of DMPC/Dicationic Surfactant and DMPC/Dicationic Surfactant/DNA Systems. IF: 2,732
  Autorzy:
  Zuzanna Pietralik, Rafał Krzysztoń, Wojciech Kida, Weronika Andrzejewska and Maciej Kozak
  Czasopismo:
  Int. J. Mol. Sci. (rok: 2013, tom: 14, strony: 7642-7659), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms14047642 - link do publikacji
 2. The system with zwitterionic lactose-based surfactant for complexation and delivery of siRNA IF: 3,972
  Autorzy:
  Michalina Skupin, Krzysztof Sobczak, Ryszard Zieliński, Maciej Kozak
  Czasopismo:
  Biophysical Journal (rok: 2015, tom: x, strony: 44577), Wydawca: BPS
  Status:
  Złożona
 3. Structural and spectroscopic studies of formation lipoplexes between dna and cationic gemini surfactants IF: 0,47
  Autorzy:
  Weronika Andrzejewska, Zuzanna Pietralik, Michał Taube, Andrzej Skrzypczak, Maciej Kozak
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2014, tom: 41828, strony: 569-574), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2014.569 - link do publikacji
 4. Dicationic surfactants with glycine counterions for oligonucleotides transportation IF: 3,419
  Autorzy:
  Zuzanna Pietralik, Andrzej Skrzypczak, Maciej Kozak
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2016, tom: x, strony: 44573), Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 5. The study of complexation between dicationic surfactants and the DNA duplex using structural and spectroscopic methods IF: 5,75
  Autorzy:
  Weronika Andrzejewska, Michalina Skupin, Magdalena Murawska, Maciej Kozak
  Czasopismo:
  Biomacromolecules (rok: 2015, tom: x, strony: 12420), Wydawca: ACS
  Status:
  Złożona
 6. Understanding the aggregation and pre-micellization phenomena of bis-imidazolium gemini surfactants in aqueous solutions IF: 4,457
  Autorzy:
  Kosma Szutkowski, Zuzanna Pietralik, Igor Zhukov, Maciej Kozak,
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2015, tom: x, strony: 44590), Wydawca: ACS
  Status:
  Złożona
 7. Gemini surfactants based on bis-imidazolium alkoxy derivatives as effective agents for delivery of nucleic acids: a structural and spectroscopic study IF: 3,234
  Autorzy:
  Zuzanna Pietralik, Żaneta Kołodziejska, Marek Weiss, Maciej Kozak
  Czasopismo:
  PLOS one (rok: 2015, tom: 10 (12), strony: e0144373), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0144373 - link do publikacji
 8. Interaction of two imidazolium gemini surfactants with two model proteins BSA and HEWL IF: 1,865
  Autorzy:
  Witold Gospodarczyk, Maciej Kozak
  Czasopismo:
  Colloid and Polymer Science (rok: 2015, tom: 293, strony: 2855-2866), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00396-015-3671-z - link do publikacji
 9. Interaction of Bovine Serum Albumin (BSA) with Novel Gemini Surfactants Studied by Synchrotron Radiation Scattering (SRSAXS), Circular Dichroism (CD) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR) IF: 3,377
  Autorzy:
  Witold Gospodarczyk, Kosma Szutkowski, Maciej Kozak
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem B, (rok: 2014, tom: 118, strony: 8652−8661), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp5047485 - link do publikacji
 10. The influence of novel gemini surfactants containing cycloalkyl side-chains on the structural phases of DNA in solution IF: 4,152
  Autorzy:
  Zuzanna Pietralik, Janet Kumita, Christopher Dobson, Maciej Kozak
  Czasopismo:
  Colloid and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2015, tom: 131, strony: 83–92), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2015.04.042 - link do publikacji
 11. Structural studies of the formation of lipoplexes between siRNA and selected bis-imidazolium gemini surfactants IF: 4,151
  Autorzy:
  Weronika Andrzejewska, Zuzanna Pietralik, Michalina Skupin, Maciej Kozak
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2015, tom: x, strony: 44570), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona
 1. Structural studies of nanosystems based on zwitterionic sugar-based surfactants as innovative gene delivery systems
  Autorzy:
  Michalina Skupin, Zuzanna Pietralik, Krzysztof Sobczak, Ryszard Zieliński, Maciej Kozak
  Konferencja:
  11 KSUPS (rok: 2015, ), Wydawca: PTPS; czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 14, No 1-2 (2015)
  Data:
  konferencja 1-4 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ surfaktantów dikationowych na strukturę drugorzędową i hydratację BSA
  Autorzy:
  Witold Gospodarczyk, Kosma Szutkowski, Maciej Kozak
  Konferencja:
  XLII Zjazd Fizyków Polskich (rok: 2013, ), Wydawca: Wydz. Fiz. Tech. Pol. Pozn.
  Data:
  konferencja 8-13/09/2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Difference in structure and conformational dynamics of DPPC and DPPC/DNA systems with selected gemini surfactants with different spacer
  Autorzy:
  W. Kida, M. Kozak
  Konferencja:
  KSUPS2013 (rok: 2013, ), Wydawca: PTPS, czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 12, No 1-2 (2013)
  Data:
  konferencja 9-11/09/2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Influence of selected gemini surfactants and sulfobetaines on structure of BSA and lysozyme
  Autorzy:
  W. Gospodarczyk, M. Kozak
  Konferencja:
  KSUPS2013 (rok: 2013, ), Wydawca: PTPS, czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 12, No 1-2 (2013)
  Data:
  konferencja 9-11/09/2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Structural and spectroscopic studies of formation lipoplexes between DNA and cationic gemini surfactants
  Autorzy:
  Weronika Andrzejewska, Żaneta Kołodziejska, Maciej Kozak
  Konferencja:
  9th International Conference on X-Ray Investigation of Polymer Structure (rok: 2013, ), Wydawca: ATH Bielsko Biała
  Data:
  konferencja Zakopane 3-6/12/2013
  Status:
  Opublikowana
 6. The SAXS studies of complexation dicationic gemini surfactants with low molecular nucleic acids DNA and siRNA.
  Autorzy:
  Weronika Andrzejewska, Michalina Skupin, Maciej Kozak
  Konferencja:
  ISSRNS 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: PTPS, czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 13, No. 1-2
  Data:
  konferencja 15 - 20/06/2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Interaction of selected gemini surfactants with two model proteins: BSA and HEWL
  Autorzy:
  Witold Gospodarczyk, Maciej Kozak
  Konferencja:
  ISSRNS 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: PTPS, czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 13, No. 1-2
  Data:
  konferencja 15 - 20/06/2014
  Status:
  Opublikowana
 8. STRUCTURAL ANALYSIS OF SELECTED GEMINI SURFACTANT (1-IMIDAZOLILO-3-DECYLOOXYMETHYL) PENTANE CHLORIDE LIPOPLEXES
  Autorzy:
  Zuzanna Pietralik, Rafał Krzyszton, Maciej Kozak
  Konferencja:
  ISSRNS 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: PTPS; czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 11, No 1-2 (2012)
  Data:
  konferencja 20-25 maja 2012
  Status:
  Opublikowana
 9. Structural studies of nanosystems for gene therapy
  Autorzy:
  Maciej Kozak, Zuzanna Pietralik, Wojciech Kida, Weronika Andrzejewska, Żaneta Kołodziejska
  Konferencja:
  9th International Conference on X-Ray Investigation of Polymer Structure, (rok: 2013, ), Wydawca: ATH Bielsko Biała
  Data:
  konferencja Zakopane 3-6/12/2013
  Status:
  Opublikowana
 10. Studies od dsDNA and siRNA oligomers in complexes with tricationic surfactants using biophysical methods
  Autorzy:
  Weronika Andrzejewska, Michalina Skupin, Maciej Kozak
  Konferencja:
  11 KSUPS (rok: 2015, ), Wydawca: PTPS; czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 14, No 1-2 (2015)
  Data:
  konferencja 1-4 września
  Status:
  Opublikowana
 11. The Study of Complexation Process between Cationic Gemini Surfactants and DNA using Structural and Spectroscopic Methods
  Autorzy:
  Andrzejewska, Weronika J.; Skupin, Michalina; Murawska, Magdalena; Skrzypczak, Andrzej; Kozak, Maciej
  Konferencja:
  59th Biophysical Society Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: BPS; Biophysical Journal, vol. 108, issue 2, pp. 392a-393a
  Data:
  konferencja 7-11/02/2015
  Status:
  Opublikowana
 12. The dynamics of micellization of gemini imidazolium surfactants studied by NMR, FT-IR and SAXS
  Autorzy:
  Kosma Szutkowski, Zuzanna Pietralik, Maciej Kozak
  Konferencja:
  11 KSUPS (rok: 2015, ), Wydawca: PTPS; czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 14, No 1-2 (2015)
  Data:
  konferencja 1-4 września
  Status:
  Opublikowana
 13. Trimeric surfactants - new effective carriers for gene therapy
  Autorzy:
  Żaneta Kołodziejska, Zuzanna Pietralik, Maciej Kozak
  Konferencja:
  11 KSUPS (rok: 2015, ), Wydawca: PTPS; czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 14, No 1-2 (2015)
  Data:
  konferencja 1-4 września
  Status:
  Opublikowana
 14. Wpływ rodzaju grupy hydrofilowej surfaktantów gemini na ich zdolność kompleksowania oligomerów siRNA
  Autorzy:
  Weronika Andrzejewska, Michalina Skupin, Magdalena Murawska, Zuzanna Pietralik, Maciej Kozak
  Konferencja:
  57 Konwersatorium Krystalograficzne , r (rok: 2015, ), Wydawca: PTK
  Data:
  konferencja 24 – 26 VI
  Status:
  Opublikowana
 15. Gemini surfactant as effective agents for delivery of nucleic acids
  Autorzy:
  Żaneta Kołodziejska, Zuzanna Pietralik, Marek Weiss and Maciej Kozak
  Konferencja:
  ISSRNS 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: PTPS, czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 13, No. 1-2
  Data:
  konferencja 15 - 20/06/2014
  Status:
  Opublikowana
 16. SPECTROSCOPIC AND STRUCTURAL STUDIES OF INTERACTIONS BETWEEN GEMINI SURFACTANTS AND PHOSPHATIDYLOCHOLINE DERIVATIVES
  Autorzy:
  Zuzanna Pietralik, Monika Krecicz, Maciej Kozak
  Konferencja:
  ISSRNS 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: PTPS; czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 11, No 1-2 (2012)
  Data:
  konferencja 20-25 maja 2012
  Status:
  Opublikowana
 17. Structural and spectroscopic studies of nanosystems based on gemini surfactants as innovative delivery systems in gene therapy
  Autorzy:
  Weronika Andrzejewska, Maciej Kozak
  Konferencja:
  BIO Congress Warsaw, Poland September 9th–12th 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 9-12/09/2014
  Status:
  Opublikowana
 18. The influence of selected gemini surfactants on the structural forms of DNA in solution
  Autorzy:
  Zuzanna Pietalik, Maciej Kozak
  Konferencja:
  9th International Conference on X-Ray Investigation of Polymer Structure (rok: 2013, ), Wydawca: ATH Bielsko Biała
  Data:
  konferencja Zakopane, 3-6/12/2013
  Status:
  Opublikowana
 19. COMPLEXATION OF NUCLEIC ACIDS BY CATIONIC GEMINI SURFACTANT
  Autorzy:
  Zuzanna Pietralik and Maciej Kozak
  Konferencja:
  ISSRNS 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: PTPS; czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 11, No 1-2 (2012)
  Data:
  konferencja 20-25 maja 2012
  Status:
  Opublikowana
 20. Complexes between DNA and selected gemini surfactants – circular dichroism and AFM studies
  Autorzy:
  Ż. Kołodziejska, Z. Pietralik, M. Kozak
  Konferencja:
  KSUPS2013 (rok: 2013, ), Wydawca: PTPS, czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 12, No 1-2 (2013)
  Data:
  konferencja 9-11/09/2013
  Status:
  Opublikowana
 21. Studies of selected gemini surfactants complexes with DNA and siRNA using biophysical methods
  Autorzy:
  W.J. Andrzejewska, Z. Pietralik, M. Taube, M. Kozak
  Konferencja:
  KSUPS2013 (rok: 2013, ), Wydawca: PTPS, czasopismo: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 12, No 1-2 (2013)
  Data:
  konferencja 9-11/09/2013
  Status:
  Opublikowana