Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura krystaliczna i właściwości elektryczne związków układu Bi2O3-WO3-La2O3

2011/01/N/ST5/03263

Słowa kluczowe:

Tlenek bizmutu przewodniki jonów tlenu dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego dyfrakcja neutronów spektroskopia impedancyjna

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Borowska-Centkowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 58 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2012-12-18

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Conductivity in lead substituted bismuth yttrate flourites IF: 2,646
  Autorzy:
  A.Borowska-Centkowska, X. Liu, M. Hołdyński, M. Małys, S. Hull, F. Krok, W. Wróbel, I. Abrahams
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2014, tom: 254, strony: 59-64), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2013.11.015 - link do publikacji
 1. Structural and electrical properties of Bi3YO6- Bi3WO7.5 system.
  Autorzy:
  M. Kryński, I. Abrahams, A. Borowska-Centkowska, F. Krok
  Konferencja:
  10th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (rok: 2012, ), Wydawca: 10th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport
  Data:
  konferencja 01–05.07.2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Lead substitution in bismuth yttrate.
  Autorzy:
  A. Borowska-Centkowska, X. Liu, M. Hołdyński, S. Hull, S. T. Norberg, I. Abrahams, F. Krok
  Konferencja:
  10th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (rok: 2012, ), Wydawca: 10th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport
  Data:
  konferencja 01–05.07.2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Cubic floutite phases in the Bi2.5+xPb0.5YO5.75+3x/2 system.
  Autorzy:
  A.Borowska-Centkowska, X. Liu, M. Hołdyński, F. Krok, I. Abrahams, S. Hull, S. Norberg
  Konferencja:
  19th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2013, ), Wydawca: 19th International Conference on Solid State Ionics
  Data:
  konferencja 02-07.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Structural and electrical investigation of the BixWO3x/2+3 system.
  Autorzy:
  A. Borowska-Centkowska, F. Krok, I. Abrahams, W. Wróbel, M. Małys
  Konferencja:
  10th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (rok: 2012, ), Wydawca: 10th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport
  Data:
  konferencja 01–05.07.2012
  Status:
  Opublikowana