Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Teoria filtrów szerokopasmowych z rezonatorami sprzężonymi bezpośrednio

2011/01/N/ST7/06812

Słowa kluczowe:

filtry filtry szerokopasmowe ultraszerokopasmowe,

Deskryptory:

  • ST7_6: Technologie komunikacyjne, technologie wysokiej częstotliwości
  • ST7_2: Elektrotechnika i elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mateusz Żukociński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 109 537 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. komputer przenośny. Za kwotę 5 140 PLN