Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Specyficzności sekwencyjne endonukleaz dwuniciowego RNA i ich determinanty.

2011/01/B/NZ1/00209

Słowa kluczowe:

specyficzność sekwencyjna obróbka RNA endonukleazy

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Skowronek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 350 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27

Zakończenie projektu: 2015-12-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Termocykler. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Identification of protein structural elements responsible for the diversity of sequence preferences among Mini-III RNases IF: 4,847
  Autorzy:
  Dawid Głów, M. Kurkowska, J. Czarnecka, K. Szczepaniak, Dariusz Pianka, Verena Kappert, Janusz M.Bujnicki, Krzysztof J. Skowronek
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 38612), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep38612 - link do publikacji
 2. Sequence-specific cleavage of dsRNA by Mini-III RNase IF: 8,808
  Autorzy:
  Głów D, Pianka D, Sulej A, Kozłowski ŁP, Czarnecka J, Chojnowski G, Skowronek KJ, Bujnicki JM
  Czasopismo:
  Nucleic Acids Research (rok: 2015, tom: 42, strony: 2864–2873), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/nar/gkv009 - link do publikacji
 3. Sequence-specific endoribonucleases IF: 0,39
  Autorzy:
  D. Głów, M. Nowacka, K.J. Skowronek, J.M. Bujnicki
  Czasopismo:
  Postepy Biochemii (rok: 2016, tom: 62, strony: 303-314), Wydawca: Polskie Towarszystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana