Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Aktywność przeciwwirusowa nowych acyklicznych fosfonianowych analogów nukleozydów zawierających ugrupowanie 1,2,3-triazolowe

2011/01/D/NZ4/01276

Słowa kluczowe:

aktywność przeciwwirusowa acykliczne analogi nukleozydów azydoalkilofosfoniany 1,2,3-triazole,

Deskryptory:

 • NZ4_16: Farmacja

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Iwona Głowacka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2014-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wyparka próżniowa wraz z pompą membranową.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Design, synthesis, antiviral and cytostatic activity of ω-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)(polyhydroxy)alkylphosphonates as acyclic nucleotide analogues IF: 2,903
  Autorzy:
  Iwona E. Głowacka,* Jan Balzarini, Graciela Andrei, Robert Snoeck, Dominique Schols and Dorota G. Piotrowska
  Czasopismo:
  Bioorganic and Medicinal Chemistry (rok: 2014, tom: 22, strony: 3629-3641), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2014.05.020 - link do publikacji
 2. Synthesis of a New Series of Phosphonylated 1,2,3-Triazoles as Acyclic Analogs of Ribavirin IF: 1,708
  Autorzy:
  Iwona E. Głowacka, Jan Balzarini, Andrzej E. Wróblewski
  Czasopismo:
  Arch. Pharm. Chem. Life Sci. (rok: 2013, tom: 346, strony: 677-687), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ardp.201300156 - link do publikacji
 3. Design, synthesis, antiviral and cytotoxic evaluation of novel phosphonylated 1,2,3-triazoles as acyclic nucleotide analogues IF: 1
  Autorzy:
  Iwona E. Głowacka, Jan Balzarini, Andrzej E. Wróblewski
  Czasopismo:
  Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids (rok: 2012, tom: 31, strony: 293-318), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15257770.2012.662611 - link do publikacji
 4. Synthesis and biological evaluation of novel 1,2,3-triazolonucleotides IF: 1,708
  Autorzy:
  Iwona E. Głowacka, Jan Balzarini, Andrzej E. Wróblewski
  Czasopismo:
  Arch. Pharm. Chem. Life Sci. (rok: 2013, tom: 346, strony: 278–291), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ardp.201200421 - link do publikacji
 5. The synthesis, antiviral, cytostatic and cytotoxic evaluation of a new series of acyclonucleotide analogues with a 1,2,3-triazole linker IF: 3,346
  Autorzy:
  Iwona E. Głowacka, Jan Balzarini, Andrzej E. Wróblewski
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2013, tom: 70, strony: 703-722), Wydawca: Elsevier Masson SAS.
  Status:
  Opublikowana
  Doi: