Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania fizykochemiczne i strukturalne nad wpływem naładowanych reszt aminokwasowych na tworzenie zwrotów oraz stabilizowanie struktury beta w białkach.

2011/01/D/ST4/04497

Słowa kluczowe:

beta zwroty proteina 1E0L proteina 1IGD,badania konformacyjne miareczkowanie potencjometryczne

Deskryptory:

 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Makowska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 196 150 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. A Study of the Influence of Charged Residues on b-Hairpin Formation by Nuclear Magnetic Resonance and Molecular Dynamics IF: 1,039
  Autorzy:
  J. Makowska, W. Żmudzińska, D. Uber, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  The Protein Journal (rok: 2014, tom: 33, strony: 525–535), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10930-014-9585-7 - link do publikacji
 2. Preliminary Studies on Trigonelline as Potential Anti-Alzheimer Disease Agent: Determination by Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography and Modeling of Interactions with Beta-Amyloid IF: 2,694
  Autorzy:
  Joanna Makowska, Damian Szczęsny, Agnieszka Lichucka, Artur Giełdoń, Lech Chmurzyński, Roman Kaliszan
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography B (rok: 2014, tom: 1, strony: 101-104), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jchromb.2013.12.001 - link do publikacji
 3. Like-Charged Residues at the Ends of Oligoalanine Sequences Might Induce a Chain Reversal IF: 2,572
  Autorzy:
  Joanna Makowska, Adam Liwo, Wioletta Żmudzińska, Agnieszka Lewandowska, Lech Chmurzyński, Harold A. Scheraga
  Czasopismo:
  Biopolymers (rok: 2012, tom: 97, strony: 240-249), Wydawca: Wiley Periodicals, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/bip.22013 - link do publikacji
 4. Thermodynamics of the protonation equilibria of two fragments of N-terminal beta-hairpin of FPB28 WW domain IF: 3,603
  Autorzy:
  Joanna Makowska, Dorota Uber, and Lech Chmurzynski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry B (rok: 2012, tom: 116, strony: 653-659), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp209844v - link do publikacji
 5. Thermodynamics of sodium dodecyl sulphate (SDS) micellization in the presence of some biologically relevant pH buffers IF: 2,206
  Autorzy:
  J. Makowska, D. Wyrzykowski, B. Pilarski, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 6. Influence of the length of the alanine spacer on the acidic-basic properties of the Ac- Lys-(Ala)n-Lys-NH2 peptides (n=0, 1, 2,.., 5) IF: 1,2
  Autorzy:
  Joanna Makowska, Adam Liwo, Lech Chmurzyński, Harold A. Scheraga
  Czasopismo:
  Journal of Solution Chemistry (rok: 2012, tom: 41, strony: 1738–1746), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10953-012-9903-7 - link do publikacji
 7. Studies of conformational preferences of derivatives fragments of protein G (1IGD) using temperature dependent potentiometric titration methodology IF: 2,297
  Autorzy:
  Joanna Makowska, Dorota Uber, Dagmara Lubowiecka, Lech Chmurzyński
  Czasopismo:
  The Journal of Chemical Thermodynamics (rok: 2014, tom: 70, strony: 88-94), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Thermodynamical studies of the example peptide containing metaaminobenzoic acid (MABA) which promotes bends in proteins IF: 1,083
  Autorzy:
  J. Makowska, D. Uber, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Journal of Solution Chemistry (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 9. Investigations of copper(II) complexation by fragments of the FBP28 protein using isothermal titration (ITC) and differential scanning calorimetry (DSC) IF: 2,206
  Autorzy:
  J. Makowska, D. Wyrzykowski, P. Hirniak, D. Uber, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 1. Conformational analysis of the fragment of the human Pin1 WW domain: the influence of charged amino-acid residues on the β-hairpin structure
  Autorzy:
  J. Makowska, D. Uber, W. Żmudzińska, L. Chmurzyński
  Książka:
  TASK Quarterly - CBSB 2014 special issue (rok: 2014, tom: 18, strony: 217-223), Wydawca: Academic Computer Centre in Gdansk
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ naładowanych reszt aminokwasowych na strukturę beta w białkach
  Autorzy:
  Dorota Uber, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2013, tom: XXXI, strony: 137-145), Wydawca: Wydawnictwo naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana