Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Katalizatory rutenowe osadzone na węglu do procesu metanizacji tlenku węgla

2011/01/D/ST8/07157

Słowa kluczowe:

Metanizacja tlenku węgla katalizator rutenowy nośnik węglowy promotory

Deskryptory:

 • ST8_2: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna
 • ST4_12: Kataliza

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Elżbieta Truszkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 490 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2016-12-18

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Chromatograf gazowy z detektorem FID, metanizatorem i zaworem dozującym gazy, wraz z zestawem komputerowym do zbierania i analizy danych pomiarowych.. Za kwotę 100 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. The effect of the preparation method on the activity of carbon supported ruthenium catalysts in CO methanation IF: 2,307
  Autorzy:
  Elżbieta Truszkiewicz, Karolina Kowalczyk, Aleksandra Tarka, Leszek Kępiński, Bogusław Mierzwa
  Czasopismo:
  Catalysis Letters (rok: 2015, tom: xx, strony: xx), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 2. Effect of the ruthenium loading and barium addition on the activity of ruthenium/carbon catalysts in carbon monoxide methanation IF: 0,474
  Autorzy:
  E. Truszkiewicz, W. Raróg-Pilecka, M. Zybert, M. Wasilewska-Stefańska, E. Topolska, K. Michalska
  Czasopismo:
  POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY (rok: 2014, tom: 16/4, strony: 106-110), Wydawca: De Gruyter Open
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/pjct-2014-0079 - link do publikacji
 3. Wpływ zawartości rutenu na stabilność termiczną nośnika w układach Ru/węgiel stosowanych do katalitycznej metanizacji CO / The effect of the ruthenium content on thermal stability of the carbon support in Ru/carbon systems for catalytic methanation of CO IF: 0,399
  Autorzy:
  Aleksandra Dębska, Aleksandra Tarka, Elżbieta Truszkiewicz
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95/6, strony: 1157-1160), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2016.6.14 - link do publikacji
 4. The effect of the ruthenium crystallite size on the activity of Ru/carbon systems in CO methanation IF: 2,355
  Autorzy:
  Elżbieta Truszkiewicz, Kacper Zegadło, Damian Wojda, Bogusław Mierzwa, Leszek Kępiński
  Czasopismo:
  Topics in Catalysis (rok: 2017, tom: 60(17), strony: 1299-1305), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11244-017-0815-z - link do publikacji
 5. Aktywność katalizatorów rutenowych opartych na węglu aktywnym w reakcji metanizacji tlenku węgla(II) IF: 0,414
  Autorzy:
  Elżbieta Truszkiewicz, Malwina Wasilewska-Stefańska, Wioletta Raróg-Pilecka, Magdalena Karolewska, Kamila Michalska
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2012, tom: 91/11, strony: 2150-2153), Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 6. Warunki aktywacji a aktywność katalizatora Ru/C w procesie metanizacji CO / The effect of activation conditions on the activity of the Ru/C system for CO methanation IF: 0,399
  Autorzy:
  Damian Wojda, Aleksandra Tarka, Elżbieta Truszkiewicz
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2017, tom: 96/3, strony: 655-659), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2017.3.33 - link do publikacji
 7. CO methanation over Ru/graphitized-carbon catalyst: Effects of the preparation method and the carbon support structure IF: 2,525
  Autorzy:
  Elżbieta Truszkiewicz, Karolina Kowalczyk, Aleksandra Tarka, Leszek Kępiński, Bogusław Mierzwa
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Research and Design (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona