Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Porównanie stężenia fluorków w kościach człowieka, psa, lisa i jenota zamieszkujących północno-zachodnią Polskę

2011/01/N/NZ7/04256

Słowa kluczowe:

fluorki kość bioindykator człowiek pies lis jenot

Deskryptory:

 • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe
 • NZ7_3: Promocja zdrowia, kultura fizyczna

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mirona Palczewska-Komsa 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 143 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-20

Zakończenie projektu: 2014-12-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Fluoride accumulation in dog bones IF: 0,758
  Autorzy:
  Mirona Palczewska-Komsa,Elżbieta Kalisińska, Danuta I Kosik-Bogacka, Natalia Łanocha, Halina Budis, Irena Baranowska-Bosiacka, Izabela Gutowska,Dariusz Chlubek
  Czasopismo:
  Fluoride (rok: 2014, tom: 47(2), strony: 98-108), Wydawca: The International Society for Fluoride Research Inc
  Status:
  Opublikowana
 2. Fluoride in the Bones of Foxes (Vulpes vulpes Linneaus, 1758) and Raccoon Dogs (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834) from North-Western Poland IF: 1,608
  Autorzy:
  Mirona Palczewska-Komsa, Elzbieta Kalisińska, Danuta I. Kosik-Bogacka, Natalia Lanocha, Halina Budis, Irena Baranowska-Bosiacka, Izabela Gutowska, Dariusz Chlubek
  Czasopismo:
  Biological Trace Element Research (rok: 2014, tom: 160, strony: 24-31), Wydawca: Springer US
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12011-014-0017-5 - link do publikacji
 3. FLUORIDE IN THE COMPACT BONE AFTER THE FEMORAL HEAD ARTHROPLASTY IN PATIENTS FROM NORTH-WESTERN POLAND IF: 0,758
  Autorzy:
  Mirona Palczewska-Komsa,Elżbieta Kalisińska,Danuta Kosik-Bogacka,Natalia Łanocha-Arendarczyk, Halina Budis, Sebastian Sokołowski.Irena Baranowska-Bosiacka,Izabela Gutowska,Dariusz Chlubek
  Czasopismo:
  Fluoride (rok: 2015, tom: 48(2), strony: 93-104), Wydawca: The International Society for Fluoride Research Inc
  Status:
  Opublikowana
 1. Fluorki w kościach mieszkańców północno-zachodniej Polski
  Autorzy:
  Mirona Palczewska-Komsa, Elżbieta Kalisińska, Natalia Łanocha, Danuta Kosik-Bogacka, Halina Budis, Sebastian Sokołowski, Irena Baranowska-Bosiacka, Dariusz Chlubek, Izabela Gutows
  Konferencja:
  Magnez - pierwiastkiem życia. XV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza, Bydgoszcz, 19-20 września 2014 roku. (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Society for Magnesium Research and Univeristy of Warmia and Mazury in Olsztyn
  Data:
  konferencja 19-20.09.2014r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Fluorki w kościach jenota Nyctereutes procyonoides, Gray, 1834 z północno-zachodniej Polski. Fluoride in the bones of raccoon dog Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 from the north-western Poland.
  Autorzy:
  Palczewska-Komsa M, Kalisińska E, Baranowska-Bosiacka I, Gutowska I, Kosik-Bogacka D, Budis H, Łanocha N, Chlubek D
  Konferencja:
  X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie". X International Scientific-Technical Conference. Elemet Cycle In The Environment. (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, Polska. Institute of Environmental Protection - National Research Institute, Poland
  Data:
  konferencja 27 września 2013 r.
  Status:
  Opublikowana