Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie rozdzielania chromatograficznego w warunkach braku oddziaływań sorpcyjnych do wyznaczania rozkładu temperatury destylacji wysokowrzących mieszanin w skali analitycznej i preparatywnej

2011/01/N/ST8/07757

Słowa kluczowe:

detylacja analityczna i preparatywna chromatografia gazowa produkty naftowe destylacja symulowana SIMDIS

Deskryptory:

 • ST8_2: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna
 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grzegorz Boczkaj 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 97 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Zakończenie projektu: 2013-12-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Research on the separation properties of empty-column gas chromatography (EC-GC) and conditions for simulated distillation (SIMDIS) IF: 3,78
  Autorzy:
  G. Boczkaj, M. Kamiński
  Czasopismo:
  Anal. Bioanal. Chem. (rok: 2013, tom: ., strony: .), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00216-013-7236-z - link do publikacji
 2. Characteristics of volatile organic compounds emission profiles from hot road bitumens IF: 3,34
  Autorzy:
  G. Boczkaj, A. Przyjazny, M. Kamiński
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2014, tom: 107, strony: 23-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2014.02.070 - link do publikacji
 3. New Procedures for Control of Industrial Effluents Treatment Processes IF: 2,206
  Autorzy:
  G. Boczkaj, A. Przyjazny, M. Kamiński
  Czasopismo:
  Industrial & Engineering Chemistry Research (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: ACS
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1021/ie402126d - link do publikacji
 4. Size-exclusion chromatography for the determination of the boiling point distribution of high-boiling petroleum fractions IF: 2,737
  Autorzy:
  Grzegorz Boczkaj, Andrzej Przyjazny, Marian Kamiński
  Czasopismo:
  Journal of Separation Science (rok: 2015, tom: 38, strony: 741-748), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jssc.201401230 - link do publikacji
 5. Ocena przydatności i optymalizacja warunków rozdzielania w chromatografii gazowej bez oddziaływań sorpcyjnych (EC-GC)
  Autorzy:
  G. Boczkaj, M. Kamiński
  Czasopismo:
  Camera Separatoria (rok: 2013, tom: 5 (1), strony: 45056), Wydawca: Akademia Podlaska
  Status:
  Opublikowana
 1. Size Exclusion Chromatography as an Alternative Technique for the True Boiling Point (TBP) and Final Boiling Point (FBP) Determination of High Boiling Petroleum Fractions and Products
  Autorzy:
  Boczkaj, G., Kamiński, M.
  Konferencja:
  39th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (rok: 2013, ), Wydawca: HPLC 2013
  Data:
  konferencja 16-20 June 2013
  Status:
  Opublikowana