Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Estymacja pola prędkości w niejednorodnym ośrodku anizotropowym VTI (Vertical Transverse Isotropy) z zastosowaniem metod optymalizacyjnych

2011/01/N/ST10/06963

Słowa kluczowe:

anizotropia estymacja ε i δ migracja sejsmiczna obrazowanie sejsmiczne

Deskryptory:

 • ST10_5: Geologia, tektonika, sedymentologia
 • ST10_18: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karolina Pirowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 228 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2015-02-14

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. aktualizacja specjalistycznego oprogramowania Matlab. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Ocena niepewności estymacji parametrów anizotropii uzyskanych metodami optymalizacyjnymi w ośrodku poprzecznie izotropowym (VTI)
  Autorzy:
  Pirowska K.
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geopetrol 2014, Poszukiwania i eksploatacja złóz ropy naftowej i gazu ziemnego - nowe technologie, nowe wyzwania (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego
  Data:
  konferencja 15.09 - 18.09. 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Procedure of anisotropy parameters estimation in vertical transverse isotropy medium based on seismic data
  Autorzy:
  Pirowska K.
  Konferencja:
  IX Hydrocarbon Exploration and Development Congress and Exhibition 2014, Unravelling Paradigms (rok: 2014, ), Wydawca: Argentinean Oil and Gas Institute (IAPG)
  Data:
  konferencja 3.11 - 7. 11. 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Pirowska K.
  Książka:
  Estymacja pola prędkości w niejednorodnym ośrodku anizotropowym VTI (Vertical Transverse Isotropy) z zastosowaniem metod optymalizacyjnych (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 167), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego
  Status:
  Złożona