Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompleksowe badanie (IR, momenty dipolowe średnie masy cząsteczkowe, IR matryc w świetle spolaryzowanym, obliczenia kwantowo chemiczne) asocjacji donorów i akceptorów protonu , jako modelu rozpoznania molekularnego pochodnych mocznika i tiomocznika.

2011/01/N/ST4/03866

Słowa kluczowe:

samo-aggregacja N,N'-dialkilothiomoczniki N-alkilomoczniki monomer oligomer międzycząsteczkowe wiązania wodorowe N-H...O i N-H...S

Deskryptory:

 • ST4_1: Chemia fizyczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Monika Obrzud 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 69 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2013-12-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Polaryzator IR-KRS-5 z obudową (uchwytem). Za kwotę 15 990 PLN
 2. Zakup komputera (laptop). Za kwotę 3 300 PLN
 3. kolorowa drukarka laserowa + tonery. Za kwotę 1 374 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Self-aggregation mechanisms of N-alkyl derivatives of urea and thiourea IF: 3,829
  Autorzy:
  Monika Obrzud, Maria Rospenk, Aleksander Koll
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2014, tom: 16 (7), strony: 3209-3219), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3CP53582G - link do publikacji
 2. Self-association of N,N'-dialkylthiourea derivatives in non-polar solvents IF: 1,404
  Autorzy:
  Monika Obrzud, Maria Rospenk, Aleksander Koll
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2012, tom: 1018, strony: 54–63), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2012.01.042 - link do publikacji