Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza mechanizmu współosadzania stopów kobaltu z platynowcami

2011/01/N/ST5/05509

Słowa kluczowe:

stopy platynowców współosadzanie woltamperometria kobalt ruten rod pallad

Deskryptory:

 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia mikrostrumieni (mikrofluidyka)
 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Krzysztof Mech 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 273 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Zakończenie projektu: 2014-12-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 1. Magnetic field effect on properties of galvanostatically deposited Co-Pd alloys IF: 0,66
  Autorzy:
  P. Żabiński, A. Sokół, K. Mech, T. Tokarski, R. Kowalik
  Czasopismo:
  Magnetohydrodynamics (rok: 2014, tom: 50(1), strony: 44629), Wydawca: Thomson Scientific
  Status:
  Opublikowana
 2. EQCM, SEC and voltammetric study of kinetics and mechanism of hexaamminecobalt(III) electro-reduction onto gold electrode IF: 4,433
  Autorzy:
  K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, K. Fitzner
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2012, tom: 81, strony: 254-259), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2012.07.067 - link do publikacji
 3. Electrocatalytically active Co–W and Co–W–C alloys electrodeposited in a magnetic field IF: 4,433
  Autorzy:
  P. Żabiński, K. Mech, R. Kowalik
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2013, tom: 104, strony: 542-548), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2012.11.047 - link do publikacji
 4. Electrochemical deposition of alloys in Ru3+ – Co2+ – Cl– – H2O system IF: 2,79
  Autorzy:
  K. Mech, J. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, M. Wojnicki
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2015, tom: 748, strony: 76-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2015.04.022 - link do publikacji
 5. Electrochemical studies of Cd UPD on polycrystalline silver IF: 4,885
  Autorzy:
  R. Kowalik, P. Żabiński, K. Mech
  Czasopismo:
  Electrochemistry Communications (rok: 2013, tom: 31, strony: 49-51), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.elecom.2013.03.009 - link do publikacji
 6. Synthesis of Co - Pd Alloys by Co-electroreduction of Aquachloro- Cobalt(II) and Palladium(II) Complexes IF: 2,234
  Autorzy:
  K. Mech, G. Boczkal, P. Pałka, P. Żabiński, R. Kowalik
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2014, tom: 1, strony: 3121-3127), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s10008-013-2363-1 - link do publikacji
 7. Analysis of rhodium electrodeposition from chloride solutions IF: 2,859
  Autorzy:
  K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik
  Czasopismo:
  Journal of the Electrochemical Society (rok: 2014, tom: 161(9), strony: D458-D461), Wydawca: Tthe Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.1101409jes - link do publikacji
 8. Electrodeposition of catalytically active Ni – Mo alloys IF: 0,763
  Autorzy:
  K. Mech, P. Żabiński, K. Mucha, R. Kowalik
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2013, tom: 58(1), strony: 227-229), Wydawca: Versita
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/v10172-012-0178-1 - link do publikacji
 9. Eletrodeposition od Co-Rh alloys from aquenous chloride solutions IF: 2,453
  Autorzy:
  K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, M. Wojnicki
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2014, tom: 258, strony: 72-77), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 10. Stopy Co-Mo, Co-Mo-C osadzane w polu magnetycznym o prostopadłej orientacji względem powierzchni elektrody
  Autorzy:
  K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, K. Fitzner
  Czasopismo:
  Inżynieria materiałowa (rok: 2013, tom: 1, strony: 34-37), Wydawca: Sigma Not
  Status:
  Opublikowana
 11. Analysis of Co-Pd alloys deposition from electrolytes based on [Co(NH3)6]3+ and [Pd(NH3)4]2+ complexes IF: 4,433
  Autorzy:
  K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, K. Fitzner
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2013, tom: 104, strony: 468-473), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2012.12.006 - link do publikacji
 12. Co-Reduction of Electrochemically Active [Co(H2O)6]2+ and [CoCl(H2O)5]+ Complexes onto Gold Electrode IF: 2,859
  Autorzy:
  K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik
  Czasopismo:
  Journal of the Electrochemical Society (rok: 2013, tom: 160(6), strony: D246-D250), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.093306jes - link do publikacji
 13. Voltammetric study of electro-reduction of tetraamminepalladium(II) onto gold electrode IF: 2,909
  Autorzy:
  K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, K. Fitzner
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2012, tom: 685, strony: 15-20), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2012.08.035 - link do publikacji
 14. Electrodeposition of Co–Pd alloys from ammonia solutions and their catalytic activity for hydrogen evolution reaction IF: 2,147
  Autorzy:
  K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, T. Tokarski, K. Fitzner
  Czasopismo:
  Journal of Applied Electrochemistry (rok: 2014, tom: 44, strony: 97-103), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10800-013-0605-7 - link do publikacji
 15. Hydrogen evolution on binary and ternary cobalt alloys deposited with superimposed magnetic field IF: 0,354
  Autorzy:
  P. Żabiński, K. Mech, R. Kowalik
  Czasopismo:
  Journal of Iron and Steel Research, International (rok: 2012, tom: 19, strony: 1152-1157), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana